fita-button

ThS. NGUYỄN THỊ LAN

Bộ môn Mạng & Hệ thống thông tin- Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại: (04) …
Email: ngtlan @vnua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//ntlan/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Khoa Toán-Tin trường ĐH Sư Phạm Hà Nội  năm 2009
 • Tốt nghiệp Thạc sĩ  tại ĐH Sư Phạm Hà Nội năm 2012

Giảng dạy

 1. Toán rời rạc
 2. Phương pháp tính
 3. An toàn thông tin
 4. Hệ thống thông tin quản lý
 5. Các môn Toán cơ bản: GT1, GT2, XSTK, ĐSTT, TCC,..

Nghiên cứu khoa học

 • Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp trường: “Ứng dụng một số phương pháp xây dựng hàm phân loại trong cảnh báo sớm nguy cơ vỡ nợ của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam”, mã đề tài T2017-10-63, 2018.
 • Tham gia đề tài “Nghiên cứu một số độ đo tương tự trên tập mờ bức tranh và ứng dụng trong các mô hình ra quyết định”, mã  T2019-10-53, 2019.

Bài báo

[1] N. T. Lan,  D. T. Nham, L. V. Ho, N. M. Chau, Ứng dụng một số phương pháp xây dựng hàm phân loại trong cảnh báo sớm nguy cơ vỡ nợ của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Vol.16, No 7, pp. 698-706, 2018.

[2] N.T.Lan, N.X.Thao, N.M.Chau, A new similarity measure of picture fuzzy sets and application in pattern recognition, American Journal of Business and Operations Research (AJBOR), Vol.1, No. 1, pp.5-25, 2020.

[3] D. T. Nhâm, D.T.Hue, N.T. Lan, Phát triển thương mại điện tử ở việt Nam: Thực tại và kiến nghị, Tạp chí Công thương, No.11, pp.85-90, 2020.

[4] N.M.Chau, N.T.Lan, N.X,Thao,  A new similalirity measure of picture fuzzy sets and application in the fault diagnosis of steam turbine, International Journal of Mathematical Sciences and Computing (IJMSC), Vol. 6, No. 5, pp. 47-55, 2020.

[5]N.T.Lan, N.M.Chau, N.X.Thao, Phân tích so sánh một số mô hình MCDM và ứng dụng trong hệ thông tin ra quyết định, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Vol.19, No 9, pp. 462-472, 2021.

Giải thưởng

 • Academic honor item here…
 • Academic honor item here…
 • Academic honor item here…