Đề tài

Danh sách đề tài cấp Bộ

TT

Mã số

Mã số, tên đề tài, dự án

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện (bắt đầu/kết thúc)

9

B2010-11-161 Xây dựng cơ sở dữ liệu và mô hình tính toán dự đoán đột biến gen SNP (Single Nucleotide Polymorphisms) đối với vật nuôi, cây trồng. TS. Nguyên Văn Định 01/2010-12/2011

8

B2009-11-134 Ứng dụng công nghệ tin học để đánh giá, dự báo và cảnh báo tình trạng xói mòn đất trên đất dốc canh tác vùng đồi núi. TS. Nguyễn Duy Bình 01/2009-12/2010

7

B2007-11-57 Xây dựng phần mềm trực tuyến giải quyết một số bài toán sinh học phân tử phục vụ giảng dạy tin sinh học và nghiên cứu ứng dụng trong chọn tạo giống ThS. Ngô Công Thắng 01/2007-06/2008

6

B2008-11-93 Xây dựng hệ thống văn phòng điện tử tích hợp với công nghệ voice over IP (VoIP) TS. Nguyễn Văn Định 01/2008-12/2008

5

B2008-11-92 Nghiên cứu ứng dụng tia cực tím vào việc khử trùng chuồng nuôi và chống bệnh còi xương cho gà TS. Trần Đình Đông 01/2008-12/2009

4

B2007-11-57 Xây dựng phần mềm trực tuyến giải quyết một số bài toán sinh học phân tử phục vụ giảng dạy tin sinh học và nghiên cứu ứng dụng trong chọn tạo giống Ths. Ngô Công Thắng 01/2007-12/2007

3

B2006-11-46 Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm khách quan trên nền web và triển khai thử nghiệm tại một số khoa trong Trường Đại học Nông nghiệp I KS. Phạm Quang Dũng 01/2006-12/2006

2

B2006-11-45 Nghiên cứu hệ thống đào tạo từ xa phục vụ hoạt động dạy và học ngành tin học, trường Đại học Nông nghiệp I Ths. Ngô Tuấn Anh 01/2006-12/2007

1

B2006-11-44 Nghiên cứu thiết kế hệ hỗ trợ ra quyết định quy hoạch sử dụng đất PGS. TS. Nguyễn Hải Thanh 01/2005-12/2007

Danh sách đề tài cấp Trường

Danh sách đề tài sinh viên
Danh sách đề tài và dự án khác

Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Học viện

 

 

Số TT

Mã số

Tên đề tài

Người thực hiện

59

T2020-10-49 Nghiên cứu về an ninh công nghệ mạng định nghĩa bằng phần mềm và khả năng ứng dụng tại Khoa Công nghệ thông tin- Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Thảo, Lương Minh Quân, Trần Vũ Hà

SV: Vương Thị Lan, Trần Thị Hương

58

T2020-10-48 Nghiên cứu một số mô hình ra quyết định đa tiêu chí và áp dụng vào một số bài toán trong nông nghiệp Nguyễn Xuân Thảo, Lê Thị Nhung, Ngọc Minh Châu

SV: Nguyễn Chí Công, Nguyễn Thị Thơm, Trần Thị Bích Nguyệt

57

T2020-10-47 Xây dựng cơ sở dữ liệu một số loại bệnh trên gà Trần Thị Thu Huyền, Phạm Quang Dũng, Phan Thị Thu Hồng

SV: Lưu Phấn Thoáng, Phạm Thị Lam

56

T2020-10-46 Xây dựng phần mềm quản lý thời khóa biểu thực hành trên nền web Thân Thị Huyền, Ngô Công Thắng, Hoàng Thị Hà

SV: Đặng Quốc Thắng, Lê Hồng Minh, Đàm Đức Chiến

55

T2020-10-45 Xây dựng ứng dụng web chia sẻ tài liệu cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin- Học viện Nông nghiệp Việt Nam Vũ Thị Lưu, Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Thu Huyền

 

SV: Nguyễn Văn Luân, Dương Công Nhật, Đinh Anh Tú

54

T2020-10-44 Nghiên cứu công nghệ ZK Framework và ứng dụng phát triển website khoa Công nghệ thông tin Trần Trung Hiếu, Đỗ Thị Nhâm, Phạm Quang Dũng

SV: Võ Thị Anh, Hoàng Thị Hòa, Lê Viết Tùng

53

T2019-09-24VB Ứng dụng công nghệ kết nối vạn vận (Internet of Things-IoT) thiết kế chế tạo mô hình hệ thống tự động giám sát chất lượng nước của ao nuôi thủy sản (sử dụng cho nuôi tôm, cá) Vũ Thị Thu Giang, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thái Học

