Đề tài

TT

Mã số

Mã số, tên đề tài, dự án

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện (bắt đầu/kết thúc)

9

B2010-11-161 Xây dựng cơ sở dữ liệu và mô hình tính toán dự đoán đột biến gen SNP (Single Nucleotide Polymorphisms) đối với vật nuôi, cây trồng. TS. Nguyên Văn Định 01/2010-12/2011

8

B2009-11-134 Ứng dụng công nghệ tin học để đánh giá, dự báo và cảnh báo tình trạng xói mòn đất trên đất dốc canh tác vùng đồi núi. TS. Nguyễn Duy Bình 01/2009-12/2010

7

B2007-11-57 Xây dựng phần mềm trực tuyến giải quyết một số bài toán sinh học phân tử phục vụ giảng dạy tin sinh học và nghiên cứu ứng dụng trong chọn tạo giống ThS. Ngô Công Thắng 01/2007-06/2008

6

B2008-11-93 Xây dựng hệ thống văn phòng điện tử tích hợp với công nghệ voice over IP (VoIP) TS. Nguyễn Văn Định 01/2008-12/2008

5

B2008-11-92 Nghiên cứu ứng dụng tia cực tím vào việc khử trùng chuồng nuôi và chống bệnh còi xương cho gà TS. Trần Đình Đông 01/2008-12/2009

4

B2007-11-57 Xây dựng phần mềm trực tuyến giải quyết một số bài toán sinh học phân tử phục vụ giảng dạy tin sinh học và nghiên cứu ứng dụng trong chọn tạo giống Ths. Ngô Công Thắng 01/2007-12/2007

3

B2006-11-46 Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm khách quan trên nền web và triển khai thử nghiệm tại một số khoa trong Trường Đại học Nông nghiệp I KS. Phạm Quang Dũng 01/2006-12/2006

2

B2006-11-45 Nghiên cứu hệ thống đào tạo từ xa phục vụ hoạt động dạy và học ngành tin học, trường Đại học Nông nghiệp I Ths. Ngô Tuấn Anh 01/2006-12/2007

1

B2006-11-44 Nghiên cứu thiết kế hệ hỗ trợ ra quyết định quy hoạch sử dụng đất PGS. TS. Nguyễn Hải Thanh 01/2005-12/2007

 

