fita-button
Tuan_Anh_Ngo

TS. NGÔ TUẤN ANH

Bộ môn Khoa học máy tính – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại: (04) 62617523
Email: ntanh [at] vnua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//ntanh/

Flickr: https://www.flickr.com/photos/tuananhngo/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Thành tích nổi bật
Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính tại Đại học Adelaide- Úc
 • Thạc sĩ ngành Khoa học máy tính- Học viện Công nghệ Châu Á AIT- Băng Cốc- Thái Lan
 • Cử nhân Toán-Đại học Sư phạm Hà Nội

Giảng dạy

 • Chương trình dịch
 • Xử lý ảnh
 • Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình
 • Đồ họa máy tính
 • Tin học đại cương

Nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Đồ họa máy tính
 • Máy học
 • Phân tích, xử lý ảnh y khoa

Đề tài đã nghiệm thu

 • “Nghiên cứu thiết kế hệ thống đào tạo từ xa phục vụ cho hoạt động dạy và học ngành Tin học- Trường ĐHNN 1” . Đề tài NCKH cấp Bộ 2006-2007. Vai trò: Chủ nhiệm đề tài

Kết quả nghiên cứu mới

 • Tự động phân đoạn đường biên ngoài của tâm thất trái trong ảnh cộng hưởng từ đạt kết quả rất tốt, kết quả được nộp cho tạp chí IEEE- TPAMI (ERA ranked A*). Kết quả phản biện lần đầu rất tốt NEW!!!

Viết sách

 1. Tuan Anh Ngo and Gustavo Carneiro, “Fully automated Segmentation using Distance Regularized Level Set and Deep-structured Learning and Inference”, Book chapter in Deep Learning and Convolutional Neural Networks for Medical Image ComputingSpringer 2017 (ISBN 978-3-319-42999-1). [Link]

Bài báo

 1. Nguyen Hai Thanh, Nguyen Thi Thuy, Ngo Tuan Anh, “Data clustering with fuzzy theory’s application”, Proc. of The first National Conference of Applied Mathematics, National University Publishing House, Hanoi Dec 23-25, 1999
 2.  Nguyen Hai Thanh, Nguyen Thi Thuy, Ngo Tuan Anh, “An approximate algorithm for fuzzy cluster analysis and its applications”, Proc. of MIF’99: The International symposium on Medical Informatics and Fuzzy technology, pp. 286-290, August 26-29,1999.
 3. Tuan Anh Ngo, “Online security transactions”, Master thesis, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, 2005
 4.  Ngo Tuan Anh, “Secure online model for traditional method of payment- Letter of Credit (LC)”, Proc. of Conferrence of Mathematical Application and Information Technology– Faculty of Information Technology-Hanoi University of Agriculture, 2006.
 5. Ngo Tuan Anh, Tran Vu Ha, “Reseach on designing an eLeaning system  for teaching and learning Informatics”, Journal of Science and Development– Hanoi University of Agriculture, pp. 192-202, Issue No.2, 2009
 6. Tuan Anh Ngo, Gustavo Carneiro, “Left ventricle segmentation  from cardiac MRI combining level set methods with deep belief networks”, IEEE International Conference on Image Processing, 2013. Bài báo được đánh giá thuộc 10% tốt nhất của hội thảo dựa trên kết quả phản biện (Oral presentation). (ERA ranked BPDF
 7. Tuan Anh Ngo, Gustavo Carneiro, “Fully Automated Non-rigid Segmentation with Distance Regularized Level Set Evolution Initialized and Constrained by Deep-structured Inference”, IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2014. ERA ranked A: https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en&vq=eng_computervisionpatternrecognition) PDF
 8. Tuan Anh Ngo, Gustavo Carneiro, “Lung Segmentation in Chest Radiographs using Distance Regularized Level Set and Deep-Structured Learning and Inference”, IEEE International Conference on Image Processing, 2015. (ERA ranked BPDF
 9. Tuan Anh Ngo, Zhi Lu and Gustavo Carneiro, “Combining Deep Learning and Level Set for the Automated Segmentation of the Left Ventricle of the Heart from Cardiac Cine Magnetic Resonance”, Medical Image Analysis Journal, 2017, 159-171. (ERA ranked A*) PDF

Thành tích nổi bật

 • Giải thưởng “Luận văn tiến sĩ xuất sắc” của Trường ĐH Adelaide – Australia
 • Được Springer chấp nhận xuất bản một chương trong sách  “Deep Learning and Convolution Neural Network for Medical Image Computing”.
 • Hoàn thành luận án tiến sĩ tại trường ĐH Adelaide-Úc tháng 3/2016
 • Là một trong ba lưu học sinh Việt Nam tại Úc được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2015 vì thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và công tác Hội sinh viên
 • Bài báo nộp cho CVPR 2014 đã được chấp nhận (CVPR là hội thảo hàng đầu của ngành Khoa học máy tính)
 • [ICIP’13 paper] được đánh giá thuộc 10% bài báo tốt nhất của hội thảo dựa trên kết quả phản biện
 • Học bổng của Chính phủ Việt Nam và Đại học Adelaide cho đào tạo tiến sĩ tại Úc
 • Học bổng cuả Chính phủ Việt Nam cho đào tạo thạc sĩ tại Thái Lan
 • Được Thành đoàn Hà Nội tặng 1 bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên
 • Được Trung ương Đoàn TNCS HCM tặng 3 bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên
 • Được bầu chọn là một trong ba cá nhân tiêu biểu của Đoàn trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Thành phố Hà Nội

Lý lịch khoa học