fita-button
anh-dthuyen

ThS. NGUYỄN HÀ THANH

Bộ môn Toán – Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại: (04) …
Email: nhthanh [at] hua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//nhthanh/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • Degrees and experience content here
 • Degrees and experience content here
 • Degrees and experience content here
 • Degrees and experience content here

Giảng dạy

 1. Teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here,
 2. Teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here,
 3. Teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here,
 4. Teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here, teaching subject here,

Nghiên cứu khoa học

 • Research Interests content here. Research Interests content here. Research Interests content here
 • Research Interests content here. Research Interests content here. Research Interests content here
 • Research Interests content here. Research Interests content here. Research Interests content here
 • Research Interests content here, Research Interests content here.
 • Research Interests content here

Bài báo

 • Publication item here, content here. Publication item here, content here. Publication item here, content here
 • Publication item here, content here. Publication item here, content here. Publication item here, content here
 • Publication item here, content here. Publication item here, content here. Publication item here, content here
 • Publication item here, content here. Publication item here, content here. Publication item here, content here
 • Publication item here, content here

Giải thưởng

 • Academic honor item here…
 • Academic honor item here…
 • Academic honor item here…