STT Mã đề tài Tên đề tài Thành viên thực hiện
72 T2024-10-35 Phát triển ứng dụng wdb hỗ trợ công tác quản lý dạy và học cấp bộ môn ThS. Vũ Thị Lưu (chủ nhiệm) ThS. Nguyễn Thị Huyền ThS. Trần Thị Thu Huyền ThS. Phạm Thị Lan AnhĐinh Tuấn Khải (SV) Nguyễn Đức Minh (SV)
71 T2024-10-36 Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo ThS. Ngô Công Thắng (chủ nhiệm) ThS. Lê Thị Nhung. ThS. Đỗ Thị Nhâm Nguyễn Phương Nam Trương Tuấn Hoàng
71 T2024-10-37 Xây dựng ứng dụng điểm danh sinh viên, học viên bằng mã QR Ths. Trần Trung Hiếu (chủ nhiệm) Ths. Lê Thị Minh Thùy (thư ký),Ths. Hoàng Thị Hà,Ths. Phan Trọng Tiến Sv. Đỗ Đức Chiến (Msv 654323)Sv. Vũ Văn Hoàng (Msv 6656485)
70 T2023-10-43 Nghiên cứu công nghệ DeepFace trong nhận dạng khuôn mặt và ứng dụng vào điểm danh các lớp sinh viên khoa CNTT Lương Minh Quân Nguyễn Tiến Hiển Lê Phương ThảoLê Văn DũngNguyễn Thị Huyền
 69 T2023-10-42 Nghiên cứu mô hình ra quyết định trên tập mờ trực cảm và ứng dụng Nguyễn Xuân Thảo Nguyễn Thị Thảo Ngọc Minh Châu Nguyễn Việt Long Hoàng Thị Nhung
 68 T2023-10-41 Nghiên cứu nâng cao độ chính xác và cải tiến các bài thí nghiệm vật lý dành cho ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Tiến Hiển Lê Văn Dũng Bùi Thị Thu
 67 T2022-10-40 Nghiên cứu công nghệ Javafx apache poi và ứng dụng xây dựng phần mềm chuẩn hóa các file excel danh sách thi, điểm danh, lưu trữ điểm ThS. Trần Trung Hiếu (chủ nhiệm) ThS. Đỗ Thị Nhâm (Thư ký) Nguyễn Hữu Hải Mai Thị Phương (HTTTK63)
66 T2022-10-39 Nghiên cứu thuật toán học sâu mạng noron tích chập và ứng dụng trong nhận dạng hình ảnh Ong mật mang phấn ThS. Lê Thị Minh Thùy (chủ nhiệm) Lê Thị Nhung (thư ký) Phan Thị Thu Hồng Nguyễn Viết Lộc (SVCNTT)
65 T2021-10-46 Nghiên cứu các thuật toán phân lớp đa nhãn và ứng dụng phân loại tin nhắn văn bản SMS Hoàng Thị Hà, Lê Thị Nhung, Lê Thị Minh Thùy, Thân Thị Huyền   SV: Nguyễn Khả Hiếu
64 T2021-10-45 Phương pháp ước lượng tham số của mô hình hỏng hóc có nguyên nhân chung dựa vào số liệu không chắc chắn Nguyễn Hữu Du, Lê Thị Diệu Thùy, Phạm Việt Nga, Đỗ Thị Huệ
63 T2021-10-44 Nghiên cứu phân lớp dữ liệu âm thanh ong sử dụng các phương pháp học máy Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Hoàng, Phan Thị Thu Hồng SV: Nguyễn hữu Sơn, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Văn Nam
62 T2020-10-16VB Nghiên cứu các nền tảng để xây dựng API và ứng dụng cảnh báo tình trạng thiếu chúa ở đàn ong mật Đỗ Thị Nhâm, Lê Văn Hỗ, Nguyễn Doãn Đông SV: Vương Thị Lan, Nguyễn Thị Tươi, Phạm Thu Hằng
61 T2020-10-49 Nghiên cứu về an ninh công nghệ mạng định nghĩa bằng phần mềm và khả năng ứng dụng tại Khoa Công nghệ thông tin- Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Thảo, Lương Minh Quân, Trần Vũ Hà SV: Vương Thị Lan, Trần Thị Hương
