fita-button
Anh nen

ThS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Bộ môn Vật lý – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 0912636440
Email: ntphuong@vnua.edu.vn
Website: https://fita.vnua.edu.vn/ntphuong/

Bằng cấp

  • Bằng cử nhân Vật lý – Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN
  • Bằng Thạc sỹ Vật lý – Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN

Giảng dạy

  1. Giảng dạy Vật lý đại cương, Vật lý, Cơ sở Vật lý cho tin học.
  2. Hướng dẫn thực hành Vật lý, Vật lý đại cương cho sinh viên.

Lĩnh vực quan tâm

  • Nghiên cứu ứng dụng Laser trong nông nghiệp
  • Nghiên cứu ứng dụng Vật lý trong nông nghiệp công nghê cao

Bài giảng Vật lý đại cương

  • Bài giảng vật lý đại cương cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin: Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 4, Chương 5, Chương 6, Chương 7, Chương 8,…
  • Bài giảng vật lý đại cương cho sinh viên khoa Cơ điện: Chương 1, Chương 2, Chương 3, Chương 4, Chương 5, Chương 6, Chương 7, Chương 8, Chương 9, Chương 10, Chương 11.

Bài báo khoa học