fita-button
Anh nen

ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Bộ môn Vật lý – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 0912636440
Email: ntphuong@vnua.edu.vn
Website: https://fita.vnua.edu.vn/ntphuong/

Bằng cấp

  • Bằng cử nhân Vật lý – Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN
  • Bằng Thạc sỹ Vật lý – Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

Giảng dạy

  1. Giảng dạy Vật lý đại cương, Vật lý, Cơ sở Vật lý cho tin học.
  2. Hướng dẫn thực hành Vật lý, Vật lý đại cương cho sinh viên.

Lĩnh vực quan tâm

  • Nghiên cứu ứng dụng Laser trong nông nghiệp
  • Nghiên cứu ứng dụng Vật lý trong nông nghiệp công nghê cao

Bài giảng Vật lý đại cương

  • Bài giảng vật lý đại cương cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin: Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 4, Chương 5, Chương 6, Chương 7, Chương 8,…
  • Bài giảng vật lý đại cương cho sinh viên khoa Cơ điện: Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 4, Chương 5, Chương 6, Chương 7, Chương 8, Chương 9, Chương 10, Chương 11.

Bài báo khoa học, Seminar
      + Đinh Văn Hoàng, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Văn Phú, Random laser: Characteristics, applications and some reseach results, Tạp chí Phương pháp tính toán trong khoa học và công nghệ. (Ba Lan), 47-51.
+ Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Văn Phú, Đinh Văn Hoàng, Ảnh hưởng các tham số lên Laser ngẫu nhiên phát ba mode, Hội thảo khoa học quốc tế – ĐH Vinh, 2010.
+ Nguyễn Thị Phương, Bùi Thị Thu, Quang xúc tác và ứng dụng, Seminar khoa học, 2017

+ Lê Văn Dũng, Nguyễn Thị Phương, Mô phỏng một số bài toán vật lý đại cương trên phần mềm Matlab, Seminar khoa học, 4 – 2018.
+ Nguyễn Thị Phương, Lê Văn Dũng, Một số hiệu ứng đặc trưng của quang học phi tuyến, Seminar khoa học, 6 – 2019.

Đề tài nghiên cứu khoa học

+ Trần Đình Đông, Nguyễn Thị Phương, …,Nghiên cứu ứng dụng chiếu xạ vào bảo quản một số nông sản, Đề tài NCKH cấp bộ, 2004

Lý lịch khoa học

CV Vietnamese link here