60 T2020-10-48 Nghiên cứu một số mô hình ra quyết định đa tiêu chí và áp dụng vào một số bài toán trong nông nghiệp Nguyễn Xuân Thảo, Lê Thị Nhung, Ngọc Minh Châu SV: Nguyễn Chí Công, Nguyễn Thị Thơm, Trần Thị Bích Nguyệt
59 T2020-10-47 Xây dựng cơ sở dữ liệu một số loại bệnh trên gà Trần Thị Thu Huyền, Phạm Quang Dũng, Phan Thị Thu Hồng SV: Lưu Phấn Thoáng, Phạm Thị Lam
58 T2020-10-46 Xây dựng phần mềm quản lý thời khóa biểu thực hành trên nền web Thân Thị Huyền, Ngô Công Thắng, Hoàng Thị Hà SV: Đặng Quốc Thắng, Lê Hồng Minh, Đàm Đức Chiến
57 T2020-10-45 Xây dựng ứng dụng web chia sẻ tài liệu cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin- Học viện Nông nghiệp Việt Nam Vũ Thị Lưu, Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Thu Huyền   SV: Nguyễn Văn Luân, Dương Công Nhật, Đinh Anh Tú
56 T2020-10-44 Nghiên cứu công nghệ ZK Framework và ứng dụng phát triển website khoa Công nghệ thông tin Trần Trung Hiếu, Đỗ Thị Nhâm, Phạm Quang Dũng SV: Võ Thị Anh, Hoàng Thị Hòa, Lê Viết Tùng
55 T2018-10-14TĐ Xây dựng phần mềm quản lý cây xanh cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Trọng Kương (CNĐT), Trần Đức Quỳnh, Phan Trọng Tiến, Nguyễn Duy Bình, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Thị Nga
54 T2018-10-15TĐ Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến về sử dụng đất Học viện Nông nghiệp Việt Nam Phạm Quang Dũng (CNĐT), Phan Trọng Tiến, Phạm Bảo Dương, Nguyễn Duy Bình, Hoàng Văn Quyết, Hà Thị Huế, Trần Thị Thùy Dung , Trần Văn Thanh
53 T2019-09-24VB Ứng dụng công nghệ kết nối vạn vận (Internet of Things-IoT) thiết kế chế tạo mô hình hệ thống tự động giám sát chất lượng nước của ao nuôi thủy sản (sử dụng cho nuôi tôm, cá) Vũ Thị Thu Giang, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thái Học SV: Lục Văn Quý, Nguyễn Văn Thành
52 T2019-10-56 Sử dụng sóng siêu âm nhận biết sự tích lũy kim loại nặng trong khoai lang Nguyễn Trọng Kương, Nguyễn Tiến Hiển, Lê Văn Dũng SV: Lê Huỳnh Thái
51 T2019-10-55 Nhận diện chữ cái tiếng Việt qua dữ liệu phát âm của một nhóm sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Trọng Kương, Hoàng Thị Thanh Giang SV: Lê Văn Hai
50 T2019-10-54 Xây dựng hệ thống quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính Ngô Công Thắng, Đỗ Thị Nhâm, Phan Trọng Tiến SV: Đông Văn Trung, Hoàng Thị Chinh, Nguyễn Thị Trang
49 T2019-10-53 Nghiên cứu một số độ đo tương tự trên tập mờ bức tranh và ứng dụng trong mô hình ra quyết định Ngọc Minh Châu, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Bích Hồng SV: Trần Thị Hường Sen, Nguyễn Thị Hồng Nhung
48 T2019-10-52 Xây dựng phần mềm quản lý vật tư Khoa Công nghệ thông tin- Học viện Nông nghiệp Việt Nam Đặng Thị Thanh Bình, Hoàng Thị Hà, Trịnh Thị Nhâm, Lê Văn Dũng SV: Nguyễn Trường Giang
47 T2019-10-51 Nghiên cứu và lựa chọn các phương pháp giải số hiệu quả cho bài toán định giá hợp đồng quyền chọn Vũ Thị Thu Giang, Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thủy Hằng
