Cơ sở vật chất

Bộ môn Công nghệ phần mềm được trang bị cơ sở vật chất phù hợp với nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học của các giảng viên.