Giới thiệu

PrintLOGO_LMPI

Giới thiệu Dự án

Dự án LMPI xây dựng chương trình đào tạo Đại học và Thạc sĩ về bảo vệ hệ thống máy tính và mạng tại ba quốc gia thành viên là Việt Nam, Moldova và Kazakhstan. Để thu hẹp khoảng cách kỹ năng ở cấp độ kỹ thuật, các đối tác sẽ phát triển một chương trình học tập suốt đời trong lĩnh vực này . Chương trình học  được phát triển sẽ đáp ứng nhu cầu của các công ty tư nhân đang tìm kiếm các chuyên gia để tự bảo vệ mình chống lại tội phạm an ninh mạng.

Mô tả

Tội phạm mạng ảnh hưởng đến hầuhết các nước. Để đối mặt với nó, các chuyên gia được đào tạo tốt về công nghệ máy tính tiên tiến là cần thiết. Ba nước đối tác tham gia hiện đang thiếu hụt  các nhà quản lý, kỹ thuật viên và kỹ sư để giải quyết vấn đề lớn này. Sự cần thiết của dự án phát triển giáo dục đại học trong lĩnh vực này là điều hiển nhiên. Sinh viên tốt nghiệp có trình độ cao với nền tảng nghề nghiệp hoặc chuyên nghiệp là cần thiết, như là nhân viên có kiến thức học thuật và chuyên nghiệp để đào tạo họ. Tiếp tục giáo dục để tiếp cận những phát triển mới nhất trong lĩnh vực tiên tiến này là một bắt buộc. Dự án tập trung vào phát triển chương trình giảng dạy trong lĩnh vực khoa học máy tính hoặc, cụ thể hơn, các dịch vụ bảo mật.

Cuộc khảo sát 500 công ty sẽ phân tích nhu cầu về kỹ năng cơ bản và cụ thể trong doanh nghiệp và từ đó nhu cầu đào tạo và chuyên môn cần thiết cho đào tạo bằng Cử nhân và Thạc sĩ. Sau đó sẽ liệt kê, chia nhỏ  vào chương trình giảng dạy của học kỳ và các học phần giảng dạy khác nhau. Các học phần giảng dạy sẽ là các  việc thực tế, phòng thí nghiệm làm việc, công việc cá nhân và phân bổ tín chỉECTS. Sau đó sẽ có thể thiết kế nội dung khóa học và tài nguyên giáo dục ở mỗi nước và thiết lập một trung tâm điển hình trong mỗi trường đại học hàng đầu (trung tâm tài nguyên và nền tảng công nghệ do dự án cung cấp).

Dự án dự kiến các khóa đào tạo có thể được truy cập trực tuyến. Mỗi trường đại học đối tác sẽ xây dựng hoặc điều chỉnh một không gian mạng giảng dạy trong đó tất cả các hoạt động sẽ diễn ra trên đó. Để đáp ứng linh hoạt nhu cầu của doanh nghiệp, dự án cũng sẽ xây dựng một hệ thống mô-đun bao gồm tất cả các lĩnh vực quản trị mạng và bảo mật hệ thống máy tính (10 mô-đun). Đặc biệt, chúng bao gồm các lĩnh vực sau: cơ chế mã hóa và các ứng dụng; quản trị và hệ thống an ninh mạng; kỹ thuật phần mềm ; UML và bảo mật; phát triển được chứng nhận và an toàn; ứng dụng bảo mật; thiết bị di động không dây; tổ chức và phương pháp bảo mật. Trong mỗi khu vực, 50 chuyên gia sẽ được đào tạo trong khóa học trực tuyến này.

Mục tiêu

Mục tiêu của dự án LMPI là giúp bảo vệ các hệ thống và mạng lưới công ty ở Kazakhstan, Moldova và Việt Nam, thông qua đào tạo chuyên nghiệp, nguồn nhân lực và phát triển các kỹ năng của công dân các nước trên.

Các mục tiêu của dự án là:

– Xây dựng kỹ năng  thiết kế và bảo trì hệ thống máy tính của công ty bảo mật, nâng cao khả năng sử dụng của sinh viên và kỹ năng của nhân viên chuyên môn.

– Chuyên nghiệp hóa chương trình giảng dạy của trường đại học trong việc phát triển, quản trị, quản lý và bảo vệ các hệ thống và mạng máy tính theo quy trình Bologna và với khung trình độ chuyên môn châu Âu (EQF).

– Xây dựng ra hai khóa học mới có sẵn trong ODL để phát triển và bảo vệ mạng máy tính và công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, phù hợp với nhu cầu của những khóa học cuối cùng;

– Xây dựng bằng Cử nhân về quản trị và quản lý hệ thống và mạng máy tính

– Xây dựng ra một chương trình thạc sĩ về quản trị và quản lý chuyên nghiệp, với chuyên môn về bảo mật hệ thống máy tính và mạng công ty;

– Đào tạo, ở mỗi quốc gia, có ít nhất 270 sinh viên trong năm đầu tiên của 2 chương trình cấp bằng mới (180 trong chương trình Cử nhân; 90 trong năm đầu tiên của Thạc sĩ).

– Tập huấn chuyên môn 24 giáo viên tại EU (10KZ, 8MD, 6 VN); số hóa các khóa học và tài nguyên học tập.

– Xây dựng một hệ thống mô-đun đào tạo suốt đời trong cùng một lĩnh vực giáo dục và đào tạo 50 chuyên gia cho mỗi quốc gia.

– Xây dựng một trung tâm điển hình ở mỗi quốc gia, một trung tâm tài nguyên, hỗ trợ đề nghị mới.

– Ghi các chương trình và nội dung khóa học, bao gồm các tài nguyên kỹ thuật số làm cho chúng có thể truy cập được trong ODL.