Công bố khoa học

 

Danh sách các bài báo đã được đăng trong các tạp chí khoa học, và các báo cáo tại các hội nghị hội thảo:

  1. 1.   Bài báo 2013-2014:

 

Số TT

Tên bài báo

Tên các tác giả

Tên tạp chí / hội nghị / hội thảo

1

New and efficient algorithms for transfer prices and inventory holding policies in two-enterprise supply chains Le Thi Hoai An, Tran Duc Quynh Journal of Global Optimization2014

 

2

Unbiased Feature Selection in Learning Random Forests for High-Dimensional Data. Thanh-Tung Nguyen, Joshua Z. Huang and Thuy Thi Nguyen The Scientific World Journal, Hindawi, 2014

 

3

Nonparametric estimation of the density of the alternative hypothesis in a multiple testing setup. Applications to local false discovery rate. Nguyen Van Hanh, Catherine Matias ESAIM: Probability and Statistics, 2014

 

4

DC programming and DCA for Portfolio Optimization with Linear and Fixed Transaction costs Tao Pham Dinh, Viet Nga Pham, Hoai An Le Thi Intelligent Information and Database Systems. Lecture Notes in Computer Science, 2014

 

5

Support – intuitionistic fuzzy set : a new concept for soft computing

Xuan Thao Nguyen, Van Dinh Nguyen International Journal of Intelligent Systems and Applications (IJISA). ISSN: 2074-904X, 2014

 

6

Two-Step Linear Discriminant Analysis for Classification of EEG Data

Nguyễn Hoàng Huy, Stefan Frenzel, Christoph Bandt

 

Data Analysis, Machine Learning and Knowledge Discovery, Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization,

2013

 

7

Two-stage Quantile Regression Forest for Bias Correction in Range Prediction

Nguyen Thanh Tung, Nguyen Thi Thuy, Joshua Huang

 

Machine learning,

2014

 

8

Spectral monodromy of non selfadjoint operators

Phan Quang Sáng

 

J. Math. Phys. 55, 013504,

2014

 

9

Carleman estimate for infinite cylindrical quantum domains and application to inverse problems

Phan Quang Sáng

 

Y. Kian, Q. S. Phan, E. Soccorsi, 2014

 

 

10

Một thuật toán tìm tập rút gọn thuộc tính sử dụng ma trận phân biệt được Ngọc Minh Châu, Nguyễn Xuân Thảo Tạp chí khoa học và phát triển, 2013

11

Ứng dụng phân lớp ảnh chụp lá cây bằng phương pháp máy vector hỗ trợ Leaf Image Classification Using Support Vector Machine Phan Thị Thu Hồng, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thủy Tạp chí khoa học và phát triển, 2013

12

Mô hình sơ đồ người học – Một tiếp cận tổng thể Phan Thị Thu Hồng, Nguyễn Văn Hoàng Tạp chí khoa học và phát triển, 2013

13

Phương pháp phân tích thành phần chính và phân tích chùm

trong xử lí số liệu thống kê nhiều chiều

ThS. Nguyễn Hữu Du Tạp chí khoa học và phát triển, 2014

 

  1. 2.   Bài báo 2015:

 

STT

Tên bài báo

Tên các tác giả

Tên tạp chí

1

Mở rộng các chức năng giải lập hình trạng mạng trong Mininet Đào Như Ngọc, Phạm Quang Dũng Khoa học và Phát triển

 

2

Ứng dụng dữ liệu ảnh Modis đa thời gian trong lập bản đồ diện tích trồng lúa ở tỉnh Ninh Bình Lễ Văn Dũng, Lê Phương Thảo Khoa học và Phát triển

 

3

Application of Python programming tools for criticality simulation of neutron transport in Nuclear reactor with slab Geometry Lương Minh Quân, Nguyễn Thị Thanh Khoa học và Phát triển

 

4

 on the picture fuzzy database: theories and application Nguyễn Văn Định, Nguyễn Xuân Thảo, Ngọc Minh Châu Khoa học và Phát triển

 

5

Rough picture fuzzy set and picture fuzzy topologies Nguyễn Xuân Thảo, Nguyễn Văn Định JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND CYBERNETICS

 

