fita-button
AnhHuy

TS. NGUYỄN HOÀNG HUY

Bộ môn Toán-Tin ứng dụng, Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại: (0084) 9123 28 010
Email: nhhuy [at] vnua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//nhhuy/

Giáo dục Toán học Quá trình đào tạo Giải thưởng Giảng dạy Lĩnh vực quan tâm Hướng dẫn sinh viên Đề tài nghiên cứu Đã công bố

Giáo dục đại học

Toán học

 • Ngô Bảo Châu, Ngô Quang Hưng. Nói chuyện về Toán ứng dụng. Tia sáng, 2014, xem tại đây
 • Vũ Hà Văn. Vài suy nghĩ ngắn về Toán ứng dụng và Ứng dụng Toán. Vuhavan’s Blog, 2014, xem tại đây
 • William Timothy Gowers. The Importance of Mathematics. Keynote address at the 2000 Millennium Event at the Clay Mathematics Institute, xem tại đây

Quá trình đào tạo

 • Nhận bằng Cử nhân Toán học (Hệ Cử nhân Chất Lượng Cao), Đại học Sư phạm Hà Nội, 2001
 • Nhận bằng Thạc sỹ Toán học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 2004
 • Nhận bằng Tiến sỹ Toán Thống kê, Đại học Tổng hợp Greifswald, CHLB Đức, 2013

Giải thưởng

Giảng dạy

 • Đại số tuyến tính
 • Giải tích 1, 2
 • Xác suất thống kê
 • Quá trình ngẫu nhiên
 • Mô phỏng ngẫu nhiên
 • Lý thuyết nhận dạng

Lĩnh vực quan tâm

GiaoTiepNaoMayTinh
 • Xử lý tín hiệu sóng điện não ứng dụng trong giao tiếp não-máy tính
  • Mỹ muốn lập bản đồ não bộ, Tuần kinh tế, Đức, xem tại đây
  • Những thành tựu mới trong giao tiếp não-máy tính, xem tại đây, tại đây
  • Tình hình nghiên cứu giao tiếp não-máy tính trong nước, xem tại đây
 • Khai phá dữ liệu cho dữ liệu số chiều lớn, tại sao?
 • Học máy thống kê
 • Lý thuyết thống kê cho dữ liệu số chiều lớn
 • Lý thuyết tính toán tiến hóa

Đề tài đăng ký hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp

 1. Phân tích khác biệt tuyến tính cho dữ liệu từ hệ thống viết bằng ý nghĩ
 2. Ứng dụng wavelets trong khai phá dữ liệu từ hệ thống viết bằng ý nghĩ
 3. Hệ cộng dồn “mùi” cải tiến trong tối ưu hoá bày kiến
 4. Ứng dụng phân tích thành phần độc lập trong khai phá dữ liệu từ hệ thống viết bằng ý nghĩ
 5. Ứng dụng một số kỹ thuật phân loại dữ liệu không cân bằng (imbalanced data) cho dữ liệu từ hệ thống viết bằng ý nghĩ

Đề tài nghiên cứu khoa học

 1. Đề tài nghiên cứu cơ bản, quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia: Các phương pháp ngữ nghĩa và thống kê trong học và tối ưu phỏng tiến hóa sinh học, thành viên nghiên cứu chủ chốt, 2014 – 2016
 2. Đề tài cấp trường trọng điểm: Nghiên cứu xây dựng mô hình xác định giá đất, thư ký, 2014 – 2015
 3. Đề tài cấp trường: Cơ sở toán học và ứng dụng xây dựng một số thuật toán trong mã hóa thông tin, chủ nhiệm, 2006

Đã công bố

 1. N. H. Huy. Phân tích khác biệt tuyến tính cho Tín hiệu từ Não bộ, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học, Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, pdf
 2. N. H. Huy. Multi-Step Linear Discriminant Analysis and Its Applications. Luận văn Tiến sỹ, Viện Toán và Khoa học máy tính, Đại học Tổng hợp Greifswald, 2013, pdf
 3. N. H. Huy, S. Frenzel, và C. Bandt. Two-Step Linear Discriminant Analysis for Classification of EEG Data. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, 2012, pdf, slides
 4. N. H. Huy. Discriminant Analysis for Brain Signals. Hội nghị nghiên cứu sinh, Viện Toán và Khoa học máy tính, Đại học Tổng hợp Greifswald, 2011, slides
 5. Frenzel S, Bandt C, Huy NH và Kien LT. Single-trial Classification of P300 Speller Data. Frontiers in Computational Neuroscience, 2010
 6. N. H. Huy. Cơ sở Toán học của Hệ công dồn “mùi” cải tiến. Tạp chí Khoa học và Phát triển, số (tiếng anh) 2, 2009, pdf
 7. N. H. Huy, N. H. Thanh. Hệ cộng dồn “mùi” cải tiến trong Tối ưu hóa bầy kiến. Tạp chí Khoa học và Phát triển, số 4, 2007, pdf