fita-button

 

Logo_Dung1

ThS. LÊ VĂN DŨNG

Bộ môn Vật lý – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 301, Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Email: levandung@vnua.edu.vn
Website: https://fita.vnua.edu.vn/lvdung/

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • Cử nhân Sư phạm Vật lý  – Đại học Khoa Học Tự nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Thạc sỹ khoa học – Học viện Công nghệ Châu Á – Thái Lan
 • Kinh nghiệm:
  + Giảng dạy vật lý đại cương
  + Lập trình giải các bài toán vật lý trên máy tính
  + Ứng dụng GIS và Remote sensing trong Quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Giảng dạy

 1. Giảng dạy Vật lý đại cương cho sinh viên năm thứ nhất.
 2. Hướng dẫn Thực hành Vật lý đại cương.

Bài giảng vật lý đại cương B

Chương 1. Cơ học chất điểm và vật rắn; Chương 2. Dao động và sóng cơ học; Chương 3. Chất lỏng; Chương 4. Hệ nhiệt động; Chương 5. Điện trường; Chương 6. Từ trường và sóng điện từ; Chương 7. Quang sóng; Chương 8. Quang lượng tử và quang sinh học; Chương 9. Cơ sở cơ học lượng tử

Bài giảng Vật lý đại cương A (Lớp CNTP)

Chương 1: Động học chất điểm

Chương 2: Động lực học chất điểm

Chương 3: Cơ học hệ chất điểm và vật rắn

Chương 4: Công và Năng lượng

Chương 5: Cơ học chất lưu

Chương 6: Dao động và sóng cơ học

Chương 7: Nhiệt học

Chương 8: Trạng thái lỏng và biến đổi pha

Chương 9: Trường điện từ

Chương 10: Từ trường. Cảm ứng từ.

Đề cương ôn tập vật lý B

+ Đề cương Vật lý_Dai hoc

+ Đề cương Vật lý_Cao đẳng

+ Đề cương Vật lý các lớp CNTP (2017 – 2018)

 Nghiên cứu khoa học

1. Bài báo khoa học, Seminars
+ Lê Văn Dũng, Lê Phương Thảo, Ứng dụng dữ liệu ảnh Modis đa thời gian trong lập bản đồ diện tích trồng lúa ở tỉnh Ninh Bình, Tạp chí Khoa học và Phát triển 2015, tập 13, số 6:943-954.
+ Trần Đình Đông, Lê Văn Dũng, Nguyễn Thị Thanh, Bức xạ tử ngoại và ứng dụng, Seminar khoa học, tháng 5 – 2015
+ Lê Văn Dũng, Nguyễn Thị Phương, Mô phỏng một số bài toán vật lý đại cương trên phần mềm Matlab, Seminar khoa học, tháng 6 – 2018
+ Nguyễn Thị Phương, Lê Văn Dũng, Một số hiệu ứng đặc trưng của quang học phi tuyến, Seminar khoa học, tháng 6 – 2019

2. Các đề tài nghiên cứu khoa học
+ Trần Đình Đông, Lê Văn Dũng,…Nghiên cứu ứng dụng tia cực tím vào việc khử trùng chuồng nuôi và chống bệnh còi xương cho gà, Đề tài BGD & ĐT, 2009.
+ Đặng Thị Thanh Bình, Hoàng Thị Hà, Lê Văn Dũng, Xây dựng phần mềm quản lý vật tư Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đề tài cấp Học viện Nông nghiệp VN, 2019.
+ Nguyễn Trọng Kương, Nguyễn Tiến Hiển, Lê Văn Dũng, Sử dụng sóng siêu âm nhận biết sự tích lũy kim loại nặng trong khoai lang, Đề tài cấp Học viện Nông nghiệp VN, 2019

 Lý lịch khoa học

CV Vietnamese link here