6

Mô hình hedonic và phần mềm cho bài toán xác định giá đất và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất Trần Đức Quỳnh, Bùi Nguyên Hạnh Khoa học và Phát triển

 

7

So sánh một số thuật toán phân cụm phổ cho dữ liệu biểu diễn gene Hoàng Thị Thanh Giang, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Hoàng Huy Khoa học và Phát triển

 

8

Xây dựng thư viện côn trùng mở trên nền web Hoàng Thị Hà, Lê Thị Minh Thùy, Đỗ Thị Nhâm Khoa học và Phát triển

 

9

CÔNG CỤ X.ENT CHO TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU THỰC THỂ, QUAN HỆ GIỮA THỰC THỂ VÀ HỖ TRỢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG CÁC TẠP CHÍ VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG NÔNG NGHIỆP CỦA PHÁP Phan Trọng Tiến*, Ngô Công Thắng Khoa học và Phát triển

 

10

PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ WEB ĐÁP ỨNG VÀ ỨNG DỤNG VÀO THIẾT KẾ WEBSITE KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Phạm Quang Dũng, Phan Thị Thu Hồng, Trần Thị Thu Huyền, Vũ Thị Lưu Khoa học và Phát triển

 

11

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG TRA CỨU CÁC GIỐNG LÚA PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM Vũ Thị Lưu* , Trần Thị Thu Huyền, Phan Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Thủy Khoa học và Phát triển

 

12

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG TRA CỨU HẠT THÓC GIỐNG BẰNG HÌNH ẢNH TRÊN NỀN WEB Trần Thị Thu Huyền*, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Thanh Tâm, Vũ Thị Lưu Khoa học và Phát triển

 

13

TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN BÚP CHÈ DỰA TRÊN THỊ GIÁC MÁY TÍNH Nguyễn Thị Thuỷ*, Vũ Hải, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Thị Lan Anh Khoa học và Phát triển

 

14

IDENTIFICATION OF SEEDS OF DIFFERENT RICE VARIETIES USING IMAGE PROCESSING AND COMPUTER VISION TECHNIQUES Phan Thi Thu Hong1* , Tran Thi Thanh Hai2 , Le Thi Lan2 , Vo Ta Hoang2 and Nguyen Thi Thuy Khoa học và Phát triển

 

15

 A New Approach for Learning Discriminative Dictionary for Pattern Classification Thuy Thi Nguyen, Dinh Viet Sang, Huynh T. T. Binh Journal of Information Science and Engineering, ISSN: 1016-2364

16

Mechanical response of UO2 single crystals submitted to low-energy ion irradiation Tien-Hien Nguyen, Aurélien Debelle, Alexandre Boulle, Frédérico Garrido, Lionel Thomé, Valérie Demange Journal of Nuclear Materials

17

DC programming approaches for discrete portfolio optimization under concave transaction costs Tao Pham Dinh, Hoai An Le Thi, Viet Nga Pham, Yi-shuai Niu Optimization Letters, http://link.springer.com/article/10.1007/s11590-015-0931-2

 

S TT

Tên bài báo

Tên các tác giả

Tên tạp chí / hội nghị / hội thảo

43

Nghiên cứu khả năng áp dụng các biện pháp chia sẻ lợi ích thủy điện cho các sông nhánh lưu vực sông Mê Kông Lê Đức Trung,Trương Hồng Tiến, và Nguyễn Duy Bình Kỷ yếu Hội thảo Hợp tác về Nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, TP Cần Thơ, 20-21/3/2013, trang 5-12.

42

Tìm hiểu một số phương pháp xây dựng mô hình mờ dựa trên tập dữ liệu vào – ra và việc sử dụng tập mờ loại 2 rời rạc Lê Thị Nhung, Ngô Công Thắng Tạp chí Khoa học và Phát triển 2013: Tập 11, số 1: 75-84

41

Một số thuật toán phân cụm dữ liệu định danh trong DataMining Hoàng Thị Hà Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012: Tập 10, số 3: 460-473

40

Towards a web-based modelling for water quality assessment and prediction. Nguyễn Duy Bình In Proceedings of the 2012 Joint Symposium between Kyushu University and Hanoi University of Agriculture, Hanoi, Vietnam, October 21, 2012. Page 93-104.

