Nghiên cứu khoa học

Các hướng nghiên cứu

Bộ môn Công nghệ phần mềm đã và đang phát triển trên các hướng nghiên cứu sau:
- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, đào tạo, E-commerce.
- Ứng dụng CNTT giải quyết các bài toán trong Nông nghiệp và sinh học.
- Các công cụ và kỹ thuật phát triển của Công nghệ phần mềm.
- Tin sinh học.
- GIS và viễn thám.
- Khai phá dữ liệu

Danh sách các đề tài nghiên cứu

STT

Cấp

Tên đề tài

Chủ trì /Tham gia

Bắt đầu – Kết thúc

         1.

Trường

Xây dựng cơ sở dữ liệu côn trùng Chủ trì: ThS. Hoàng Thị Hà

Tham gia: ThS. Lê Thị Minh Thùy, Đỗ Thị Nhâm

2014-2015

         2.

Trường

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát tưới cây thông minh cho vườn cây trong Nông nghiệp Chủ trì: ThS. Nguyễn Doãn Đông 2011-2012

         3.

Trường

Xây dựng mô hình mờ dựa trên tập dữ liệu vào – ra và việc sử dụng tập mờ loại 2 rời rạc - Chủ trì: ThS.Lê Thị Nhung

Tham gia: ThS. Ngô Công Thắng

2011-2012

         4.

Trường

Xây dựng phần mềm tra cứu lỗi thường gặp trên máy tính và các cách khắc phục Chủ trì: Đỗ Thị Nhâm

Tham gia: Trần Trung Hiếu

2011-2012

         5.

Trường

Nghiên cứu một số thuật toán Phân cụm dữ liệu định danh trong DataMining Chủ trì: ThS. Hoàng Thị Hà 2009 – 2010

         6.

Bộ

Mô hình đánh giá và dự báo xói mòn đất cho vùng đồi núi Chủ trì: TS. Nguyễn Duy Bình 2009-2010

         7.

Trường

Ứng dụng CNTT nhằm tăng cường luồng thông tin nội bộ trên hệ thống mạng của Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội. Chủ trì: TS. Nguyễn Duy Bình 2009-2010

         8.

Trường

Khảo sát và xây dựng phần mềm quản lý đề tài khoa học cho Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế Chủ trì: Phan Trọng Tiến 2009- 2010

         9.

Trường

 Xây dựng một số chương trình về danh sách liên kết và cây nhị phân phục vụ cho giảng dạy môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  Chủ trì: ThS. Đỗ Thị Mơ  2008- 2009

       10.

Bộ

Xây dựng phần mềm trực tuyến giải quyết một số bài toán sinh học phân tử phục vụ giảng dạy tin sinh học và nghiên cứu ứng dụng trong chọn tạo giống Chủ trì: ThS. Ngô Công Thắng 2007 -2008

       11.

Trường

BioPerl và ứng dụng trong giải quyết một số bài toán Sinh học phân tử. Chủ trì: Đặng Xuân Hà 2006 -2007

       12.

Bộ

Xây dựng bộ chương trình xử lý dữ liệu trong nông nghiệp Chủ trì: ThS. Đỗ Thị Mơ

Tham gia: Ngô Công Thắng, Trần Thị Thu Huyền , Hoàng Thị Hà, Phạm Thủy Vân, Đặng Xuân Hà, Phạm Quang Dũng.

2004-2005