SV: Lục Văn Quý, Nguyễn Văn Thành

53

T2019-09-24VB Ứng dụng công nghệ kết nối vạn vận (Internet of Things-IoT) thiết kế chế tạo mô hình hệ thống tự động giám sát chất lượng nước của ao nuôi thủy sản (sử dụng cho nuôi tôm, cá) Vũ Thị Thu Giang, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thái Học

SV: Lục Văn Quý, Nguyễn Văn Thành

55

T2019-09-24VB Ứng dụng công nghệ kết nối vạn vận (Internet of Things-IoT) thiết kế chế tạo mô hình hệ thống tự động giám sát chất lượng nước của ao nuôi thủy sản (sử dụng cho nuôi tôm, cá) Vũ Thị Thu Giang, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thái Học

SV: Lục Văn Quý, Nguyễn Văn Thành

53

T2019-09-24VB Ứng dụng công nghệ kết nối vạn vận (Internet of Things-IoT) thiết kế chế tạo mô hình hệ thống tự động giám sát chất lượng nước của ao nuôi thủy sản (sử dụng cho nuôi tôm, cá) Vũ Thị Thu Giang, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thái Học

SV: Lục Văn Quý, Nguyễn Văn Thành

52

T2019-10-56 Sử dụng sóng siêu âm nhận biết sự tích lũy kim loại nặng trong khoai lang Nguyễn Trọng Kương, Nguyễn Tiến Hiển, Lê Văn Dũng

SV: Lê Huỳnh Thái

51

T2019-10-55 Nhận diện chữ cái tiếng Việt qua dữ liệu phát âm của một nhóm sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Trọng Kương, Hoàng Thị Thanh Giang

SV: Lê Văn Hai

50

T2019-10-54 Xây dựng hệ thống quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính Ngô Công Thắng, Đỗ Thị Nhâm, Phan Trọng Tiến

SV: Đông Văn Trung, Hoàng Thị Chinh, Nguyễn Thị Trang

49

T2019-10-53 Nghiên cứu một số độ đo tương tự trên tập mờ bức tranh và ứng dụng trong mô hình ra quyết định Ngọc Minh Châu, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Bích Hồng

SV: Trần Thị Hường Sen, Nguyễn Thị Hồng Nhung

48

T2019-10-52 Xây dựng phần mềm quản lý vật tư Khoa Công nghệ thông tin- Học viện Nông nghiệp Việt Nam Đặng Thị Thanh Bình, Hoàng Thị Hà, Trịnh Thị Nhâm, Lê Văn Dũng

SV: Nguyễn Trường Giang

47

T2019-10-51 Nghiên cứu và lựa chọn các phương pháp giải số hiệu quả cho bài toán định giá hợp đồng quyền chọn Vũ Thị Thu Giang, Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thủy Hằng

46

T2019-10-50 Nghiên cứu một số độ đo tương tự mới trên tập mờ bức tranh và ứng dụng trong phân cụm Lê Thị Diệu Thùy, Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Văn Hạnh,  Đỗ Thị Huệ

45

T2018-10-71 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm trong việc tối ưu hóa công nghệ chiên chuối chân không Đỗ Thị Huệ, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Hạnh, Phạm Việt Nga, Lê Thị Diệu Thùy

44

T2018-10-70 Nghiên cứu về hệ thống  hoạch định nguồn lực doanh nghiệp và xây dựng ứng dụng cho tổ chức giáo dục đào tạo sử dụng mã nguồn mở Odoo. Lê Thị Minh Thùy, Lê Thị Nhung, Hoàng Thị Hà

SV: Lương Thị Yên, Phùng Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Kiều Duyên, Đỗ Thị Quỳnh

43

T2018-10-69 Nghiên cứu mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn dựa trên tập mờ bức tranh và áp dụng trong việc đánh giá việc lựa chọn các ứng dụng tái sử dụng nước trong môi trường không chắc chắn Nguyễn Xuân Thảo, lê Thị Nhung

SV: Bùi Danh Lưu, Phạm Tiến Lực, Hoàng Thị Hương

42

T2017-10-67 Nghiên cứu phân tích dữ liệu nhiều biến ứng dụng cho ảnh đa phổ Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Huyền

SV: Đậu Thị Hồng, Phan Thị Hoài Thanh, Lê Viết Hải

41

T2017-10-66 Xây dựng công cụ so khớp trong hệ thống phát hiện sao chép luận văn Phan Trọng Tiến, Hoàng Thị Hà, Trần Trung Hiếu