46 T2019-10-50 Nghiên cứu một số độ đo tương tự mới trên tập mờ bức tranh và ứng dụng trong phân cụm Lê Thị Diệu Thùy, Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Văn Hạnh,  Đỗ Thị Huệ
45 T2018-10-71 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm trong việc tối ưu hóa công nghệ chiên chuối chân không Đỗ Thị Huệ, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Hạnh, Phạm Việt Nga, Lê Thị Diệu Thùy
44 T2018-10-70 Nghiên cứu về hệ thống  hoạch định nguồn lực doanh nghiệp và xây dựng ứng dụng cho tổ chức giáo dục đào tạo sử dụng mã nguồn mở Odoo. Lê Thị Minh Thùy, Lê Thị Nhung, Hoàng Thị Hà SV: Lương Thị Yên, Phùng Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Kiều Duyên, Đỗ Thị Quỳnh
43 T2018-10-69 Nghiên cứu mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn dựa trên tập mờ bức tranh và áp dụng trong việc đánh giá việc lựa chọn các ứng dụng tái sử dụng nước trong môi trường không chắc chắn Nguyễn Xuân Thảo, lê Thị Nhung SV: Bùi Danh Lưu, Phạm Tiến Lực, Hoàng Thị Hương
42 T2017-10-67 Nghiên cứu phân tích dữ liệu nhiều biến ứng dụng cho ảnh đa phổ Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Huyền SV: Đậu Thị Hồng, Phan Thị Hoài Thanh, Lê Viết Hải
41 T2017-10-66 Xây dựng công cụ so khớp trong hệ thống phát hiện sao chép luận văn Phan Trọng Tiến, Hoàng Thị Hà, Trần Trung Hiếu SV: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Hoàng Anh, Phạm Thị Thanh Nga
40 T2017-10-64 Mô hình và thuật toán tối ưu lợi nhuận cho bài toán xác định cơ cấu cây trồng Trần Đức Quỳnh, Nguyễn Xuân Thảo, Chu Anh Tiệp, Đặng Thị Thanh Bình SV: Lê Thị Anh, Nguyễn Thị Minh Hương, Đoàn Thế Hưng
39 T2017-10-63 Ứng dụng một số phương pháp xây dựng hàm phân loại trong cảnh báo sớm nguy cơ vỡ nợ của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Nguyễn Thị Lan, Đỗ Thị Nhâm, Ngọc Minh Châu, Lê Văn Hỗ SV: Đoàn Thị Kim Oanh, Trịnh Thị Thảo, Đặng Thị Tú Quyên
43 T2018-10-69 Nghiên cứu mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn dựa trên tập mờ bức tranh và áp dụng trong việc đánh giá việc lựa chọn các ứng dụng tái sử dụng nước trong môi trường không chắc chắn Nguyễn Xuân Thảo, lê Thị Nhung SV: Bùi Danh Lưu, Phạm Tiến Lực, Hoàng Thị Hương
42 T2017-10-67 Nghiên cứu phân tích dữ liệu nhiều biến ứng dụng cho ảnh đa phổ Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Huyền SV: Đậu Thị Hồng, Phan Thị Hoài Thanh, Lê Viết Hải
41 T2017-10-66 Xây dựng công cụ so khớp trong hệ thống phát hiện sao chép luận văn Phan Trọng Tiến, Hoàng Thị Hà, Trần Trung Hiếu SV: Nguyễn Xuân Trường, Phạm Hoàng Anh, Phạm Thị Thanh Nga
40 T2017-10-64 Mô hình và thuật toán tối ưu lợi nhuận cho bài toán xác định cơ cấu cây trồng Trần Đức Quỳnh, Nguyễn Xuân Thảo, Chu Anh Tiệp, Đặng Thị Thanh Bình SV: Lê Thị Anh, Nguyễn Thị Minh Hương, Đoàn Thế Hưng
