fita-button

ThS. TRẦN THỊ THU HUYỀN

Bộ môn Khoa học máy tính – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: (04) 62617523
Email: ttthuyen.vnua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//ttthuyen/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Giải thưởng Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • 12/2005, Thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
 • 5/2000, Kỹ sư Toán tin ứng dụng tại đại học Bách khoa Hà Nội.

Giảng dạy

 1. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.
 2. Nguyên lý truyền thông không dây.
 3. Tin học đại cương

 Nghiên cứu khoa học

 1. Ứng dụng CNTT giải quyết các vấn đề trong nông nghiệp
 2. Nghiên cứu các ứng dụng hệ thống không dây

Bài báo

 1. Vũ Thị Lưu, Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, “Hệ thống tra cứu thông tin, hình ảnh nảy mầm và nhận dạng hạt giống của một số giống lúa phổ biến ở việt nam”, Hội thảo ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn, 7/12/2018.
 2. Vũ Thị Lưu, Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, “Hệ thống tra cứu thông tin, hình ảnh nảy mầm và nhận dạng hạt giống của một số giống lúa phổ biến ở việt nam”, Hội thảo khoa học nữ, 10/2018
 3. Vu Thi Luu, Tran T. T. Huyen, Nguyen T. Thuy,  Hoang Thanh Tam, Nguyen Thi Thao. “Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống tra cứu hạt thóc giống bằng hình ảnh trên nền web” Tạp chí KH&PT, HV Nông nghiệp Việt Nam, tập 13, số 6: 955-967
 4. Phan Thi Thu Hong, Vu Thi Luu, Tran T. T. Huyen, Nguyen T. Thuy, Developing Database and Online Searching Sytem of Popular Rice Varieties in Viet Nam, Journal of Science and Development, VNUA, 2015.
 5. Phạm Quang Dũng, Phan Thị Thu Hồng, Trần Thị Thu Huyền, Vũ Thị Lưu. “Nghiên cứu phương pháp thiết kế web đáp ứng, xây dựng website Khoa Công nghệ thông tin“. Tạp chí Khoa học và phát triển, 4/2015.
 6. Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Thủy, “Phương pháp phân lớp sử dụng máy vec-tơ hỗ trợ ứng dụng trong tin học”, Tạp chí khoa học và phát triển, p.1021, số 6, 2011

Giải thưởng

 • Bằng khen của bộ NN & PTNT năm 2016

//