SV: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Hoàng Anh, Phạm Thị Thanh Nga

40

T2017-10-64 Mô hình và thuật toán tối ưu lợi nhuận cho bài toán xác định cơ cấu cây trồng Trần Đức Quỳnh, Nguyễn Xuân Thảo, Chu Anh Tiệp, Đặng Thị Thanh Bình

SV: Lê Thị Anh, Nguyễn Thị Minh Hương, Đoàn Thế Hưng

39

T2017-10-63 Ứng dụng một số phương pháp xây dựng hàm phân loại trong cảnh báo sớm nguy cơ vỡ nợ của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Nguyễn Thị Lan, Đỗ Thị Nhâm, Ngọc Minh Châu, Lê Văn Hỗ

SV: Đoàn Thị Kim Oanh, Trịnh Thị Thảo, Đặng Thị Tú Quyên

43

T2018-10-69 Nghiên cứu mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn dựa trên tập mờ bức tranh và áp dụng trong việc đánh giá việc lựa chọn các ứng dụng tái sử dụng nước trong môi trường không chắc chắn Nguyễn Xuân Thảo, lê Thị Nhung

SV: Bùi Danh Lưu, Phạm Tiến Lực, Hoàng Thị Hương

42

T2017-10-67 Nghiên cứu phân tích dữ liệu nhiều biến ứng dụng cho ảnh đa phổ Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Huyền

SV: Đậu Thị Hồng, Phan Thị Hoài Thanh, Lê Viết Hải

41

T2017-10-66 Xây dựng công cụ so khớp trong hệ thống phát hiện sao chép luận văn Phan Trọng Tiến, Hoàng Thị Hà, Trần Trung Hiếu

SV: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Hoàng Anh, Phạm Thị Thanh Nga

40

T2017-10-64 Mô hình và thuật toán tối ưu lợi nhuận cho bài toán xác định cơ cấu cây trồng Trần Đức Quỳnh, Nguyễn Xuân Thảo, Chu Anh Tiệp, Đặng Thị Thanh Bình

SV: Lê Thị Anh, Nguyễn Thị Minh Hương, Đoàn Thế Hưng

39

T2017-10-63 Ứng dụng một số phương pháp xây dựng hàm phân loại trong cảnh báo sớm nguy cơ vỡ nợ của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Nguyễn Thị Lan, Đỗ Thị Nhâm, Ngọc Minh Châu, Lê Văn Hỗ

SV: Đoàn Thị Kim Oanh, Trịnh Thị Thảo, Đặng Thị Tú Quyên

38

T2017-10-62 Nghiên cứu mô hình đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu ngũ cốc của Việt Nam giai đoạn 1990-2015 trong bối cảnh an ninh lương thực toàn cầu. Nguyễn Văn Hạnh, Đỗ Thị Huệ, Nguyễn Thị Huyền

SV: Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Tuyết

37

T2017-10-61 Ứng dụng mô hình học từ điển thưa vào nhận dạng các giống thóc nhằm tăng độ thuần chủng của thóc giống cho quá trình sản xuất Phạm Thị Lan Anh, Giang Thị Huệ, Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Huyền

SV: Nguyễn Thị Quyên, Vũ Thị Thu Hiền, Ngô Bắc Quang

36

2016-10-42  Nghiên cứu phương pháp sử dụng mạng sinh học để dự đoán các gen liên quan tới bệnh ung thư ở người Vũ Thị Lưu, Trần Thị Thu Huyền,  Nguyễn Thị Huyền,

SV: Vũ Thị Huyền, Hoàng Mạnh Thuyết, Đào Trọng Thắng

35

2016-10-41  Xây dựng trang web thông minh tự động nâng cấp tiện ích định giá bất động sản Nguyễn Hoàng Huy

34

2016-10-40  Nghiên cứu các thuật toán phân lớp dữ liệu trên mô hình Rừng ngẫu nhiên Hoàng Thị Hà

33

2016-10-39  Nghiên cứu một số kỹ thuật tối ưu thiết kế web và xây dựng từ điển trực tuyến, ứng dụng xây dựng Từ điển Bách khoa Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Thảo

32

2015 Nhận dạng một số loài cây thuốc dựa trên hình ảnh lá cây

33

2015 Nghiên cứu phân lớp dữ liệu biểu hiện gen sử dụng mô hình rừng ngẫu nhiên Phan Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Thủy

