Hoạt động khoa học

Thông báo xê-mi-na

Trân trọng kính mời giảng viên, sinh viên và những người quan tâm tới tham dự buổi trình bày về

Cơ sở động học và ứng dụng của laser

do ThS. Nguyễn Thị Phương, và ThS. Bùi Thị Thu.

 • Thời gian: 9h30 thứ Hai, ngày 08/06/2015
 • Địa điểm: phòng máy số 6, tầng 3 nhà hành chính, học viện nông nghiệp Việt Nam
 • Tóm tắt: Laser là tên của những chữ cái đầu của thuật ngữ bằng tiếng Anh “Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” (Sự khuếch đại ánh sáng bằng bức xạ cưỡng bức). Laser là nguồn ánh sáng nhân tạo thu được nhờ sự khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ cảm ứng khi kích thích các phần tử của một môi trường hoạt chất. Laser là ánh sáng có nhiều tính chất đặc biệt hơn hẳn ánh sáng tự nhiên hay nhân tạo khác và có những công dụng rất hữu ích đã và đang áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật và đời sống, tạo nên cả một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật sau khi nó ra đời.

Xê-mi-na Công nghệ Thông tin.

Các báo cáo đã trình bày
 • Báo cáo “Cơ sở toán học của phân lớp” do ThS. Nguyễn Thị Phương, và ThS. Bùi Thị Thu, xem tại đây
 • Báo cáo “Cơ sở toán học của phân lớp” do ThS. Lê Đức Vĩnh, ThS. Nguyễn Thị Huyền A, và ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy, xem tại đây
 • Báo cáo “Sự hội tụ hầu chắc chắn của tổng có trọng số của các biến ngẫu nhiên độc lập” do ThS. Nguyễn Thị Lan, xem tại đây
 • Báo cáo “Bức xạ tử ngoại và ứng dụng (Ultraviolet radiation and applications)” do ThS. Lê Văn Dũng, TS. Trần Đình Đông, và ThS. Nguyễn Thị Thanh, xem tại đây
 • Báo cáo “Xây dựng phần mềm để quản lý cơ sở dữ liệu chỉ thị phân tử cây trồng và vật nuôi Việt Nam (Building software to manage molecular markers database of livestocks and crops in Vietnam)” do TS. Phạm Hạ Thủy, xem tại đây
 • Báo cáo “An toàn bức xạ (Radiation Protection)” do ThS. Lương Minh Quân và ThS. Lê Phương Thảo, xem tại đây
 • Báo cáo “Sử dụng các phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh số, phân loại tự động để chẩn đoán một số bệnh của lợn” do ThS Đỗ Thị Nhâm, xem tại đây
 • Báo cáo “Trích xuất các mối quan hệ và các thực thể từ các văn bản toàn văn và sử dụng chúng trong platform người dùng cuối, platform có tên là VESPA dùng trong cảnh báo dịch tễ học” do ThS. Phan Trọng Tiến, xem tại đây
 • Báo cáo “Ảnh hưởng của bức xạ tới vật liệu (Radiation effects in materials)” do TS. Nguyễn Tiến Hiển và ThS. Đào Hải Yến, xem tại đây
 • Báo cáo “Tổng quan về monodromy phổ của toán tử không liên hợp (An overview of the spectral monodromy of non-selfadjoint operators)” do TS. Phan Quang Sáng, xem tại đây
 • Báo cáo “Lý thuyết tập mờ và mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn” do TS. Lưu Quốc Đạt, xem tại đây
 • Báo cáo “Luật Benford và ứng dụng để phát hiện sai sót, gian lận trong số liệu thống kê và kế toán” do TS. Phạm Hạ Thủy, xem tại đây
 • Báo cáo “Một hướng tiếp cận tập thô để phân tích biểu hiện gene và ứng dụng” do Ths. Nguyễn Xuân Thảo và Ths. Ngọc Minh Châu, xem tại đây
 • Báo cáo “Một số thách thức an ninh trong điện toán đám mây (Some Security Challenges in Cloud Computing)” do Ths. Nguyễn Văn Hoàng, xem tại đây
 • Báo cáo “Giới thiệu về Tập mờ trực cảm và CSDL mờ trực cảm” do PGS. TS. Nguyễn Văn Định, xem tại đây
 • File “Quản lý danh sách sinh viên” do giảng viên Bùi Nguyên Viên lập trình có thể tải xuống tại đây, mọi phản hồi xin gửi tới hòm thư: 56april@gmail.com
 • Báo cáo “Một số giải pháp cho desktop và ứng dụng ảo (virtual application and desktop)” do Ths. Nguyễn Doãn Đông và Ths. Nguyễn Hữu Du, xem tại đây
