fita-button
anh-dthuyen

ThS. TRẦN TRUNG HIẾU

Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại: (04) …
Email: tthieu [at] vnua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn/tthieu1/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • 2015, Thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin, ĐH Bách Khoa Hà Nội
 • 2007, Cử nhân ngành Toán Tin ứng dụng, ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH QGHN

Giảng dạy

 1. Lập trình Java
 2. Công nghệ phần mềm
 3. Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
 4. Kiểm thử và bảo mật ứng dụng web
 5. Tin cơ sở
 6. Tin ứng dụng
 7. Tin học đại cương

Nghiên cứu khoa học

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Công nghệ Java
 • Công nghệ phần mềm
 • Kiểm thử phần mềm

Đề tài

 • Xây dựng phần mềm tra cứu lỗi thường gặp trên máy tính và các cách khắc phục (Đề tài cấp trường. Vai trò: Thành viên)
 • Xây dựng công cụ so khớp trong hệ thống phát hiện sao chép luận văn (Đề tài cấp trường. Vai trò: Thành viên)
 • Xây dựng phần mềm quản lý nông sản cho khoa Công nghệ sinh học (Đề tài Việt Bỉ. Vai trò: Chủ nhiệm)

Bài báo

 • Hieu, T. T., & Thao, N. X. (2019). Fuzzy entropy based MOORA model for selecting material for mushroom in Viet Nam. A, A, 1, 2
 • Hiếu, T. T., Thảo, N. X., Tiến, P. T., & Thùy, L. T. M. áp dụng mô hình MOORA và COPRAS để chọn nguyên liệu cho trồng nấm

Giải thưởng