39

A DC programming approach for a class of bilevel programming problems and its application in Portfolio Selection Hoai An Le Thi, Duc Quynh Tran, Pham Dinh Tao Numerical Algebra, Control and Optimization (NACO), Vol 2, 167-185, March 2012

38

Solving continuous min max problem for single period portfolio selection with discrete constraints by DCA Hoai An Le Thi and Duc Quynh Tran Optimization, Vol 61. No8, 1025-1038, tháng 8 năm 2012

37

A fast and scalable algorithm for a multi-stage manufacturing problem Tran Duc Quynh, Le Thi Hoai An The proceeding of the international conference on Industrial and Engineering and Systems Management, 2011

36

Ứng dụng phần mềm mô phỏng SWAT để đánh giá tác động của biến động diện tích rừng đến chế độ dòng chảy lưu vực thượng nguồn sông Ma Trần Hữu Hùng, Lê Hồng Giang, Nguyễn Duy Bình Tạp chí Khoa học và Phát triển 2011: tập 9, số 3: 384-392.

35

Ứng dụng mô hình SWAT nhằm đánh giá tác động biến động sử dụng đất vùng thượng lưu lưu vực sông Mã, Việt Nam (Application of SWAT model to evaluate landuse change impact in upper Ma river basin, Vietnam). Trần Hữu Hùng, Lê Hồng Giang, Nguyễn Duy Bình Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về lưu vực sông vùng Đông Nam Á, TP Hồ Chí Minh, 6-7/1/2011, trang 298-320.

34

Tích hợp mô hình SWAT vào hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhằm quản lý vùng hạ lưu sông Mê kông (Adaptation of SWAT Model into Decision Support Framework for Mekong River Basin Management.) Nguyễn Duy Bình, Ngô Công Thắng, Lê Đức Trung Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về lưu vực sông vùng Đông Nam Á, TP Hồ Chí Minh, 6-7/1/2011, trang 36-44.

 

 

 

 

 

S TT

Tên bài báo

Tên các tác giả

Tên tạp chí / hội nghị / hội thảo

33

Transfer prices for two-enterprise supply chain optimization by DCA

Le Thi Hoai An, Tran Duc Quynh

The proceeding of the internet conference IPROMS 2010

32

DCA for minimizing the cost and tardiness of preventive maintenance tasks under real-time allocation constraint

Tran Duc Quynh, Le Thi Hoai An, Kondo Hloindo Adjallah

Lecture Notes in Computer Science (LNCS) Volume 5991, pp 410-419 (published by Spinger)

31

Laze ngẫu nhiên: Đặc điểm, ứng dụng và một số kết quả nghiên cứu (Random lasers: Characteristics, Applications and some research results)

Đinh Văn Hoàng, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Văn Phú

Tạp chí Computational Methods in Science and Technology. ( tr 47-51), Scientific Publishers OWN. Poznal 2010

30

Ứng dụng GIS kết hợp công nghệ Web để xây dựng mô hình quản lý tài nguyên đất

Hoàng Lê Hường, Nguyễn Duy Bình, Nguyễn Hữu Thành

Hội thảo Khoa học Ứng dụng GIS Toàn quốc 2010, TP Hồ Chí Minh, 5-6/11/2010

29

Bằng phát minh về: Method for the computer-assisted recognition of a specic object from a data volume based on an interaction with a user.

J. Birchbauer, H. Bischof, B. Frühstück, H. Grabner, Thuy Thi Nguyen, P. Roth, M. Winter.

28

Ứng dụng mô hình SWAT kết hợp công nghệ web nhằm đánh giá khả năng đất bị xói mòn vùng Tây Bắc Việt Nam (SWAT application coupled with web technology for soil erosion assessment in North Western region of Vietnam).

Nguyễn Duy Bình, Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Lê Hường

Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về mô hình lưu vực sông, Seoul, Hàn Quốc, 4-6/8/2010, trang 24-37.

27

Đánh giá nguy cơ xói mòn đất dưới điều kiện biến đổi khí hậu vùng Tây Bắc Việt Nam (Soil erosion assessment under climate changes in north western region of Vietnam).