SV: Nguyễn Thị Lan Anh, Cao Ngọc Tuấn, Trần Thị Linh, Nguyễn Thị Thảo

32

2015 Nhận dạng một số loài cây thuốc dựa trên hình ảnh lá cây

31

2014 Ứng dụng kỹ thuật học máy trong phân tích dữ liệu SNP Nguyễn Văn Hoàng(CN), Vũ Thị Lưu(TK), Trần Thị Thu Huyền, Phan Thị Thu Hồng

30

2014 Nghiên cứu về phân loại protein vận chuyển sử dụng mô hình máy học Trần Vũ Hà(CN), Nguyễn Thị Thảo(TK), Phạm Quang Dũng, Đoàn Thị Thu Hà

29

2014 Trích rút cấu trúc tổng thể từ dữ liệu biễu diễn gene số chiều lớn với phương pháp phổ trong phân nhóm đồ thị Hoàng Thị Thanh Giang(CN), Nguyễn Thị Thúy Hạnh(TK), Nguyễn Hoàng Huy

28

2013 Nghiên cứu thiết kế và phát triển web cho các thiết bị di động, ứng dụng với website khoa Công nghệ thông tin và thử nghiệm với website trường đại học nông nghiệp Hà Nội. Trần Thị Thu Huyền (CN), Đoàn Thị Thu Hà (TK), Phạm Quang Dũng, Phan Thị Thu Hồng, Vũ Thị Lưu

27

2013 Xây dựng cở sở dữ liệu về côn trùng  trên nền Web Hoàng Thị Hà(CN), Lê Thị Minh Thùy(TK), Đỗ Thị Nhâm

26

2013 Tìm hiểu, xây dựng hệ thống elearning: Tùy chỉnh các mặt khác nhau của nguồn tài nguyên đề xuất cho người học dựa trên hồ sơ người học ThS. Phan Thị Thu Hồng (CN)ThS. Nguyễn Văn Hoàng (TK)

25

     2013 Xây dựng phần mềm tra cứu lỗi thường gặp trên máy tính và các cách khắc phục Đỗ Thị Nhâm

24

      2013 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát tưới cây thông minh cho vườn cây trong Nông nghiệp Nguyễn Doãn Đông

22

2013

Xây dựng mô hình mờ dựa trên tập dữ liệu vào – ra và việc sử dụng tập mờ loại 2 rời rạc Lê Thị Nhung

21

      2012 Xác định tỷ số isome của phản ứng quang hạt nhân  197Au(γ,n)196m,gAu gây bởi chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 50 MeV Lương Minh Quân

20

      2012 Xây dựng phần mềm trực tuyến quản lý điểm và thời khóa biểu cấp bộ môn ThS. Ngô Công Thắng

19

      2012 Xây dựng mô hình mờ dựa trên tập dữ liệu vào-ra ThS. Lê Thị Nhung

18

2011

Xây dựng hệ thống e-learning: “Tùy chỉnh các măt khác nhau của nguồn tài nguyên đề xuất cho người học dựa trên hồ sơ người học (phiên bản Demo)”.

17

T2009-10-41 Khảo sát và xây dựng phần mềm quản lý đề tài khoa học cho Phòng KHCN&HTQT (KH&HTQT) KS. Phan Trọng Tiến

16

T2009-10-36 Ứng dụng CNTT nhằm tăng cường luồng thông tin nội bộ trên hệ thống mạng của Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội. TS. Nguyễn Duy Bình

15

T2009-10-24 Nghiên cứu và xây dựng mạng riêng ảo trong mạng máy tính trường KS. Nguyễn Việt Dũng

14

T2009-10-23 Nghiên cứu một số giải thuật phân cụm dữ liệu định tính trong Data Mining KD. Hoàng Thị Hà

13

T2009-10-22 Mô hình toán học và tính ổn định của mạng thần kinh nhân tạo CN. Nguyễn Thị Bích Thủy

12

B2008 -11-93 Xây dựng Chợ Công nghệ ảo trên mạng trường đại học Nông nghiệp Hà Nội. TS. Nguyễn Vă Định

11

T2008-10-39 Xây dựng một số chương trình về danh sách liên kết và cây nhị phân phục vụ cho giảng dạy môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS. Đỗ Thị Mơ

10

T2007-25-67 Kiểm tra mô hình phần mềm sử dụng Ô-tô-mát Buchi và logic thời gian tuyến tính ThS. Phạm Thị Thái Ninh

9

T2007-25-66 Ứng dụng mạng Nơ-ron giải bài toán khớp chuỗi xấp xỉ trong Tin sinh học KS. Ngô Công Thắng

