Đào tạo

Các trình độ và chuyên ngành đào tạo

Hiện nay Khoa đào tạo 2 chuyên ngành trình độ thạc sĩ và 2 ngành đào tạo đại học.

* Mục tiêu đào tạo

Đào tạo những cử nhân ngành Công nghệ thông tin, ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu có trình độ chuyên môn vững vàng, có sức khoẻ tốt phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và đất nước; Vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên ngành được đào tạo; Đạt chuẩn đầu ra về Kiến thức, Kỹ năng, Trách nhiệm; Có thái độ nghề nghiệp nghiêm túc, biết làm việc độc lập và theo nhóm, có khả năng hợp tác và quản lí tốt nguồn lực.

* Hành động

Khoa luôn tích cực nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, xây dựng mới và cải tiến chương trình đào tạo, nội dung giảng dạy, thực hành để phù hợp nhu cầu xã hội và sự phát triển không ngừng của CNTT trên toàn cầu.

Với đội ngũ cán bộ giảng viên có năng lực, sự nhiệt tình và trách nhiệm, Khoa CNTT cam kết luôn là môi trường mang lại giá trị cao về tri thức, kỹ năng, phẩm chất cho người học.

* Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên khoa CNTT khi ra trường có nhiều cơ hội việc làm đa dạng như làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn CNTT như: lập trình viên, chuyên viên kiểm thử phần mềm, thiết kế và xây dựng website, kỹ sư cầu nối với doanh nghiệp nước ngoài, … Hoặc đảm nhận được các vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, ngân hàng (ngoài lĩnh vực CNTT) như chuyên viên quản trị và bảo mật các hệ thống mạng và truyền thông dữ liệu, quản lý kỹ thuật và nội dung website, chuyên viên phân tích và xử lý dữ liệu, marketing trên nền tảng số (thông qua website, mạng xã hội…)