Đào tạo

Các trình độ và chuyên ngành đào tạo

Hiện nay Khoa đang đào tạo 3 ngành: Công nghệ thông tin, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

  • Ngành Công nghệ thông tin
  • Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu: Gồm 2 chuyên ngành: Mạng máy tính, chuyên ngành Truyền thông
  • Ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

* Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (CNTT) nhằm đào tạo ra cử nhân CNTT có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm cao và sức khỏe tốt; có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng vững chắc để đảm nhận các công việc liên quan trong lĩnh vực CNTT; có khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm không ngừng nâng cao trình độ.

Mục tiêu cụ thể:

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin sẽ:

MT1: Đảm nhận được các công việc chuyên sâu trong lĩnh vực CNTT tại các cơ quan công lập, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

MT2: Cập nhật được các công nghệ, kỹ thuật mới trong ngành nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thay đổi của công việc.

MT3: Luôn thúc đẩy động cơ học tập suốt đời, có lòng yêu nghề, năng động và sáng tạo trong công việc chuyên môn.

* Hành động

Khoa luôn tích cực nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, xây dựng mới và cải tiến chương trình đào tạo, nội dung giảng dạy, thực hành để phù hợp nhu cầu xã hội và sự phát triển không ngừng của CNTT trên toàn cầu.

Với đội ngũ cán bộ giảng viên có năng lực, sự nhiệt tình và trách nhiệm, Khoa CNTT cam kết luôn là môi trường mang lại giá trị cao về tri thức, kỹ năng, phẩm chất cho người học.

* Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên khoa CNTT khi ra trường có nhiều cơ hội việc làm đa dạng như làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn CNTT như: lập trình viên, chuyên viên kiểm thử phần mềm, thiết kế và xây dựng website, kỹ sư cầu nối với doanh nghiệp nước ngoài, … Hoặc đảm nhận được các vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, ngân hàng (ngoài lĩnh vực CNTT) như chuyên viên quản trị và bảo mật các hệ thống mạng và truyền thông dữ liệu, quản lý kỹ thuật và nội dung website, chuyên viên phân tích và xử lý dữ liệu, marketing trên nền tảng số (thông qua website, mạng xã hội…)