8

T2007-25-65 Nghiên cứu đưa các thí nghiệm ảo vào giảng dạy môn Vật lý tại Trường Đại học Nông nghiệp I TS. Trần Đình Đông

7

T2006-25-70 Khảo sát phương pháp giảng dạy môn Thực tập Vât lý phù hợp với các thiết bị đo lường đối với sinh viên Đại học Nông nghiệp I. CN. Đoàn Văn Cán

6

T2006-25-69 Phép giải tự do tối tiểu và đa thức Chern. Ths. Phạm Việt Nga

5

T2006-25-68 Cơ sở Toán học và ứng dụng xây dựng một số thuật toán trong mã hoá thông tin. Ths. Nguyễn Hoàng Huy

4

T2006-25-67 Nghiên cứu đổi mới phương pháp thi và kiểm tra môn Vật lý cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin. TS. Trần Đình Đông

3

T2006-25-66 Các phương pháp tự động kiểm thử và đánh giá chất lượng phần mền phát triển theo component-based và service-based. Ths.Phạm Thị Thái Ninh

2

T2006-25-65 BioPerl và ứng dụng trong giải quyết một số bài toán Sinh học phân tử. KS. Đặng Xuân Hà

1

T2006-25-64 Ứng dụng ngôn ngữ OWL và OWL-QL vào biểu diễn và truy vấn ngữ nghĩa trên Web cho vấn đề tích hợp dữ liệu. Ths. Trần Thị Thu Huyền

TT

Mã số

Tên đề tài

Nhóm sinh viên

Giáo viên hướng dẫn

52 SV2020-10-59 Xây dựng phần mềm hỗ trợ việc làm cho sinh viên VNUA trên nền web Vũ Thị Uyên

Chử Văn Tình

Lê Ngọc Khánh

Phạm Trung Kiên

ThS. Hoàng Thị Hà
51 SV2020-10-58 Xây dựng CSDL và hệ thống tra cứu giống cây trồng lương thực phổ biến ở Việt Nam Đặng Quang Tiến

Lê Văn Thắng

Phạm Thị Mai

ThS. Vũ Thị Lưu
50 SV2020-10-57 Xây dựng hệ thống bán hàng nông sản theo mô hình Affiliate marketing Bùi Thị Thanh Thuy

Trần Đức Giang

Nguyễn Trường An

Đặng Minh Hải

Vũ Minh Thư

ThS. Nguyễn Văn Hoàng
49 SV2020-10-56 Ứng dụng Blockchain trong tuy xuất nguồn gốc nông sản Nguyễn Thị Diệu

Nguyễn Văn Nam

Trần Đăng Ba

Phùng Đắc Dũng

Nguyễn Thị Linh Dương

ThS. Nguyễn Văn Hoàng
48 SV2019-10-56 Nhận diện giọng phát âm chữ cái tiếng Việt qua dữ liệu của nhóm sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Đào Quang Trung

Lê Văn Hai

Lê Huỳnh Thái

TS. Nguyễn Trọng Kương
47 SV2019-10-55 Xây dựng phần mềm tự động tạo lịch giảng dạy và học tập trên Google Calendar Tạ Thế Anh

Nghiêm Thu Hiền

Nguyễn Xuân Hải

Đặng Quốc Thắng

ThS. Ngô Công Thắng
46 SV2018-10-69  Nghiên cứu một số phương pháp phân lớp dữ liệu và ứng dụng trong nông nghiệp Lê Thị Hương

Phạm Thị Thảo

Nguyễn Thị Hà

TS. Trần Đức Quỳnh
45 SV2018-10-70 Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý ký túc xá cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn T. Thanh Huyền

Chu Thái Dương

 ThS. Vũ Thị Lưu
44 SV2018-10-71 Xây dựng phần mềm quản lý thông tin cấp bộ môn
Đinh Anh Tú

Nguyễn Mạnh Thức

Hoàng Đức Mạnh

ThS. Trần Trung Hiếu
43 SV2017-10-70 Tìm hiểu và khai thác phần mềm nguồn mở Moodle, xây dựng hệ thống elearning Học viện Nông nghiệp Việt Nam Dương Thu Thảo

Lương Thị Yên

Nguyễn Lan Anh

Lê Thị Hà

TS. Phạm Quang Dũng
42 SV2017-10-71 Xây dựng chương trình hỗ trợ việc đánh giá và quản lý điểm rèn luyện của sinh viên trong khoa Công nghệ thông tin- Học viện Nông nghiệp Việt Nam Hoàng Văn Ngọc

