fita-button
anh-dthuyen

ThS. LÊ THỊ HẠNH

Bộ môn Toán – Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại:
Email: lthanh@vnua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//lthanh/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

  • Tốt nghiệp khoa Toán đại học Sư Phạm Hà Nội
  • Thạc sĩ toán học  đại học Sư Phạm Hà Nội

Giảng dạy

  1. Giảng dạy các môn toán cao cấp, đại số tuyến tính, giải tích và xác suất thống kê

Nghiên cứu khoa học

Bài báo

Giải thưởng