Danh sách giảng viên

Bộ môn Khoa học máy tính có tổng số 10 giảng viên. Trong đó có:

– 2 Tiến sĩ
– 5 Thạc sĩ
– 1 Học viên cao học

 
STT Họ tên
Chức danh
Chức vụ
email
Ghi chú
1 Ngô Tuấn Anh
Tiến sĩ, GVC
Phó giám đốc TT Ngoại ngữ và đào tạo quốc tế
ntanh
2 Phạm Thị Lan Anh
Thạc sĩ
Giảng viên
ptlanh
3 Đoàn Thị Thu Hà
Tiến sĩ
Giảng viên
dttha
4 Nguyễn Văn Hoàng
Thạc sĩ
Giảng viên
nvhoang
5 Nguyễn Thị Huyền
Thạc sĩ
Giảng viên
nthuyen
6 Trần Thị Thu Huyền
Thạc sĩ
Phó trưởng bộ môn
ttthuyen
7 Vũ Thị Lưu
Thạc sĩ
Giảng viên
vtluu
8 Nguyễn Đức Thịnh **
Cử nhân
Giảng viên
 ndthinh Đang học cao học

Chú ý: Email của các giáo viên đều có phần đuôi @vnua.edu.vn