Publications

The following are articles in scientific journals and papers presented at conferences/workshops by FITA staff:

No.

Title

Authour(s)

Journal/Conference/Workshop

40

Towards a web-based modelling for water quality assessment and prediction. Nguyễn Duy Bình In Proceedings of the 2012 Joint Symposium between Kyushu University and Hanoi University of Agriculture, Hanoi, Vietnam, October 21, 2012. Page 93-104.

39

A DC programming approach for a class of bilevel programming problems and its application in Portfolio Selection Hoai An Le Thi, Duc Quynh Tran, Pham Dinh Tao Numerical Algebra, Control and Optimization (NACO), Vol 2, 167-185, March 2012

38

Solving continuous min max problem for single period portfolio selection with discrete constraints by DCA Hoai An Le Thi and Duc Quynh Tran Optimization, Vol 61. No8, 1025-1038, tháng 8 năm 2012

37

A fast and scalable algorithm for a multi-stage manufacturing problem Tran Duc Quynh, Le Thi Hoai An The proceeding of the international conference on Industrial and Engineering and Systems Management, 2011

36

Ứng dụng phần mềm mô phỏng SWAT để đánh giá tác động của biến động diện tích rừng đến chế độ dòng chảy lưu vực thượng nguồn sông Ma Trần Hữu Hùng, Lê Hồng Giang, Nguyễn Duy Bình Tạp chí Khoa học và Phát triển 2011: tập 9, số 3: 384-392.

35

Application of SWAT model to evaluate landuse change impact in upper Ma river basin, Vietnam. Trần Hữu Hùng, Lê Hồng Giang, Nguyễn Duy Bình Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về lưu vực sông vùng Đông Nam Á, TP Hồ Chí Minh, 6-7/1/2011, trang 298-320.

34

Adaptation of SWAT Model into Decision Support Framework for Mekong River Basin Management. Nguyễn Duy Bình, Ngô Công Thắng, Lê Đức Trung Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về lưu vực sông vùng Đông Nam Á, TP Hồ Chí Minh, 6-7/1/2011, trang 36-44.

33

Transfer prices for two-enterprise supply chain optimization by DCA Le Thi Hoai An, Tran Duc Quynh The proceeding of the internet conference IPROMS 2010

32

DCA for minimizing the cost and tardiness of preventive maintenance tasks under real-time allocation constraint Tran Duc Quynh, Le Thi Hoai An, Kondo Hloindo Adjallah Lecture Notes in Computer Science (LNCS) Volume 5991, pp 410-419 (published by Spinger)

31

Random lasers: Characteristics, Applications and some research results Đinh Văn Hoàng, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Văn Phú Tạp chí Computational Methods in Science and Technology. ( tr 47-51), Scientific Publishers OWN. Poznal 2010

30

Ứng dụng GIS kết hợp công nghệ Web để xây dựng mô hình quản lý tài nguyên đất Hoàng Lê Hường, Nguyễn Duy Bình, Nguyễn Hữu Thành Hội thảo Khoa học Ứng dụng GIS Toàn quốc 2010, TP Hồ Chí Minh, 5-6/11/2010

29

Innovation Certificate: Method for the computer-assisted recognition of a specic object from a data volume based on an interaction with a user. J. Birchbauer, H. Bischof, B. Frühstück, H. Grabner, Thuy Thi Nguyen, P. Roth, M. Winter.  

28

ỨSWAT application coupled with web technology for soil erosion assessment in North Western region of Vietnam. Nguyễn Duy Bình, Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Lê Hường Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về mô hình lưu vực sông, Seoul, Hàn Quốc, 4-6/8/2010, trang 24-37.

27

Soil erosion assessment under climate changes in north western region of Vietnam. Nguyễn Duy Bình, Nguyễn Anh Tuấn, and Hoàng Lê Hường Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về Nguy cơ tác động của biến đổi khí hậu vùng Mê Kông, Trường Đại học Mae Fah Laung, Changrai, Thái lan, 10-12/7/2010. Trang 145-162

26

Nghiên cứu sử dụng tia cực tím làm giảm số lượng vi sinh vật gây bệnh trong chuồng nuôi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp. Trần Đình Đông, Nguyễn  Bá Hiên Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, 7/2010

25

Remarks on the spectrum of a compact convex set of compact operators Phạm Kỳ Anh và Nguyễn Xuân Thảo Tạp chí Journal of Applied Analysis 16 (2010), trang 259–264

24

Layered  stacked graphical model for learning complex visual object class Nguyễn Thị Thủy Hội thảo quốc tế IEEE-RIVF  về Công nghệ thông tin và Truyền thông

23

A Layered Stacked Graphical Model for Learning Complex Visual Object Class Nguyễn Thị Thủy Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Công nghệ thông tin và Truyền thông, IEEE-RIVF 2010.

