Nghiên cứu khoa học

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Bộ môn Công nghệ phần mềm đã và đang phát triển trên các hướng nghiên cứu sau:
– Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, đào tạo, E-commerce.
– Ứng dụng CNTT giải quyết các bài toán trong Nông nghiệp và sinh học.
– Các công cụ và kỹ thuật phát triển của Công nghệ phần mềm.
– Tin sinh học.
– GIS và viễn thám.
– Khai phá dữ liệu

DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

STT

Cấp

Tên đề tài

Chủ trì /Tham gia

Thời gian thực hiện

 1.

Học viện

Nghiên cứu các thuật toán phân lớp đa nhãn và ứng dụng phân loại tin nhắn văn bản SMS Chủ trì: ThS. Hoàng Thị Hà

Tham gia: ThS. Lê Thị Minh Thùy, ThS. Lê Thị Nhung, KS. Thân Thị Huyền

2021

 2.

Học viện

Xây dựng hệ thống quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính, đề tài cấp Học viện năm 2020. Chủ trì: ThS. Ngô Công Thắng

Tham gia: ThS. ĐỖ Thị Nhâm

2020

 3.

Học viện

Nghiên cứu về hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp và xây dựng ứng dụng cho tổ chức giáo dục đào tạo sử dụng mã nguồn mở Odoo Chủ trì: ThS. Lê Thị Minh Thùy

Tham gia: ThS. Hoàng Thị Hà, ThS. Lê Thị Nhung

2018

 4.

Học viện

Xây dựng công cụ so khớp trong hệ thống phát hiện sao chép luận văn Chủ trì: ThS. Phan Trọng Tiến

Tham gia: ThS. Hoàng Thị Hà, ThS. Trần Trung Hiếu

2017

5.

Học viện

Nghiên cứu một số thuật toán phân lớp dữ liệu dựa trên Rừng ngẫu nhiên Chủ trì: ThS. Hoàng Thị Hà

Tham gia: ThS. Nguyễn Văn Hoàng, KS. Thân Thị Huyền

2016

6.

Trường

Xây dựng hệ thống tra cứu bệnh vật nuôi Chủ trì: ThS. Lê Thị Nhung

Tham gia: Đinh Thế Duy

2015

7.

Trường

Xây dựng cơ sở dữ liệu côn trùng Chủ trì: ThS. Hoàng Thị Hà

Tham gia: ThS. Lê Thị Minh Thùy, Đỗ Thị Nhâm

2014

8.

Trường

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát tưới cây thông minh cho vườn cây trong Nông nghiệp Chủ trì: ThS. Nguyễn Doãn Đông 2011

9.

Trường

Xây dựng mô hình mờ dựa trên tập dữ liệu vào – ra và việc sử dụng tập mờ loại 2 rời rạc – Chủ trì: ThS.Lê Thị Nhung

Tham gia: ThS. Ngô Công Thắng

2012

10.

Trường

Xây dựng phần mềm tra cứu lỗi thường gặp trên máy tính và các cách khắc phục Chủ trì: Đỗ Thị Nhâm

Tham gia: Trần Trung Hiếu

2011

11.

Trường

Nghiên cứu một số thuật toán Phân cụm dữ liệu định danh trong DataMining Chủ trì: ThS. Hoàng Thị Hà 2009

12.

Bộ

Mô hình đánh giá và dự báo xói mòn đất cho vùng đồi núi Chủ trì: TS. Nguyễn Duy Bình 2009

13.

Trường

Ứng dụng CNTT nhằm tăng cường luồng thông tin nội bộ trên hệ thống mạng của Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội. Chủ trì: TS. Nguyễn Duy Bình 2009

 14.

Trường

Khảo sát và xây dựng phần mềm quản lý đề tài khoa học cho Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế Chủ trì: Phan Trọng Tiến 2009

 15.

Trường

 Xây dựng một số chương trình về danh sách liên kết và cây nhị phân phục vụ cho giảng dạy môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  Chủ trì: ThS. Đỗ Thị Mơ  2008

 16.

Bộ

Xây dựng phần mềm trực tuyến giải quyết một số bài toán sinh học phân tử phục vụ giảng dạy tin sinh học và nghiên cứu ứng dụng trong chọn tạo giống Chủ trì: ThS. Ngô Công Thắng 2007

 17.

Trường

BioPerl và ứng dụng trong giải quyết một số bài toán Sinh học phân tử. Chủ trì: Đặng Xuân Hà 2006

 18.

Bộ

Xây dựng bộ chương trình xử lý dữ liệu trong nông nghiệp Chủ trì: ThS. Đỗ Thị Mơ

Tham gia: Ngô Công Thắng, Trần Thị Thu Huyền , Hoàng Thị Hà, Phạm Thủy Vân, Đặng Xuân Hà, Phạm Quang Dũng.

2004

DANH SÁCH MỘT SỐ BÀI BÁO TIÊU BIỂU

STT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí

Năm xuất bản

1

Rough Fuzzy Relation on Two Universal Sets

Xuan Thao Nguyen, Van Dinh Nguyen, Doan Dong Nguyen

I.J. Intelligent Systems and Applications

2014

2

Transcriptome sequencing reveals altered long intergenic non-coding RNAs in lung cancer

Nicole M White, Christopher R Cabanski, Jessica M Silva-Fisher, Ha X Dang, Ramaswamy Govindan, Christopher A Maher

Genome Biology

2014

3

Alternaria Comparative Genomics: The Secret Life of Rots

Ha X Dang, Christopher B Lawrence

Genomics of Plant-Associated Fungi and Oomycetes: Dicot Pathogens

2014

4

Allerdictor: fast allergen prediction using text classification techniques

Ha X Dang, Christopher B Lawrence

Bioinformatic

2014

5

Signatures of recombination in clonal lineages of the citrus brown spot pathogen, Alternaria alternata sensu lato

ane E Stewart, Kalyn A Thomas, Christopher B Lawrence, Ha Dang, Barry M Pryor, LM Timmer, Tobin L Peever

Phytopathology

2013

6

Tích hợp mô hình SWAT vào hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho việc quản lý lưu vực sông Mêkông

Nguyễn Duy Bình, Ngô Công Thắng, Lê Đức Trung

SWAT-SEA II International Conference: Soil and Water Assessment Tool – Southeast Asia”. January 6-7, 2011, Saigon Palace Hotel, Ho Chi Minh City, Viet Nam. Conference Proceedings.

2013

7

Cải tiến phương pháp rừng ngẫu nhiên có điều hướng để áp dụng cho dữ liệu SNP

Hoàng Thị Hà, Nguyễn Thanh Tùng

Kỷ yếu hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ VIII, (FAIR2015)

2015

8

Đánh giá hiệu quả phân lớp dữ liệu Gene chiều cao dựa trên Rừng ngẫu nhiên, SVM và kết hợp phương pháp Rừng ngẫu nhiên điều hướng

Hoàng Thị Hà

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2018, 15(12): 1653-1663

2018

9

New dissimilarity measures on picture fuzzy sets and applications.

Le Thi Nhung, Nguyen Van Dinh, Ngoc Minh Chau, Nguyen Xuan Thao

Journal of Computer Science and Cybernetics, vol 34 (3): 219-231

2018