Nguyễn Duy Bình, Nguyễn Anh Tuấn, and Hoàng Lê Hường

Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về Nguy cơ tác động của biến đổi khí hậu vùng Mê Kông, Trường Đại học Mae Fah Laung, Changrai, Thái lan, 10-12/7/2010. Trang 145-162

26

Nghiên cứu sử dụng tia cực tím làm giảm số lượng vi sinh vật gây bệnh trong chuồng nuôi nhằm góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi gà công nghiệp.

Trần Đình Đông, Nguyễn  Bá Hiên

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, 7/2010

25

Về phổ của tập compact lồi các toán tử compact trong không gian Hilbert (Remarks on the spectrum of a compact convex set of compact operators)

Phạm Kỳ Anh và Nguyễn Xuân Thảo

Tạp chí Journal of Applied Analysis 16 (2010), trang 259–264

24

Mô hình đồ thị phân cấp cho bài toán học phân lớp các đối tượng trực quan phức tạp (Layered  stacked graphical model for learning complex visual object class)

Nguyễn Thị Thủy

Hội thảo quốc tế IEEE-RIVF  về Công nghệ thông tin và Truyền thông

23

Mô hình đồ thị xếp chồng cho bài toán học máy nhằm phân lớp các đối tượng phức tạp (A Layered Stacked Graphical Model for Learning Complex Visual Object Class)

Nguyễn Thị Thủy

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Công nghệ thông tin và Truyền thông, IEEE-RIVF 2010.

22

Phân tách hình ảnh nhà cửa từ ảnh không gian bằng cách xếp chồng dữ liệu hình ảnh và độ cao. (Aerial Photo Building Classification by Stacking Appearance and Elevation Measurements)

Nguyễn Thị Thủy, Stefan Kluckner, Horst Bischof and Franz Leberl

Kỷ yếu Tuyển tập các thành tựu 100 năm khoa học Quang trắc và Viễn thám , ISPRS Commission VII, 2010

21

Đánh giá chế độ thủy văn vùng hạ lưu sông Mê kông bằng công cụ mô hình hóa (Hydrologic evaluation of the lower Mekong river basin with the soil and water assessment tool model).

Rossi, C.G., R. Srinivasan, K. Jirayoot, Lê Đức Trung, P. Souvannabouth, Nguyễn Duy Bình and P.W. Gassman

Tạp chí International Agricultural Engineering, 2009, Số. 18, trang 1-13.

20

Xây dựng thuật toán phát hiện phần tử ngoại lai trong CSDL quan hệ và ứng dụng trong KHKT Nông nghiệp

Nguyễn Văn Định, Phạm Hạ Thủy

Tạp chí Ứng dụng Toán học.

19

Nghiên cứu  ảnh hưởng của  tia cực tím đến một số chỉ tiêu sản xuất của gà broiler  từ 5-10 tuần tuổi

Trần Đình Đông, Bùi Hữu Đoàn

Tạp chí Khoa học và phát triển, Đại học nông nghiệp Hà Nội, 3//2009

18

Nghiên cứu thiết kế hệ thống đào tạo từ xa phục vụ cho hoạt động dạy và học ngành Tin học

Ngô Tuấn Anh, Trần Vũ Hà

Tạp chí Khoa học và phát triển, Đại học nông nghiệp Hà Nội, trang 192-202, tập 7,  số 2-2009

S TT

Tên bài báo

Tên các tác giả

Tên tạp chí / hội nghị / hội thảo

17

Thiết kế hệ hỗ trợ ra quyết định phục vụ quy hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp

Nguyễn Hải Thanh, Phan Trọng Tiến, Nguyễn Tuấn Anh

Tạp chí Khoa học và phát triển, Đại học nông nghiệp Hà Nội

16

Giải thuật học boosting trực tuyến phát hiện ôtô từ ảnh không gian (Online boosting-based car detection from aerial images)

Nguyễn Thị Thủy, Helmut Grabner, Barbara Gruber and Horst Bischof,

Tạp chí Quốc tế về Quang trắc học và Viễn thám (ISPRS), NXB Elsevier.

