fita-button

Logo_Dung1

ThS. LÊ VĂN DŨNG

Bộ môn Vật lý – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 301, Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Email: levandung@vnua.edu.vn
Website: https://fita.vnua.edu.vn/lvdung/

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • Cử nhân Sư phạm Vật lý  – Đại học Khoa Học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Thạc sỹ khoa học – Học viện Công nghệ Châu Á – Thái Lan
 • Kinh nghiệm:
  + Giảng dạy vật lý đại cương
  + Lập trình giải các bài toán vật lý trên máy tính
  + Ứng dụng GIS và Remote sensing trong Quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Giảng dạy

 1. Giảng dạy Vật lý đại cương cho sinh viên năm thứ nhất.
 2. Hướng dẫn Thực hành Vật lý đại cương.

Bài giảng vật lý đại cương B

Chương 1. Cơ học chất điểm và vật rắn; Chương 2. Dao động và sóng cơ học; Chương 3. Chất lỏng; Chương 4. Hệ nhiệt động; Chương 5. Điện trường; Chương 6. Từ trường và sóng điện từ; Chương 7. Quang sóng; Chương 8. Quang lượng tử và quang sinh học; Chương 9. Cơ sở cơ học lượng tử

Bài giảng Vật lý đại cương A (Lớp CNTP)

Chương 1: Động học chất điểm

Chương 2: Động lực học chất điểm

Chương 3: Cơ học hệ chất điểm và vật rắn

Chương 4: Công và Năng lượng

Chương 5: Cơ học chất lưu

Chương 6: Dao động và sóng cơ học

Chương 7: Nhiệt học

Chương 8: Trạng thái lỏng và biến đổi pha

Chương 9: Trường điện từ

Chương 10: Từ trường. Cảm ứng từ.

Đề cương ôn tập vật lý B

+ Đề cương Vật lý_Dai hoc

+ Đề cương Vật lý_Cao đẳng

+ Đề cương Vật lý các lớp CNTP (2017 – 2018)

 • ĐIỂM KIỂM TRA CÁC LỚP TRONG HỌC KỲ