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Phạm Tuấn Hưng

ThS. Vũ Thị Lưu
41 SV2017-10- 72 Xây dựng hệ thống hỗ trợ sinh viên khoa Công nghệ thông tin- Học viện Nông nghiệp Việt Nam đăng ký đề tài thực tập chuyên ngành và khóa luận tốt nghiệp trực tuyến Lê Văn Huy

Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Nguyễn Trường Giang

ThS. Vũ Thị Lưu
40 SV2016-10-63 Xây dựng bản đồ trực tuyến Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Văn Công

Nguyễn Thị Lan

Nguyễn Xuân Trường

Nguyễn Thị Giang

Nguyễn Thị Nga

ThS. Phan Trọng Tiến
39 SV2016-10-64 Phân tích màu để kiểm định chất lượng cảm quan bánh quy sử dụng công nghệ xử lý ảnh  Nguyễn Thị Hợp

Vũ Thị Kim Ngân

TS. Nguyễn Thị Thủy
38 SV2016-10-65 Tìm hiểu mạng sinh học và phương pháp tính toán để dự đoán gen liên quan đến bệnh cây trên lúa Nguyễn Thị Hải Dương

Lê Thị Thu Hà

TS. Nguyễn Thị Thủy
37 SV2015-10-86 Bài toán ghép cặp: thuật toán, xây dựng phần mềm và ứng dụng Ngô Thị Kim Oanh

Nguyễn Văn Tùng

Nguyễn Thanh Xuân

 TS. Trần Đức Quỳnh
36 SV2015-10-87 Xây dựng Hệ thống trực tuyến quản lý điện, nước cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thu Hương

Trần Hoàng Giang

Bùi Văn Chiến

Nguyễn Tiến Anh

TS. Phạm Quang Dũng
35 SV2015-10-88 Xây dựng Hệ thống trực tuyến quản lý thư viện cấp khoa Trần Hoàng Giang

Phạm Công Nam

Đỗ Hoàng Tiến

TS. Phạm Quang Dũng
34 SV2015-10-84 Nghiên cứu hệ thống thư điện tử và quản trị hệ thống thư điện tử trên một số dịch vụ mail server Ngô Văn Ngọc

Đinh Xuân Trường

ThS. Vũ Thị Lưu

33

SV2015-10-85

Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung ALFRESCO và xây dựng ứng dụng

Bùi Văn Chiến

Nguyễn Thị Thu Hà

Hà Thị Ánh Nguyệt

 

ThS. Vũ Thị Lưu

32

2014

Xây dựng website thông tin nhà trọ Hoàng Văn Trung

Đặng Quốc Huy

ThS. Nguyễn Thị Thảo

31

2014

Xây dựng phần mềm phối hợp khẩu phần ăn cho gia súc, gia cầm Bùi Thị Huơng

Vũ Hồng Bích

Nguyễn Thị Huơng

Nguyễn Văn Hiện

TS. Phạm Quang Dũng

30

2014

Xây dựng phần mềm chẩn đoán và huớng dẫn điều trị một số bệnh thuờng gắp ở gà Nguyễn Thị Thuý Vân

Vũ Thị Mai Hồng

Phạm Thị Yến

Trần Thị Phuơng

Nguyễn Thị Lê

TS. Phạm Quang Dũng

29

2014

Phát triển hệ thống thi trắc nghiệm khách quan trực quan trực tuyến trên nền phần mềm nguồn mở Moodle Nguyễn Minh Phương

Phan Thị Thùy

Nguyễn Thị Thu Hòa

Ninh Thị Ánh Nguyệt

TS. Phạm Quang Dũng

28

SV2013-10-77

Xây dựng phần mềm trực tuyến quản lý hệ thống phòng máy cho khoa CNTT Nguyễn Văn Hiệu

Hoàng Quang Huy

ThS. Trần Trung  Hiếu

27

SV2013-10-78

Ứng dụng phần mềm nguồn mở quản trị quan hệ khách hang CRM để xây dựng hệ thống quản lý và quảng bá thương hiệu cho khoa CNTT Cao Thị Ngọc Ánh

Lê Hoàng Tùng

Cao Thị Ngọc Ánh

ThS. Phạm Thủy Vân

26

SV2013-10-79

Bài toán tìm đường đi ngắn nhất và ứng dụng trong giao thông Đỗ Quang Ninh

Lê Tiến Bắc

Nguyễn Văn Đạt

TS. Trần Đức Quỳnh

25

SV2013-10-80

Xây dựng phần mềm phân biệt cây trồng và cỏ dại Đặng Thị Phượng

Phạm Thị Hải

ThS. Nguyễn Thị Thảo

24

SV2013-10-81

Xây dựng phần mềm đánh giá nông sản hỗ trợ  việc chuẩn bị thu hoạch Đỗ Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Vân Anh

