Cơ sở vật chất

Hệ thống giảng đường trung tâm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đều được trang bị máy chiếu projector. Hệ thống phòng thực hành máy tính của khoa CNTT gồm có 09 phòng được trang bị thiết bị máy tính hiện đại, màn hình cỡ lớn hoặc projector, kết nối mạng Internet thông qua hệ thống mạng nội bộ của trường để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên trong toàn trường.

  • Sơ đồ phòng làm việc và phòng máy tính khoa CNTT

Nha_hanh_chinh_3rd Floor_within_the_building_portrait_vie_small

 Sơ đồ các phòng máy tính khoa CNTT:
- Thực hành  CNTT01 (Tầng 3, Nhà hành chính)
- Thực hành  CNTT02 (Tầng 3, Nhà hành chính)
- Thực hành  CNTT03 (Tầng 1, Giảng đường B)
- Thực hành CNTT04 (Tầng 1, Giảng đường B )
- Thực hành  CNTT05 (Tầng 1, Giảng đường B)
- Thực hành  CNTT06 (Tầng 3, Nhà hành chính: Đi qua khoa lý luận&chính trị)
- Thực hành CNTT07 (Tầng 2, Giảng đường Nguyễn Đăng phòng 211)
- Thực hành  CNTT08 (Tầng 3, Giảng đường Nguyễn Đăng phòng 310)
- Thực hành  CNTT09 (Tầng 3, Giảng đường Nguyễn Đăng phòng 311)