fita-button

 

 Hanh

ThS. NGUYỄN THỊ THÚY HẠNH

Bộ môn Toán-Tin ứng dụng – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: (04) …
Email: ntthanh [at] vnua.edu.vn
Website: https://fita.vnua.edu.vn/ntthanh/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Đại số và lý thuyết số, Đại học sư phạm Hà Nội năm 2009
 • Tốt nghiệp Đại học ngành Toán học, Đại học sư phạm Hà Nội năm 2001

Giảng dạy

 1. Toán cao cấp
 2. Đại số tuyến tính
 3. Xác suất thống kê
 4. Giải tích 1, 2
 5. Phương pháp tính
 6. Lý thuyết đồ thị
 7. Toán rời rạc
 8. Automat và ngôn ngữ hình thức

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu

 • Một số mô hình tối ưu hóa tổ hợp truyền thống
 • Lý thuyết tối ưu hóa tổ hợp

//