39 T2017-10-63 Ứng dụng một số phương pháp xây dựng hàm phân loại trong cảnh báo sớm nguy cơ vỡ nợ của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Nguyễn Thị Lan, Đỗ Thị Nhâm, Ngọc Minh Châu, Lê Văn Hỗ SV: Đoàn Thị Kim Oanh, Trịnh Thị Thảo, Đặng Thị Tú Quyên
38 T2017-10-62 Nghiên cứu mô hình đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu ngũ cốc của Việt Nam giai đoạn 1990-2015 trong bối cảnh an ninh lương thực toàn cầu. Nguyễn Văn Hạnh, Đỗ Thị Huệ, Nguyễn Thị Huyền SV: Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Tuyết
37 T2017-10-61 Ứng dụng mô hình học từ điển thưa vào nhận dạng các giống thóc nhằm tăng độ thuần chủng của thóc giống cho quá trình sản xuất Phạm Thị Lan Anh, Giang Thị Huệ, Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Huyền SV: Nguyễn Thị Quyên, Vũ Thị Thu Hiền, Ngô Bắc Quang
36 2016-10-42  Nghiên cứu phương pháp sử dụng mạng sinh học để dự đoán các gen liên quan tới bệnh ung thư ở người Vũ Thị Lưu, Trần Thị Thu Huyền,  Nguyễn Thị Huyền, SV: Vũ Thị Huyền, Hoàng Mạnh Thuyết, Đào Trọng Thắng
35 2016-10-41  Xây dựng trang web thông minh tự động nâng cấp tiện ích định giá bất động sản Nguyễn Hoàng Huy
34 2016-10-40  Nghiên cứu các thuật toán phân lớp dữ liệu trên mô hình Rừng ngẫu nhiên Hoàng Thị Hà
33 2016-10-39  Nghiên cứu một số kỹ thuật tối ưu thiết kế web và xây dựng từ điển trực tuyến, ứng dụng xây dựng Từ điển Bách khoa Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Thảo
32 2015 Nhận dạng một số loài cây thuốc dựa trên hình ảnh lá cây
33 2015 Nghiên cứu phân lớp dữ liệu biểu hiện gen sử dụng mô hình rừng ngẫu nhiên Phan Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Thủy SV: Nguyễn Thị Lan Anh, Cao Ngọc Tuấn, Trần Thị Linh, Nguyễn Thị Thảo
32 2015 Nhận dạng một số loài cây thuốc dựa trên hình ảnh lá cây
31 2014 Ứng dụng kỹ thuật học máy trong phân tích dữ liệu SNP Nguyễn Văn Hoàng(CN), Vũ Thị Lưu(TK), Trần Thị Thu Huyền, Phan Thị Thu Hồng
30 2014 Nghiên cứu về phân loại protein vận chuyển sử dụng mô hình máy học Trần Vũ Hà(CN), Nguyễn Thị Thảo(TK), Phạm Quang Dũng, Đoàn Thị Thu Hà
29 2014 Trích rút cấu trúc tổng thể từ dữ liệu biễu diễn gene số chiều lớn với phương pháp phổ trong phân nhóm đồ thị Hoàng Thị Thanh Giang(CN), Nguyễn Thị Thúy Hạnh(TK), Nguyễn Hoàng Huy
28 2013 Nghiên cứu thiết kế và phát triển web cho các thiết bị di động, ứng dụng với website khoa Công nghệ thông tin và thử nghiệm với website trường đại học nông nghiệp Hà Nội. Trần Thị Thu Huyền (CN), Đoàn Thị Thu Hà (TK), Phạm Quang Dũng, Phan Thị Thu Hồng, Vũ Thị Lưu
27 2013 Xây dựng cở sở dữ liệu về côn trùng  trên nền Web Hoàng Thị Hà(CN), Lê Thị Minh Thùy(TK), Đỗ Thị Nhâm
26 2013 Tìm hiểu, xây dựng hệ thống elearning: Tùy chỉnh các mặt khác nhau của nguồn tài nguyên đề xuất cho người học dựa trên hồ sơ người học ThS. Phan Thị Thu Hồng (CN)ThS. Nguyễn Văn Hoàng (TK)
25      2013 Xây dựng phần mềm tra cứu lỗi thường gặp trên máy tính và các cách khắc phục Đỗ Thị Nhâm
