Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2020 ____________________ Số: 199/TB-HVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________ Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020   THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020   Học viện Nông nghiệp...

Xem thêm

Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập chuyên ngành_HK2_2019-2020

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, sinh viên được nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến ngày 01/03/2020 nên thời gian học của học kỳ 2 năm học 2019-2020 sẽ kéo dài hơn so với kế hoạch. Do đó Khoa Công nghệ thông tin điều chỉnh kế hoạch thực hiện KLTN, TTCN trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau: Thời gian...

Xem thêm

Nhân lực công nghệ thông tin – Khủng hoảng thiếu nguồn nhân lực

Dự báo năm 2020, ngành công nghệ thông tin (CNTT) sẽ phát triển như vũ bão, kèm theo đó là khủng hoảng thiếu nguồn nhân lực. Vingroup vừa chính thức “rút chân” khỏi mảng bán lẻ bằng việc chuyển giao VinCommerce và VinEco về Masan để tập trung dồn nguồn lực cho 2 mảng chủ lực mới là sản xuất công nghiệp và công...

Xem thêm

Thông báo V/v không tổ chức lớp học phần trong thời gian hè năm 2019-2020

Xem thêm

Gia hạn thời gian nộp bổ sung hồ sơ chế độ chính sách năm 2020

Xem thêm

Nộp đơn xin nghỉ học tạm thời đối với sinh viên không đăng ký học phần HK 2, 2019 – 2020

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ________________ Số: 140/TB-QLĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc __________________ Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020   THÔNG BÁO V/v nộp đơn xin nghỉ học tạm thời đối với sinh viên không đăng ký học phần HK 2, 2019...

Xem thêm