ThS. Đoàn Thị Thu Hà

 

23

2012

Ứng dụng tin học để giải bài toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu bằng phương pháp thoả dụng mờ tương tác Trần Trọng Cường, Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Xuân Thảo

22

2012

Xây dựng Website quản lý công việc trực tuyến Nguyễn Xuân Tuân, Nguyễn Quốc Dương, Nguyễn Thị Thu Lành Trần Thị Thu Huyền

21

2012

Xây dựng cơ sở dữ liệu tin sinh học trong Oracle trên môi trường hệ điều hành Linux Đỗ Thị Minh Hà, Triệu Khánh Hoà, Hoàng Thị Thái, Dương Thị Xuyên Ths. Ngô Công Thắng

20

2012

Nghiên cứu phần mềm nguồn mở GIS để mô phỏng lưu vực sông chảy Ngô Thị Luyến, Lê Thị Tình, Trần Thị Ngọc, Đỗ Quang Ninh, Lê Tuấn Anh TS. Nguyễn Duy Bình

19

2011

Tìm hiểu ứng dụng công nghệ xử lý ảnh cho bài toán đánh giá chất lượng sản phẩm nông nghiệp Phạm Thị Kim Dung

18

SV2010-10-116

Xây dựng phần mềm đo diện tích lá cây bằng máy Scanner Vũ Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Thị Thu Thủy ThS. Phạm Thủy Vân

17

SV2010-10-114

Xây dựng chương trình quản lý sinh viên và cán bộ khoa Công nghệ thông tin trên nền web Nguyễn Văn Chuyền, Nguyễn Đình Nghĩa, Phạm Văn Tuyến ThS. Hoàng Thị Hà

16

SV2010-10-115

Xây dựng cơ sở dữ liệu các kháng nguyên liên quan đến các bệnh ở lợn Hoàng Thị Hương, Phạm Thùy Phương, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Vân TS. Phạm Hạ Thủy, ThS Đặng Hữu Anh

15

SV2010-10-113

Xây dựng từ điển trực tuyến Anh-Việt chuyên ngành Tin Sinh Học Phạm Thị Kim Dung, Tạ văn Đại, Dư Thị Minh Hoài, Trần Thị Hải Huyền ThS. Ngô Công Thắng

14

SVB 2009-10-99

Xây dựng website quản lý và tra cứu các giống cây trồng trong trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Thế Công, Nguyễn Thị Huề, Đinh Thị Thủy, Nguyễn Thị Oanh Đỗ Thị Mơ, Vũ thịThu Hiền

13

SVB 2009-10-98

Xây dựng phần mềm quản lý đề tài nghiên cứu khoa học Đinh Huy Tưởng, Đinh thế Duy, Nguyễn thị thơ mây, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Huy Thao Lê Thị Nhung

12

SV2009-09-69

Xây dưng cổng thông tin hệ thống cấy trồng Phùng Văn Đức, Phan thị Hiên, An Huy Hoàng, Ngô thị Hằng, Hoàng thị Huyền – Lớp tin học 50 A KS. Lê Thị Minh Thùy, KS. Đinh Xuân Pháp

11

SV2009-09-68

Xây dựng bộ từ điển Anh – Việt chuyên ngành Thú Y Nguyễn thị Thơ Mây, Nguyễn Thanh Hương, Đinh Huy Tưởng, Đinh Thế Duy, Nguyễn Huy Thao – Lớp tin 51 A CN. Lê thị Nhung, BSTY Nguyễn Văn Giáp

10

SV2009-09-67

Ứng dụng GIS trong bài toán tìm đường đi ngắn nhất và địa điểm thi đại học của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Duy Tú, Đinh Thị Hồng Vân, Lê thị Soi, Đỗ thị Nhâm, Nguyễn Đậu Nam Khánh – Lớp tin 50 B KS. Phan trọng Tiến, CN. Lê Thị Nhung

9

SV2008-08-70

Xây dựng phần mềm phối trộn khẩu phần thức ăn cho vật nuôi theo một số tiêu chuẩn chuẩn dinh dưỡng Dương Quang Khải; Hà Thanh Long – Tin học K48 KS.Phạm Quang Dũng, Bộ môn KHMT

