Cơ sở vật chất

Hệ thống giảng đường trung tâm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đều được trang bị máy chiếu projector. Hệ thống phòng thực hành máy tính của khoa CNTT gồm có 08 phòng được trang bị thiết bị máy tính hiện đại, màn hình cỡ lớn hoặc projector, kết nối mạng Internet thông qua hệ thống mạng nội bộ của trường để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên trong toàn trường.

  • Sơ đồ phòng làm việc và phòng máy tính khoa CNTT