Science Research Conference Faculty of Information Technology, 06.05.2013

Ngày 6 tháng 5 năm 2013, Khoa CNTT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác NCKH năm 2012-2013. Tới dự hội nghị có đại diện Phòng KHCN, Ban Chủ nhiệm khoa CNTT, toàn bộ cán bộ giảng dạy và nhiều sinh viện tới dự.

Sau bài phát biểu khai mạc, v.v.