fita-button
Ngo Cong Thang

NGÔ CÔNG THẮNG

Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: (024) 626 177 01
Email: ncthang [at] vnua.edu.vn
Website: fita.vnua.edu.vn/ncthang

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • Thạc sĩ Công nghệ thông tin
 • Phát triển phần mềm
 • Quản trị hệ thống
 • Quản trị mạng

Giảng dạy

 1. Tin học cơ sở
 2. Kỹ thuật lập trình
 3. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 4. Lập trình hướng đối tượng
 5. Xây dựng và phát triển phần mềm

Nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu:

Một số đề tài nghiên cứu khoa học:

  • Xây dựng hệ thống quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính, đề tài cấp Học viện năm 2020.

Một số sản phẩm:

Bài báo

 • Ngô Công Thắng, Đỗ Thị Nhâm (2020). Xây dựng hệ thống quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2020, 18(1): 52-63

Giải thưởng

Lý lịch khoa học