fita-button

NGUYỄN DOÃN ĐÔNG

Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại: (024) 626 177 01
Email: doandong [at] vnua.edu.vn
Website: http://fita.vnua.edu.vn/nddong/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Linh vuc nghien cuu Cong bo khoa hoc Lý lịch khoa học Giai thuong More

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • 2015-2020: Tiến sỹ Tin học, Đại học Tây Timisoara, Romania
 • 2009-2011: Thạc sỹ Điện tử – Tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • 2004-2009: Kỹ sư Điện tử – Viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam

Giảng dạy

 1. Lập trình .NET (C#)
 2. Lập trình Python
 3. Tính toán song song (C/C++)
 4. Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động (Android)
 5. Tin đại cương (Word/Excel/Powerpoint)

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Big data
 • Cloud computing
 • Machine Learning, Artificial Intelligence
 • Parallel Computing

Công bố khoa học

 • Huu Du, N., Doan Dong, N., Thi Luu, V., Van Hoang, N., Hong Thai, P., Thanh Ngoc, P., Viet Long, N., & Thi Thu Hong, P. (2020). Toward Audio Beehive Monitoring Based on IoT-AI techniques: A Survey and Perspective. Vietnam Journal of Agricultural Sciences3(1), 530-540
 • Dong Nguyen Doan, Daniela Zaharie, Dana Petcu, (2020). Auto-scaling for a Streaming Architecture with Fuzzy Deep Reinforcement Learning. In Schwardmann U. et al. (eds) Euro-Par 2019: Parallel Processing Workshops. Euro-Par 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11997. Springer, Cham
 • Miok, K., Nguyen-Doan, D., Robnik-Šikonja, M., & Zaharie, D. (2019, November). Multiple Imputation for Biomedical Data using Monte Carlo Dropout Autoencoders. In 2019 E-Health and Bioengineering Conference (EHB) (pp. 1-4). IEEE
 • Miok, K., Nguyen-Doan, D., Škrlj, B., Zaharie, D., & Robnik-Šikonja, M. (2019, October). Prediction Uncertainty Estimation for Hate Speech Classification. In International Conference on Statistical Language and Speech Processing (pp. 286-298). Springer, Cham
 • Miok, K., Nguyen-Doan, D., Zaharie, D., & Robnik-Šikonja, M. (2019, September). Generating Data using Monte Carlo Dropout. In 2019 IEEE 15th International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing (ICCP) (pp. 509-515). IEEE
 • Dong Nguyen Doan. Toward on-line predictive models for forecasting workload in Clouds. In 2018 20th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC) 2018 Sep 20 (pp. 260-265). IEEE
 • Dong Nguyen Doan, Gabriel Iuhasz. Tuning Logstash garbage collection for high throughput in a monitoring platform. In 2016 18th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC) 2016 Sep 24 (pp. 359-365). IEEE
 • Nguyen, X. T., & Nguyen, D. D. (2014). Rough fuzzy relation on two universal sets. International Journal of Intelligent Systems and Applications, 6(4), 49

Giải thưởng

 • 2009: Giải khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học, Đại học Bách khoa Hà Nội