fita-button
anh-dthuyen

ThS. LÊ THỊ MINH THÙY

Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa Công nghệ Thông tin – Học Viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 310, Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 0915577025
Email: ltmthuy [at] vnua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//ltmthuy/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • 2010, Thạc sỹ Công nghệ thông tin – Đại học bách khoa hà nội
 • 2006, Kỹ sư Công nghệ thông tin – Đại học Xây dựng Hà nội

Giảng dạy

 1. Tin học đại cương
 2. Xử lý tín hiệu số
 3. Xử lý số liệu trong nông nghiệp
 4. Hệ chuyên gia
 5. Ứng dụng tin học trong quản trị nguồn lực doanh nghiệp

Nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Khai phá dữ liệu
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp

Đề tài

 • Nghiên cứu hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp và xây dựng ứng dụng cho tổ chức giáo dục sử dụng phần mềm nguồn mở Odoo, Đề tài Cấp Học viện năm 2018, Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu côn trùng. Đề tài cấp Trường 2014. Vai trò: Thư ký

Lý lịch khoa học