fita-button
Ảnh GV Phan Trọng Tiến

ThS. PHAN TRỌNG TIẾN

Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: (04) 62 617 524
Email: pttien [at] vnua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//pttien/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • 2014: Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Đại học Paris-Sud 11, Pháp
 • 2007: Kỹ sư công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Giảng dạy

 1. Tin học đại cương, tải tài liệu tại đây
 2. Tin học ứng dụng, tải tài liệu tại đây
 3. Hệ thống thông tin địa lý (GIS), tải tài liệu tại đây
 4. Lập trình Window, tải tài liệu tại đây
 5. Tính toán song song, tải tài liệu tại đây

Chi tiết các khoá học xem trên trang timoday.edu.vn hoặc xem các video hướng dẫn cái bài học trên YouTube

Nghiên cứu khoa học

       Lĩnh vực nghiên cứu

 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Trích xuất thông tin (trích xuất thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể)
 • Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

       Một số đề tài nghiên cứu

 • T2017-10-66, Xây dựng công cụ so khớp trong hệ thống phát hiện sao chép luận văn
 • B2009-11-149GEN, Thu thập, bảo tồn, đánh giá và khai thác nguồn gen lúa phục vụ chọn tạo giống lúa năng xuất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh bạc lá.
 • B2010-11-161, Xây dựng cơ sở dữ liệu và mô hình tính toán dự đoán đột biến gen SNP đối với vật nuôi, cây trồng.
 • T2009-10-41, Khảo sát và xây dựng phần mềm quản lý đề tài khoa học cho phòng Khoa Học và Hợp Tác Quốc Tế.

       Một số sản phẩm

 • Công cụ x.ent cho trích xuất thực thể và quan hệ giữa các thực thể (xem tại đây) và platform VESPA sử dụng kết quả trích xuất trong các tạp trí về phòng chống dịch bệnh của Pháp (xem tại đây)

Bài báo

 • Phan Trọng Tiến, Ngô Công Thắng (2015) “Công cụ X.ENT cho trích xuất dữ liệu thực thể, quan hệ giữa thực thể và hỗ trợ phân tích dữ liệu trong các tạp chí về phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp của pháp”. Tạp chí Khoa học và Phát triển , tập 13, số 6: 976-988.
 • Nguyễn Hải Thanh, Phan Trọng Tiến, Nguyễn Tuấn Anh (2008) “Thiết kế hệ hỗ trợ ra quyết định phục vụ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp”. Tạp trí Khoa học và Phát triển 2008, Tập IV, Số 6: 584-596.

Giải thưởng

 • 2005 – 2006 Giấy khen “Sinh viên xuất sắc” của Hiệu trưởng Đại Học Nông nghiệp 1

Lý lịch khoa học