24       2013 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát tưới cây thông minh cho vườn cây trong Nông nghiệp Nguyễn Doãn Đông
22 2013 Xây dựng mô hình mờ dựa trên tập dữ liệu vào – ra và việc sử dụng tập mờ loại 2 rời rạc Lê Thị Nhung
21       2012 Xác định tỷ số isome của phản ứng quang hạt nhân  197Au(γ,n)196m,gAu gây bởi chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 50 MeV Lương Minh Quân
20       2012 Xây dựng phần mềm trực tuyến quản lý điểm và thời khóa biểu cấp bộ môn ThS. Ngô Công Thắng
19       2012 Xây dựng mô hình mờ dựa trên tập dữ liệu vào-ra ThS. Lê Thị Nhung
18 2011 Xây dựng hệ thống e-learning: “Tùy chỉnh các măt khác nhau của nguồn tài nguyên đề xuất cho người học dựa trên hồ sơ người học (phiên bản Demo)”.
17 T2009-10-41 Khảo sát và xây dựng phần mềm quản lý đề tài khoa học cho Phòng KHCN&HTQT (KH&HTQT) KS. Phan Trọng Tiến
16 T2009-10-36 Ứng dụng CNTT nhằm tăng cường luồng thông tin nội bộ trên hệ thống mạng của Trường Đại học Nông nghiệp Hà nội. TS. Nguyễn Duy Bình
15 T2009-10-24 Nghiên cứu và xây dựng mạng riêng ảo trong mạng máy tính trường KS. Nguyễn Việt Dũng
14 T2009-10-23 Nghiên cứu một số giải thuật phân cụm dữ liệu định tính trong Data Mining KD. Hoàng Thị Hà
13 T2009-10-22 Mô hình toán học và tính ổn định của mạng thần kinh nhân tạo CN. Nguyễn Thị Bích Thủy
12 B2008 -11-93 Xây dựng Chợ Công nghệ ảo trên mạng trường đại học Nông nghiệp Hà Nội. TS. Nguyễn Vă Định
11 T2008-10-39 Xây dựng một số chương trình về danh sách liên kết và cây nhị phân phục vụ cho giảng dạy môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS. Đỗ Thị Mơ
10 T2007-25-67 Kiểm tra mô hình phần mềm sử dụng Ô-tô-mát Buchi và logic thời gian tuyến tính ThS. Phạm Thị Thái Ninh
9 T2007-25-66 Ứng dụng mạng Nơ-ron giải bài toán khớp chuỗi xấp xỉ trong Tin sinh học KS. Ngô Công Thắng
8 T2007-25-65 Nghiên cứu đưa các thí nghiệm ảo vào giảng dạy môn Vật lý tại Trường Đại học Nông nghiệp I TS. Trần Đình Đông
7 T2006-25-70 Khảo sát phương pháp giảng dạy môn Thực tập Vât lý phù hợp với các thiết bị đo lường đối với sinh viên Đại học Nông nghiệp I. CN. Đoàn Văn Cán
6 T2006-25-69 Phép giải tự do tối tiểu và đa thức Chern. Ths. Phạm Việt Nga
5 T2006-25-68 Cơ sở Toán học và ứng dụng xây dựng một số thuật toán trong mã hoá thông tin. Ths. Nguyễn Hoàng Huy
4 T2006-25-67 Nghiên cứu đổi mới phương pháp thi và kiểm tra môn Vật lý cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin. TS. Trần Đình Đông
3 T2006-25-66 Các phương pháp tự động kiểm thử và đánh giá chất lượng phần mền phát triển theo component-based và service-based. Ths.Phạm Thị Thái Ninh
2 T2006-25-65 BioPerl và ứng dụng trong giải quyết một số bài toán Sinh học phân tử. KS. Đặng Xuân Hà
1 T2006-25-64 Ứng dụng ngôn ngữ OWL và OWL-QL vào biểu diễn và truy vấn ngữ nghĩa trên Web cho vấn đề tích hợp dữ liệu. Ths. Trần Thị Thu Huyền

