Giới thiệu

THÔNG TIN CHUNG

  • Địa chỉ Văn phòng Khoa: P316, Tầng 3 Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (024) 62617701
  • Email: cntt@vnua.edu.vn Website: https://fita.vnua.edu.vn
  • Ngày thành lập: 10-10-2005

Bộ môn: Hiện nay Khoa có 05 Bộ môn và 01 Tổ văn phòng

 

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Hệ thống giảng đường trung tâm của trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam đều được trang bị máy chiếu projector. Hệ thống phòng thực hành máy tính của khoa CNTT gồm có 05 phòng được trang bị thiết bị máy tính hiện đại, màn hình cỡ lớn hoặc projector, kết nối mạng Internet thông qua hệ thống mạng nội bộ của trường để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên trong toàn trường.

* TẦM NHÌN

Trở thành một cơ sở đào tạo có uy tín cao trong nước và khu vực về đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, NCKH, ứng dụng tri thức và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học máy tính, CNTT, trí tuệ nhân tạo, truyền thông và dữ liệu lớn phục vụ công cuộc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

* SỨ MẠNG

Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, NCKH, phát triển công nghệ, chuyển giao tri thức, sản phẩm mới về khoa học máy tính, CNTT, trí tuệ nhân tạo, truyền thông và dữ liệu lớn. Đồng thời, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể ứng dụng CNTT, trí tuệ nhân tạo, truyền thông và dữ liệu lớn trong nông nghiệp & phát triển nông thôn, đóng góp đắc lực và hiệu quả vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước.