fita-button

LƯƠNG MINH QUÂN

Bộ môn Vật lý – Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại: 0987520848
Email: lmquan [at] vnua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//lmquan/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

Giảng dạy

  1. Vật lý đại cương A1
  2. Vật lý đại cương A2
  3. Vật lý B
  4. Cơ sở Vật lý cho Tin Học
  5. Điện tử ứng dụng trong tin học
  6. Thực hành Vật lý A
  7. Thực hành vật lý B

Nghiên cứu khoa học

Bài báo

  • Self-Calibrated Edge Computation for Unmodeled Time-Sensitive IoT Offloading Traffic. Publisher: IEEE – 2020.

Giải thưởng

Lý lịch khoa học