fita-button
van_hanh

TS. NGUYỄN VĂN HẠNH

Bộ môn Toán – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 0355 724 965
Email: nvhanh [at] vnua.edu.vn
Website: https://fita.vnua.edu.vn/nvhanh/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học  
Lý lịch khoa học

Bằng cấp và kinh nghiệm

 • 10/2013, Tiến sĩ ngành Xác suất thống kê tại Đại học Paris Sud, France
 • 9/2010, Thạc sĩ ngành Xác suất thống kê tại Đại học Paris Sud, France
 • 6/2005, Cử nhân Toán học tại Đại học sư phạm Hà Nội

Giảng dạy

 1. Xác suất thông kê, Toán cao cấp
 2. Thống kê ứng dụng trong khoa học nông nghiệp (cho ngành KHCT tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh)
 3. Xác suất thống kê (cho ngành CNSH chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh)

Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu quan tâm

 • Kiểm định bội
 • Thống kê bán tham số
 • Các phương pháp ước lượng
 • Thống kê ứng dụng
 • Thống kê mờ

Bài báo 

2.   Nguyen, V.H. and Matias, C., Nonparametric estimation of the density of the alternative hypothesis in a multiple testing setup. Application to local false discovery rate estimation. ESAIM Probability & Statistics, volume 18 pages 584-612. doi: http://dx.doi.org/10.1051/ps/2013041

1.  Nguyen, V.H. and Matias, C.,  On efficient estimators of the proportion of true null hypotheses in a multiple testing setup. Scandinavian Journal of Statistics, Volume 41, Issue 4, pages 1167–1194, December 2014. doi:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sjos.12091/abstract

Đề tài

3. Đề tài Nafosted 2017-2019, Một số phương pháp xác suất trong thống kê toán học (Thư ký khoa học, thành viên nghiên cứu).

2. Đề tài cấp Học viện 2018, Nghiên cứu ứng dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm trong việc tối ưu hóa công nghệ chiên chuối dạng chân không (tham gia)

1. Đề tài cấp Học viện 2017, Nghiên cứu mô hình đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu ngũ cốc của Việt Nam giai đoạn 1990-2015 trong bối cảnh an ninh lương thực toàn cầu (chủ nhiệm).