15

Một số kết quả nghiên cứu ứng dụng bức xạ gamma trong bảo quản khoai tây

Trần Đình Đông, Trần Như Khuyên

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp

14

Nghiên cứu khử trùng bằng tia cực tím trong quy trình sản xuất nước mắm

Trần Đình Đông, Trần Như Khuyên

Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

13

Phụ thuộc hàm xấp xỉ và phần tử ngoại lai đối với phụ thuộc hàm

Vũ Đức Thi, Phạm Hạ Thủy

Tạp chí tin học và điều khiển học, T23(1), p.80-85

12

Một số kết quả về phụ thuộc mạnh trên sơ đồ quan hệ

Vũ Đức Thi, Phạm Hạ Thủy

Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ 10 – Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông, Đại Lải 09/2007

11

Hệ cộng dồn “mùi” cải tiến trong tối ưu hoá bày kiến

Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Hoàng Huy

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp

10

Kiểm tra một quan hệ thỏa phụ thuộc hàm xấp xỉ loại 2 và phát hiện phần tử ngoại lai đối với phụ thuộc hàm xấp xỉ

Vũ Đức Thi, Phạm Hạ Thủy

Kỷ yếu hội thảo quốc gia lần thứ 9 – Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông, Đà Lạt 6/ 2006, p.151-157

9

Một phương pháp ra quyết định tập thể dựa trên phân loại dữ liệu mờ: GDM–FC

Nguyễn Hải Thanh, Đặng Xuân Hà, Trần Vũ Hà

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp

8

Phát hiện phần tử ngoại lai trong cơ sở dữ liệu nhờ phân tích hồi qui

Phạm Hạ Thủy, Hoàng Xuân Huấn

Tạp chí tin học và điều khiển học, T22(1),p.45-52

7

Một số vấn đề liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin và việc bảo vệ bí mật nhà nước trong kiểm toán nhà nước

Phạm Hạ Thủy

Tạp chí Kiểm toán 2006- no. 12 – tr.  33-35

6

Ứng dụng mô hình toán học nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho nông hộ trên địa bàn huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Tuấn Anh

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp

5

Xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch sử dụng đất dựa trên dữ liệu GIS

Nguyễn Hải Thanh, Đặng Xuân Hà, Phan Trọng Tiến, Trần Vũ Hà và 03 tác giả khác

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp

4

Phần mềm tính toán khoa học RST2ANU giải bài toán tối ưu toàn cục

Nguyễn Hải Thanh, Đặng Xuân Hà

Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp

3

Một số vấn đề về tính toán tối ưu trong lĩnh vực nông nghiệp

Nguyễn Hải Thanh

Tạp chí Ứng dụng Toán học

2

Thuật toán xấp xỉ trong phân lớp số liệu mờ và ứng dụng

Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Thị Thuỷ, Ngô Tuấn Anh

MIF’99: Hội nghị quốc tế về thông tin y học và công nghệ mờ, trang 286-290, năm 1999

1

Ứng dụng lý thuyết tập mờ trong phân loại số liệu

Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Thị Thuỷ, Ngô Tuấn Anh

Kỷ yếu hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần thữ nhất, Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia 1999

Số TT Tên bài báo Tên các tác giả Tên tạp chí / hội nghị / hội thảo
1  A difference of convex functions algorithm for optimal scheduling and real-time assignment of preventive maintenance jobs on parallel processors Le Thi Hoai An, Tran Duc Quynh, Kondo Hloindo Adjallah Journal of Industry and Management Optimization (JIMO),
2 Một thuật toán tìm tập rút gọn thuộc tính sử dụng ma trận phân biệt được  Ngọc Minh Châu, Nguyễn Xuân Thảo Tạp chí khoa học và phát triển
3 Ứng dụng phân lớp ảnh chụp lá cây bằng phương pháp máy vector hỗ trợ Leaf Image Classification Using Support Vector Machine Phan Thị Thu Hồng, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thủy Tạp chí khoa học và phát triển

Tên bài báo quốc tế

Số TT Tên bài báo Tên các tác giả Tên tạp chí / hội nghị / hội thảo
1  A difference of convex functions algorithm for optimal scheduling and real-time assignment of preventive maintenance jobs on parallel processors Le Thi Hoai An, Tran Duc Quynh, Kondo Hloindo Adjallah Journal of Industry and Management Optimization (JIMO),