fita-button
anh-dthuyen

ThS. NGUYỄN VĂN HOÀNG

Bộ môn Khoa học máy tính – Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại: (04) 62617523
Email: nvhoang [at] hua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//nvhoang/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • Thạc sỹ Khoa học máy tính – Đại học Sư Phạm Hà Nội – 2011
 • Cử nhân Công nghệ thông tin – Đại học Sư phạm Hà Nội – 2007

Giảng dạy

 1. An toàn thông tin – Information Security
 2. An ninh mạng và máy tính – Computer and Network Security
 3. XML – Cơ sở, kỹ thuật và ứng dụng – XML Foundations

Nghiên cứu khoa học

 • Học máy
 • Khai phá tri thức
 • Các mô hình tính toán và ứng trong an toàn thông tin
 • Các công nghệ web

Bài báo

 • Pham T, Ho T, Nguyen Q, Tran D, Nguyen H: Multivariate Mutual Information Measures for Discovering Biological Networks. The 9th IEEE – RIVF International Conference on Computing and Comunication Technologies, Ho Chi Minh city, Vietnam 2012.
 • Nguyen Q, Pham T, Ho T, Nguyen H, Nguyen T, and Tran D, Extension and Visualization of Mutual Information for Multiple Variables. National Conference on Fundamental and Applied IT Research, DongNai, Vietnam, 2011.

Giải thưởng