TB Chương trình hè năm 2022 của ĐHQG Chonnam – Hàn Quốc

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ _________________ Số: 17/TB-HTQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________________________ Hà Nội, ngày 12 tháng 4  năm 2022   THÔNG BÁO V/v Chương trình hè năm 2022 của ĐHQG Chonnam – Hàn Quốc   Đại học quốc...

Xem thêm

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TRONG QUẢN LÝ SẢN PHẨM MẬT ONG

Trong hai năm gần đây, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng liên tiếp phải đối mặt với những khó khăn, thử thách bởi dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh mẽ. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch,… đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong bối cảnh hiện tại, điểm đột phá...

Xem thêm

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức seminar định kỳ ngày 12 tháng 7 năm 2021

Hoạt động seminar khoa học định kỳ của Khoa Công nghệ thông tin luôn thu hút đông đảo cán bộ trong khoa tham gia. Năm học này do dịch Covid-19 nên hoạt động seminar bị gián đoạn một thời gian. Ngày 12 tháng 7 năm 2021, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức trình bày 02 seminar bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng MS...

Xem thêm

Nghiên cứu công nghệ ZK Framework và ứng dụng phát triển Website khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ Thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp học viện “Nghiên cứu công nghệ ZK Framework và ứng dụng phát triển website khoa Công nghệ thông tin”, do Thạc sĩ Trần Trung Hiếu, bộ môn Công nghệ phần mềm làm chủ nhiệm cùng với sự tham gia của một số thầy cô và...

Xem thêm

Xây dựng ứng dụng Web GIS quy hoạch Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống viễn thám (RS) và hệ thống định vị toàn cầu (GIS) là ba công nghệ con nằm trong GeoTechnology, được dự đoán cùng với công nghệ NanoTechnology, BioTechnology sẽ là những công nghệ tiên phong trong thế kỷ 21. Áp dụng công nghệ WebGIS cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam Với sự...

Xem thêm

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần giáo dục Zent Education

Sáng ngày 24/12/2020 tại Phòng họp Khoa Công nghệ thông tin đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam với Công ty Cổ phần giáo dục Zent Education. Tới dự buổi lễ, về phía Khoa Công nghệ thông tin có TS. Phạm Quang Dũng – Phó trưởng khoa phụ trách, về...

Xem thêm