22

Aerial Photo Building Classification by Stacking Appearance and Elevation Measurements Nguyễn Thị Thủy, Stefan Kluckner, Horst Bischof and Franz Leberl Kỷ yếu Tuyển tập các thành tựu 100 năm khoa học Quang trắc và Viễn thám , ISPRS Commission VII, 2010

21

Hydrologic evaluation of the lower Mekong river basin with the soil and water assessment tool model. Rossi, C.G., R. Srinivasan, K. Jirayoot, Lê Đức Trung, P. Souvannabouth, Nguyễn Duy Bình and P.W. Gassman Tạp chí International Agricultural Engineering, Số. 18, trang 1-13.

20

Xây dựng thuật toán phát hiện phần tử ngoại lai trong CSDL quan hệ và ứng dụng trong KHKT Nông nghiệp Nguyễn Văn Định, Phạm Hạ Thủy Tạp chí Ứng dụng Toán học.

19

Nghiên cứu  ảnh hưởng của  tia cực tím đến một số chỉ tiêu sản xuất của gà broiler  từ 5-10 tuần tuổi Trần Đình Đông, Bùi Hữu Đoàn Tạp chí Khoa học và phát triển, Đại học nông nghiệp Hà Nội, 3//2009

18

Nghiên cứu thiết kế hệ thống đào tạo từ xa phục vụ cho hoạt động dạy và học ngành Tin học Ngô Tuấn Anh, Trần Vũ Hà Tạp chí Khoa học và phát triển, Đại học nông nghiệp Hà Nội, trang 192-202, tập 7,  số 2-2009

17

Thiết kế hệ hỗ trợ ra quyết định phục vụ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Nguyễn Hải Thanh, Phan Trọng Tiến, Nguyễn Tuấn Anh Tạp chí Khoa học và phát triển, Đại học nông nghiệp Hà Nội

16

Online boosting-based car detection from aerial images Nguyễn Thị Thủy, Helmut Grabner, Barbara Gruber and Horst Bischof, Tạp chí Quốc tế về Quang trắc học và Viễn thám (ISPRS), NXB Elsevier.

15

Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng bức xạ gamma trong bảo quản khoai tây Trần Đình Đông, Trần Như Khuyên Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp

14

Nghiên cứu khử trùng bằng tia cực tím trong quy trình sản xuất nước mắm Trần Đình Đông, Trần Như Khuyên Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

13

Phụ thuộc hàm xấp xỉ và phần tử ngoại lai đối với phụ thuộc hàm Vũ Đức Thi, Phạm Hạ Thủy Tạp chí tin học và điều khiển học, T23(1), p.80-85

12

Một số kết quả về phụ thuộc mạnh trên sơ đồ quan hệ Vũ Đức Thi, Phạm Hạ Thủy Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ 10 – Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông, Đại Lải 09/2007

11

Hệ cộng dồn “mùi” cải tiến trong tối ưu hoá bày kiến Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Hoàng Huy Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp

10

Kiểm tra một quan hệ thỏa phụ thuộc hàm xấp xỉ loại 2 và phát hiện phần tử ngoại lai đối với phụ thuộc hàm xấp xỉ Vũ Đức Thi, Phạm Hạ Thủy Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ 9 – Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông, Đà Lạt 6/ 2006, p.151-157

9

Một phương pháp ra quyết định tập thể dựa trên phân loại dữ liệu mờ: GDM–FC Nguyễn Hải Thanh, Đặng Xuân Hà, Trần Vũ Hà Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp

8

Phát hiện phần tử ngoại lai trong cơ sở dữ liệu nhờ phân tích hồi qui Phạm Hạ Thủy, Hoàng Xuân Huấn Tạp chí tin học và điều khiển học, T22(1),p.45-52

7

Một số vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin và việc bảo vệ bí mật nhà nước trong kiểm toán nhà nước Phạm Hạ Thủy Tạp chí Kiểm toán 2006- no. 12 – tr.  33-35

6

Ứng dụng mô hình toán học nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho nông hộ trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Tuấn Anh Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp

5

Xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch sử dụng đất dựa trên dữ liệu GIS Nguyễn Hải Thanh, Đặng Xuân Hà, Phan Trọng Tiến, Trần Vũ Hà và 03 tác giả khác Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp

4

Phần mềm tính toán khoa học RST2ANU giải bài toán tối ưu toàn cục Nguyễn Hải Thanh, Đặng Xuân Hà Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp

3

Một số vấn đề về tính toán tối ưu trong lĩnh vực nông nghiệp Nguyễn Hải Thanh Tạp chí Ứng dụng Toán học

2

Thuật toán xấp xỉ trong phân lớp số liệu mờ và ứng dụng Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Thị Thuỷ, Ngô Tuấn Anh MIF’99: Hội nghị quốc tế về thông tin y học và công nghệ mờ, trang 286-290, năm 1999

1

Ứng dụng lý thuyết tập mờ trong phân loại số liệu Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Thị Thuỷ, Ngô Tuấn Anh Kỷ yếu hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần thữ nhất, Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia 1999