fita-button
Thanh

ThS. NGUYỄN THỊ THANH

Bộ môn Vật lý – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 301, Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 0975454933
Email: thanhnt@vnua.edu.vn
Website: https://fita.vnua.edu.vn/nguyenthithanh/

Bằng cấp

  • Bằng cử nhân Sư phạm Vật lý – Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • Bằng Thạc sỹ Vật lý – Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

Giảng dạy

  1. Giảng dạy Vật lý, Vật lý đại cương cho sinh viên.
  2. Hướng dẫn thực hành Vật lý, Vật lý đại cương cho sinh viên các ngành.

Lĩnh vực quan tâm

  • Nghiên cứu ứng dụng vật lý trong Nông nghiệp công nghê cao

Bài giảng vật lý đại cương

  • Bài giảng vật lý đại cương cho sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm: Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 4, Chương 5, Chương 6, Chương 7, Chương 8,…
  • Bài giảng vật lý đại cương cho sinh viên khoa Cơ điện: Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 4, Chương 5, Chương 6, Chương 7, Chương 8, Chương 9, Chương 10, Chương 11.

Bài báo khoa học, semina

[1] Dinh Xuan Loc, Nguyen Thi Thanh Ngan, Nguyen Vu, Pham Thi Minh Chau, DT Lim, PH Duong, Phan Trong Tue, Nguyen Thi Thanh, Phung Thi Hao, Pham Van Ben, Kim Anh, “Preparation, optical properties and applications of fluorescence A2B6 materials”, The 6th Viet nam national conference on solid state physics & materials science ,Vung Tau- Viet Nam  2007

[2] Nguyen Thi Thanh, Pham Van Ben, Phan Trong Tue, Study and preparation of fluorescent powder Zn 1-x Al x S by solid state reaction method and study some of their optical properties”, Optics Conference spectrum nationwide 5th, 600-603, (2008)

[3] Bui Hong Van, Pham Van Ben, Hoang Nam Nhat Nguyen Thi Thanh, Nguyen Thanh Long, Pham Van Thuong, Do Xuan Tien, ” Fluorescent spectrum of ZnS: Al-Cu prepared by solid state reaction method”, The 6th Viet nam national conference on solid state physics & materials science ,Da nang- Viet Nam 8 – 10 November, 2009.

[4] Tran Dinh Dong, Le Van Dung, Nguyen Thi Thanh, Ultraviolet Radiation and applications, Semina 2015