8

SV2008-09-69

Nâng cấp phần mềm quản lý điện áp dụng cho phòng Quản Trị – Thiết bị trường ĐHNNI Lương Nguyễn Ngọc Linh;                         Lê Văn Học; Nguyễn Anh Tuấn; Nguyễn Văn Huy;  Đoàn Hữu Tiệp – Tin học K 49 KS. Phạm Thúy Minh,                KS. Phan Thị Thu Hồng, Bộ môn KHMT

7

SV2007-25-35

Xây dựng chương trình quản lý bán hàng Đào Anh Thái; Đỗ Thanh Tuệ; Hoàng Mạnh Hùng;Trần Nhật Phương – Tin học K 48 CN. Lê Thị Nhung, Bộ môn CNPM

6

SV2007-25-34

Xây dựng website diễn đàn dành cho giáo viên và sinh viên Khoa CNTT Phạm Thành Trung; Nguyễn Phi Hùng; Phạm Văn Cường – Tin học K 48 KS. Phạm Quang Dũng, Bộ môn KHMT

5

SV2007-25-33

Xây dựng phần mềm giải bài toán mô phỏng nguyên lý hoạt động của hệ điều hành Nguyễn Tố Anh; Nguyễn Thị Mây; Nguyễn Vũ Trinh;Nguyễn Tam Hùng; Trần Thanh Thuỷ – Tin học K 49 KS. Phạm Quang Dũng, Bộ môn KHMT

4

SV2006-25-50

Xây dựng và tích hợp một số phần mềm tính toán khoa học vào MATLAB Dương Văn Khải; Vũ Thị Lưu; Nguyễn Phi Hùng; Nguyễn Chí Viễn – Tin học K48 PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh, Bộ môn Toán

3

SV2006-25-49

Ứng dụng lý thuyết đồ thị trong xử lý thông tin giao thông Nguyễn Xuân Sơn; Đào Anh Thái; Nguyễn Đình Tâm -Tin học K48 Ths. Lê Đức Vĩnh, Bộ môn Toán

2

SV2006-25-48

Xây dựng chương trình quản lý cán bộ và sinh viên Khoa Công nghệ thông tin. Trần Thị Luyến; Trương Thanh Quang; Nguyễn Thị Thu; Phan Trọng Tiến; Nguyễn Thị Hải Yến – Tin học K47 GV. Ngô Công Thắng, Bộ môn CNPM

1

SV2006-25-47

Xây dựng chương trình quản lý ký túc xá sinh viên Trường Đại học Nông nghiệp I. Trần Thế Cường; Lê Phan Minh Tuấn; Trần Thị Hạnh; Thẩm Mạnh Long; Nguyễn Việt Tiến -Tin học K47 Ths.Đỗ Thị Mơ, Bộ môn CNPM

STT

Tên đề tài/dự án

Cấp đề tài/dự án

Thời gian

Tên các cán bộ tham gia

Ghi chú

 

1

Nghiên cứu, phát triển một số kỹ thuật học thống kê ứng dụng cho các bài toán Thị giác máy tính Qũy KH&CN quốc gia, NAFOSTED 2011-2014 Nguyễn Thị Thủy, Chủ nhiệm Đang thực hiện

2

Xây dựng hệ thống CSDL và phần mềm tự động đánh giá thóc giống  dựa trên ảnh chụp Đề tài nhánh Chương trình hợp tác Việt – Bỉ, ĐH Nông nghiệp Hà Nội 2014-2015 Nguyễn Thị Thủy, Chủ nhiệm  Đang thực hiện

3

Nghiên cứu phương pháp mô hình hóa môi trường sử dụng các kỹ thuật hình học hỗ trợ người khiếm thị định vị và nhận biết môi trường Đề tài hợp tác song phương Việt – Bỉ (NAFOSTED-FWO). 2014-2016 Nguyễn Thị Thủy, thành viên  Đang thực hiện

4

Các phương pháp tính toán cho bài toán xác định các thành phần tế bào liên quan đến bệnh Qũy KH&CN quốc gia, NAFOSTED 2014-2016 Nguyễn Thị Thủy, thành viên  Đang thực hiện

5

Xây dựng mô hình xác định giá đất Trọng điểm cấp học viện 7/2014-7/2015 Trần Đức Quỳnh (CN) Nguyễn Hoàng Huy(TK) Đang thực hiện

6

Xây dựng hệ thống tra cứu bệnh vật nuôi (Design animal diseases lookup system)

Đề tài Việt-Bỉ

01/2015-12/2015

ThS. Lê Thị Nhung

Đang thực hiện