 

TT Mã số Tên đề tài Nhóm sinh viên  Lớp  Giáo viên HD Thời gian thực hiện Tình trạng đề tài
1 PANSV2024-02 Xây dựng trang web bán nông sản thuần hữu cơ có tích hợp AI gợi ý sản phẩm Ngô Xuân Sáng Vũ Văn Hoàng  K65CNTT K66CNTT  TS. Phạm Quang Dũng T1-T12/2024 Đang thực hiện
2 SV2024-02-05 Xây dựng website quản lý sinh viên cấp khoa Cam Trọng Hiếu Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Liên Vũ Thị Kim Lan Vũ Văn Hoàng  K65CNTTA K65CNTTA K65CNTTB K65CNTTB K66CNPMA  TS. Phạm Quang Dũng T1-T12/2024 Đang thực hiện
3 SV2024-02-06 Ứng dụng Deep learning nhận diện cảm xúc khuôn mặt Nguyễn Minh Quý Phạm Văn Thắng Ngô Sách Tiến  K66CNTTC K64ATTT K64ATTT  TS. Nguyễn Trọng Kương T1-T12/2024 Đang thực hiện
4 SV2024-02-07 Nghiên cứu các kỹ thuật xây dựng máy tìm kiếm – Search Engine Tạ Việt Đức Nguyễn Tùng Dương Dương Văn Duy K66TTNTA  ThS. Hoàng Thị Hà T1-T12/2024 Đang thực hiện
5 SV2024-02-08 Xây dựng website hỗ trợ sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Phương Nam Trương Tuấn Hoàng Phạm Xuân Phong Hà Thị Dương Thanh  K66CNPMB K66CNPMA K67CNPMA K66CNTTB  ThS. Ngô Công Thắng T1-T12/2024 Đang thực hiện
6 SV2024-02-09 Nghiên cứu công nghệ phát triển Web và ứng dụng phát triển Website cho Đoàn thanh nhiên của Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam Lưu Ngọc Quang             Nguyễn Văn Thắng Phùng Đình Tuấn Nguyễn Sĩ Trường Nguyễn Quang Huy  K67CNTTC K67CNTTC K67CNTTC K67CNTTC K67CNTTA  ThS. Phạm Thị Lan Anh T1-T12/2024 Đang thực hiện
7 SV2024-02-10 Xây dựng diễn đàn trao đổi học tập cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Quốc Tuấn Tạ Đình Tuấn Đoàn Nông Bình Nguyễn Minh Đăng Lý Nhật Long K66CNTTA K65CNTTA K65CNTTA K65CNTTA K66CNTTA ThS. Vũ Thị Lưu T1-T12/2024 Đang thực hiện
8 SV2023-02-06 Xây dựng phần mềm tự động tạo nhóm lớp trong MS Teams theo thời khóa biểu trên trang đào tạo Vũ Thị Uyên Đỗ Tiến Toàn Nguyễn Hoàng Nam  K63CNPM K63CNPM K63CNPM ThS. Ngô Công Thắng T1-T12/2023 Hoàn thành
9 SV2021-10-49 Nghiên cứu PHP Framework Laravel và ứng dụng xây dựng phần mềm quản lý các đề tài cho khoa Công nghệ thông tin- Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Khả Hiếu Nguyễn Văn Nam Đặng Thị Hải Lý Lê Ngọc Khánh  K62HTTT K63CNPM K64CNTTB K62CNPMP ThS. Hoàng Thị Hà T1-T12/2021 Hoàn thành
10 SV2020-10-56 Ứng dụng blockchain trong truy xuất nguồn gốc nông sản Nguyễn Thị Diệu Nguyễn Văn Nam Trần Đăng Ba Phùng Đắc Dũng Nguyễn Thị Linh Dương K62CNTT K63CNPM K62HTTT K62CNPMP K62HTTT ThS. Nguyễn Văn Hoàng T1-T12/2020 Hoàn thành
11 SV2020-10-57 Xây dựng hệ thống bán hàng nông sản theo mô hình affiliate marketing Bùi Thị Thanh Thuy Vũ Minh Thư Trần Đức Giang Nguyễn Trường An Đặng Minh Hải K62CNTT K63THC K62CNPM K62CNPMP K63CNPM ThS. Nguyễn Văn Hoàng T1-T12/2020 Hoàn thành
12 SV2020-10-58 Xây dựng CSDL và hệ thống tra cứu giống cây trồng lương thực phổ biến ở Việt Nam Đặng Quang Tiến Lê Văn Thắng Phạm Thị Mai K62CNTTA K62CNTTA K62CNTTA ThS. Vũ Thị Lưu T1-T12/2020 Hoàn thành
13 SV2020-10-59 Xây dựng phần mềm hỗ trợ việc làm cho sinh viên VNUA trên nền web Vũ Thị Uyên Chử Văn Tình Lê Ngọc Khánh Phạm Trung Kiên K63CNPM K63CNPM K62CNPMP K62CNPMP ThS. Hoàng Thị Hà T1-T12/2020 Hoàn thành
14 SV2019-10-55 Xây dựng phần mềm tự động tạo lịch giảng dạy và học tập trên Google Calendar Tạ Thế Anh Nghiêm Thu Hiền Nguyễn Xuân Hải Đặng Quốc Thắng K60THA K60QLTT K59THA K62CNTTA ThS. Ngô Công Thắng T1-T12/2019 Hoàn thành
15 SV2019-10-56 Nhận diện giọng phát âm chữ cái tiếng Việt qua dữ liệu của nhóm sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Đào Quang Trung Lê Văn Hai Lê Huỳnh Thái K60THA K60QLTT K60THA TS. Nguyễn Trọng Kương T1-T12/2019 Hoàn thành
16 SV2018-10-69 Nghiên cứu một số phương pháp phân lớp dữ liệu và ứng dụng trong nông nghiệp Lê Thị Hương Phạm Thị Thảo Nguyễn Thị Hà QLTTK59 QLTTK59 QLTTK59 TS. Trần Đức Quỳnh T1-T12/2018 Hoàn thành
17 SV2018-10-70 Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý ký túc xá cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Huyền Chu Thái Dương THBK59 THAK59 ThS. Vũ Thị Lưu T1-T12/2018 Hoàn thành
18 SV2018-10-71 Xây dựng phần mềm quản lý thông tin cấp bộ môn Đinh Anh Tú Nguyễn Mạnh Thức Hoàng Đức Mạnh THBK59 QLTTK59 THBK59 ThS. Trần Trung Hiếu T1-T12/2018 Hoàn thành
19 SV2017-10-70 Tìm hiểu và khai thác phần mềm nguồn mở Moodle, xây dựng hệ thống elearning Học viện Nông nghiệp Việt Nam Dương Thu Thảo Lương Thị Yên Nguyễn Lan Anh Lê Thị Hà Lớp K58QLTT Lớp K59QLTT Lớp K58CNTTA Lớp K58QLTT TS. Phạm Quang Dũng T1-T12/2017 Hoàn thành
20 SV2017-10-71 Xây dựng chương trình hỗ trợ việc đánh giá và quản lý điểm rèn luyện của sinh viên trong khoa Công nghệ thông tin- Học viện Nông nghiệp Việt Nam Hoàng Văn Ngọc         Nguyễn T. Minh Nguyệt Phạm Tuấn Hưng K58CNTTB      K58QLTT           58CNTTB ThS. Vũ Thị Lưu T1-T12/2017 Hoàn thành
21 SV2017-10-72 Xây dựng hệ thống hỗ trợ sinh viên khoa Công nghệ thông tin- Học viện Nông nghiệp Việt Nam đăng ký đề tài thực tập chuyên ngành và khóa luận tốt nghiệp trực tuyến Lê Văn Huy                 Nguyễn Thị Lan Anh    Nguyễn Thị Ngọc La Nguyễn Trường Giang K57QLTT       K59QLTT     K59QLTT        K59THA ThS. Vũ Thị Lưu T1-T12/2017 Hoàn thành

