Notice students

[Bổ sung hướng đề tài] Thông báo về việc nộp đơn đăng ký đề tài KLTN và TTCN – Học kỳ 1 năm học 2019-2020

Đăng bởi Ngày 20/05/2019 Chuyên mục News, Notice students

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) trong  học kỳ 1 – năm học 2019-2020,  Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nghiêm túc thực hiện như sau: 1. Về Khóa luận tốt nghiệp: – Theo Quy định mới bổ sung về quy định KLTN, tất cả những sinh viên làm KLTN đều bắt buộc phải thực tập >=10 tuần tại cơ sở hoặc tham gia thực hiện đề tài, dự án với Giảng...

Chi tiết