fita-button
anhnen

ThS.GVC. HOÀNG THỊ HÀ

Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Email: htha [at] vnua.edu.vn hoặc hahtus[at]gmail.com
Website: https://fita.vnua.edu.vn/htha/

Bằng cấp và kinh nghiệm Giảng dạy Nghiên cứu khoa học Bài báo Lý lịch khoa học Lý lịch khoa học

Bằng cấp

 1. Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà nội, Việt Nam, 2008
 2. Kỹ sư ngành Toán tin ứng dụng, Đại học Bách khoa Hà nội, Việt Nam, 2001

Giảng dạy

 1. Cơ sở dữ liệu
 2. Phát triển ứng dụng web
 3. Nhập môn Công nghệ phần mềm
 4. Tin học chuyên ngành SH
 5. Tin học đại cương
 6.  IC3, MOS

Nghiên cứu khoa học

 • Các hướng quan tâm nghiên cứu

 1. Cơ sở dữ liệu (Database)
 2. Công nghệ phần mềm(Software Engineering)
 3. Phát triển ứng dụng web
 4. Khai phá dữ liệu
  • Bài toán phân cụm dữ liệu
  • Bài toán phân lớp dữ liệu
 • Các đề tài nghiên cứu khoa học

 1. Nghiên cứu các thuật toán phân lớp đa nhãn và ứng dụng phân loại tin nhắn văn bản SMS. Đề tài cấp Học viện 2021
 2. Xây dựng phần mềm quản lý thời khóa biểu thực hành trên nền web. Đề tài cấp Học viện 2019
 3. Xây dựng phần mềm quản lý vật tư khoa CNTT – VNUA, Đề tài cấp Học viện 2019
 4. Nghiên cứu về hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp và xây dựng ứng dụng cho tổ chức giáo dục đào tạo sử dụng mã nguồn mở Odoo, Đề tài cấp Học viện 2019
 5. Xây dựng công cụ so khớp trong hệ thống phát hiện sao chép luận văn. Đề tài cấp Học viện 2017. Vai trò: Thành viên
 6. Nghiên cứu các thuật toán phân lớp dữ liệu dựa trên mô hình Rừng ngẫu nhiên. Đề tài cấp Học viện 2016. Vai trò: Chủ nhiệm
 7. Xây dựng cơ sở dữ liệu côn trùng. Đề tài cấp Trường 2014 . Vai trò: Chủ nhiệm
 8. Nghiên cứu một số thuật toán phân cụm dữ liệu định danh trong DataMining. Đề tài cấp Trường 2009. Vai trò: Chủ nhiệm
 9. Xây dựng hệ thống văn phòng điện tử tích hợp với công nghệ Voice over IP. Đề tài cấp Bộ 2008. Vai trò: Thành viên
 10. Xây dựng bộ chương trình giải quyết một số bài toán trong nông nghiệp. Đề tài cấp Bộ 2005. Vai trò: Thành viên
 • Một số sản phẩm

 1. Thư viện côn trùng Việt Nam
 • Bài báo

 1. Hoàng Thị Hà, Lê Nguyễn Thức. Hệ gợi ý và ứng dụng trong thương mại điện tử. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2021, 19(4): 520-534
 2. Lê Thị Minh Thùy, Hoàng Thị Hà, Lê Thị Nhung, Phát triển hệ thống quản lý giáo dục theo mô hình ERP, Kỷ yếu hội nghị Nông nghiệp, 2018
 3. Hoàng Thị Hà, Đánh giá hiệu quả phân lớp dữ liệu Gene chiều cao dựa trên Rừng ngẫu nhiên, SVM và kết hợp phương pháp Rừng ngẫu nhiên điều hướng, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2018, 15(12): 1653-1663
 4. Hoàng Thị Hà, Nguyễn Thanh Tùng, Cải tiến phương pháp rừng ngẫu nhiên có điều hướng để áp dụng cho dữ liệu SNP, Kỷ yếu hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ VIII, (FAIR2015)
 5. Hoàng Thị Hà, Lê Thị Minh Thùy, Đỗ Thị Nhâm, Xây dựng thư viện côn trùng mở trên nền web, Tạp chí Khoa học và Phát triển 2015: tập 13, số 4:634-644.
 6. Hoàng Thị Hà, Một số thuật toán phân cụm dữ liệu định danh trong DataMining, Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012: Tập 10, số 3: 460-4732.
 • Bài giảng/giáo trình đã xuất bản

 1. Phạm Quang Dũng, Tin học đại cương, Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp, 2015 (Vai trò: Thành viên)
 2. Hoàng Thị Hà, Cơ sở dữ liệu 1, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2011 (Vai trò: Chủ biên)

Lý lịch khoa học

 1. CV English link here
 2. CV Vietnamese link here

Cập nhật lần cuối tháng 10/2021