fita-button
Thanh

ThS. NGUYỄN THỊ THANH

Bộ môn Vật lý – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 301, Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 0975454933
Email: thanhnt@vnua.edu.vn
Website: https://fita.vnua.edu.vn/nguyenthithanh/

Bằng cấp

  • Bằng cử nhân Sư phạm Vật lý – Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • Bằng Thạc sỹ Vật lý – Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

Giảng dạy

  1. Giảng dạy Vật lý, Vật lý đại cương cho sinh viên.
  2. Hướng dẫn thực hành Vật lý, Vật lý đại cương cho sinh viên các ngành.

Lĩnh vực quan tâm

  • Nghiên cứu ứng dụng vật lý trong Nông nghiệp công nghê cao

Bài giảng vật lý đại cương

  • Bài giảng vật lý đại cương cho sinh viên khoa Công nghệ thực phẩm: Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 4, Chương 5, Chương 6, Chương 7, Chương 8,…
  • Bài giảng vật lý đại cương cho sinh viên khoa Cơ điện: Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 4, Chương 5, Chương 6, Chương 7, Chương 8, Chương 9, Chương 10, Chương 11.

Bài báo khoa học