fita-button
 IMG_7934

ThS. LÊ PHƯƠNG THẢO

Bộ môn Vật lý – Khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 3 Nhà Hành chính, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Điện thoại: (04) …
Email: lethao@vnua.edu.vn
Website: http://vnua.edu.vn//lpthao/

Bài Giảng Vật lý đại cương

  1. Chương 1
  2. Chương 2
  3. Chương 2 – Chất lỏng
  4. Chương 3
  5. Chương 4.1 – Điện trường
  6. Chương 4.2 – Từ trường
  7. Chương 5 – Quang học
  8. Chương 6 – Vật lý hạt nhân
  9. Đề cương ôn tập

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu chính: vật lý lý thuyết,vật lý chất rắn