 

 

 

STT

Tên đề tài/dự án

Cấp đề tài/dự án

Thời gian

Tên các cán bộ tham gia

Ghi chú

1

Nghiên cứu, phát triển một số kỹ thuật học thống kê ứng dụng cho các bài toán Thị giác máy tính Qũy KH&CN quốc gia, NAFOSTED 2011-2014 Nguyễn Thị Thủy, Chủ nhiệm Đang thực hiện

2

Xây dựng hệ thống CSDL và phần mềm tự động đánh giá thóc giống  dựa trên ảnh chụp Đề tài nhánh Chương trình hợp tác Việt – Bỉ, ĐH Nông nghiệp Hà Nội 2014-2015 Nguyễn Thị Thủy, Chủ nhiệm  Đang thực hiện

3

Nghiên cứu phương pháp mô hình hóa môi trường sử dụng các kỹ thuật hình học hỗ trợ người khiếm thị định vị và nhận biết môi trường Đề tài hợp tác song phương Việt – Bỉ (NAFOSTED-FWO). 2014-2016 Nguyễn Thị Thủy, thành viên  Đang thực hiện

4

Các phương pháp tính toán cho bài toán xác định các thành phần tế bào liên quan đến bệnh Qũy KH&CN quốc gia, NAFOSTED 2014-2016 Nguyễn Thị Thủy, thành viên  Đang thực hiện

5

Xây dựng mô hình xác định giá đất Trọng điểm cấp học viện 7/2014-7/2015 Trần Đức Quỳnh (CN) Nguyễn Hoàng Huy(TK) Đang thực hiện

6

Xây dựng hệ thống tra cứu bệnh vật nuôi (Design animal diseases lookup system)

Đề tài Việt-Bỉ

01/2015-12/2015

ThS. Lê Thị Nhung

Đang thực hiện