Scientific conference “Information Technology and Applications”

Xem thêm

Dr. Nguyễn Hoàng Huy’s paper is nominated for the GfKl Best Paper Award 2012

I am delighted to inform you that a scientific paper of our lecturer, Dr. Nguyễn Hoàng Huy, titled “Two step linear discriminant analysis for classification EEG data” given at the GfKl2012 is nominated for the GfKl Best Paper Award 2012. Dr. Nguyễn Hoàng Huy, Deputy-Head of Department of Applied Maths & Informatics, Faculty of IT, will attend the ECDA2013 in Luxembourg...

Xem thêm

Science Research Conference Faculty of Information Technology, 06.05.2013

Ngày 6 tháng 5 năm 2013, Khoa CNTT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác NCKH năm 2012-2013. Tới dự hội nghị có đại diện Phòng KHCN, Ban Chủ nhiệm khoa CNTT, toàn bộ cán bộ giảng dạy và nhiều sinh viện tới dự. Sau bài phát biểu khai mạc, v.v.  

Xem thêm