Thông báo về việc nộp đơn đăng ký đề tài Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK2_2019-2020

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) và Thực tập chuyên ngành (TTCN) trong  học kỳ 2 – năm học 2019-2020,  Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên nộp đơn đăng ký đề tài như sau: Về Khóa luận tốt nghiệp: – Theo quy định về thực hiện KLTN, tất cả sinh viên đều bắt...

Xem thêm

Thông báo về việc đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp_HK2_2019-2020

Căn cứ theo Quy định dạy và học đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ về việc thực tập cuối khóa, làm khóa luận tốt nghiệp. Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới những sinh viên đủ điều kiện làm KLTN  như sau: Điều kiện được làm KLTN: – Sinh viên đã  tích lũy được 80% số tín chỉ trong chương trình...

Xem thêm

Dự án Lab Movie: Khoa Công nghệ thông tin tập huấn cách sử dụng Hệ thống VOYAGE

Dự án Lab Movie liên quan đến quản lý khảo sát sinh viên tốt nghiệp do Đại học Hà Nội là đơn vị điều phối tại Việt Nam còn điều phối chung Dự án là Đại học Università di Padova- Ý. Nằm trong khuôn khổ dự án, ngày 31 tháng 10 năm 2019, Khoa Công nghệ thông tin – Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp tổ...

Xem thêm

Danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học năm học 2018-2019

THÔNG BÁO  Danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học năm học 2018-2019 Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ số 1368/QĐ –HVN ngày 27/5/2016 và được sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ...

Xem thêm

Danh sách sinh viên dự kiến bị cảnh báo năm học 2018-2019

THÔNG BÁO  Danh sách sinh viên dự kiến bị cảnh báo năm học 2018-2019 Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ số 1368/QĐ –HVN ngày 27/5/2016 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ số...

Xem thêm

Thông báo xét Học bổng Korcham 2019

Khoa Công nghệ thông Tin được đề xuất 01 Suất học bổng Korcham 2019 lên trường, nên những sinh viên nào đủ điều kiện trong các điều kiện sau thì phản hồi lại về khoa trước 10h00, sáng ngày 31/10 và có thể bổ sung hồ sơ sau: Điều kiện: Rèn luyện đạo đức tốt, có thành tích cao trong học tập, điểm học kỳ...

Xem thêm