 • Báo cáo “Phương pháp thống kê xây dựng mô hình xác định độ ẩm trong đất” do Ths. Lê Đức Vĩnh
 • Báo cáo “Một phương pháp tìm nhóm chồng chéo trên đồ thị” do Ths. Hoàng Thị Thanh Giang và Ths. Nguyễn Thị Thúy Hạnh, xem tại đây
 • Báo cáo “Phương pháp học máy tổ hợp và ứng dụng (Ensemble learning and applications)” do TS. Nguyễn Thị Thủy
 • Báo cáo “Phân loại các protein vận chuyển sử dụng các gene hàng xóm” do Ths. Trần Vũ Hà, xem tại đây
 • Báo cáo “Giới thiệu về cloud computing và các ứng dụng” do Ths. Nguyễn Doãn Đông, xem tại đây
 • Báo cáo “Bài toán tìm kiếm motif trong các chuỗi sinh học” do TS. Phạm Quang Dũng, xem tại đây
 • Báo cáo “Multiple testing: False discovery rate control” do TS. Nguyễn Văn Hạnh, xem tại đây
 • Báo cáo “Modeling and Simulation of the microbial decomposition of organic matter in real 3D soil structure” do TS. Nguyễn Ngọc Doanh – Đại hoc Bách khoa Hà nội, TS. Võ Đức Ân – Viện Tin học Pháp ngữ
 • Báo cáo “Từ wavelets đến khai phá dữ liệu hiện đại, phần I: áp dụng phương pháp luận wavelets xây dựng một số phân lớp tuyến tính cho dữ liệu lớn” do TS. Nguyễn Hoàng Huy, xem tại đây
 • Tài liệu và báo cáo “Trao đổi những vấn đề tìm hiểu trong bài báo: A. Grorener, K. Toker, and K. Ulucay. Application of Combined SWOT and AHP: A Case Study for a Manufacturing Firm. Procedia – Social and Behavioral Sciences 58 (2012) 1525 – 1534” do Ths. Nguyễn Trọng Kương, xem tại đây, và tại đây
 • Báo cáo “Giải số phương trình đạo hàm riêng (Numerical solutions of partial differential equations)” do TS. Đào Thu Huyên, xem tại đây
 • Báo cáo và bài báo “A DC programming framework for portfolio selection by minimizing the transaction costs” do TS. Phạm Việt Nga, xem tại đây, và tại đây
 • Báo cáo “Tính toán mờ – thô (Rough – fuzzy computing)” do NCS. Nguyễn Xuân Thảo, xem tại đây
 • Báo cáo “Ontology-based knowledge representation for bioinformatics – Biểu diễn tri thức tin sinh học dựa trên ontology” do TS. Phạm Hạ Thủy, xem tại liệu tại đây
 • Báo cáo “Khái niệm tri thức và một số phương pháp biểu diễn tri thức” do TS. Phạm Hạ Thủy, xem tại đây
 • Báo cáo “Học thích nghi và ứng dụng vào các hệ quản lý học tập” và bảo vệ luận văn tiến sỹ do TS. Phạm Quang Dũng, xem tại đây, và tại đây
 • Báo cáo “Machine learning and applications” do TS. Nguyễn Thị Thủy
 • Báo cáo “Minimizing the cost and tardiness of preventive maintenance tasks under real-time allocation constraints” do TS. Trần Đức Quỳnh, xem tại đây
 • Lich xê-mi-na dự kiến trong các tuần tiếp theo, xem tại đây
Các bài báo có tác giả trong bộ môn

TT

Tên bài báo và tạp chí

Tác giả

Năm

1. Two-step linear discriminant analysis for classification of eeg data, Studies in classification, data analysis, and knowledge organization, GfKl best paper award (2012) N. H. Huy, S. Frenzel, C. Bandt 2014
2. Solving continuous min max problem for single period portfolio selection with discrete constraints by DCA, Optimization Le Thi Hoai An, Tran Duc Quynh 2011
3. A DC programming approach for a class of bilevel programming problems and application in portfolio selection, Numerical Algebra, Control and Optimization (NACO) Le Thi Hoai An, Pham Dinh Tao, Tran Duc Quynh 2012
4. DCA for minimizing the cost and tardiness of preventive maintenance tasks under real-time allocation constraint, LNCS, Volume 5991, pp 410-419 Tran Duc Quynh, Le Thi Hoai An, Kondo Hloindo Adjallah 2011
Các nghiên cứu khoa học đã và đang thực hiện

TT

Mã số và tên đề tài

Thành viên tham gia

Thời gian

1. B2008-11-93, Development of an electronic office integrated with IP (VoIP) voice technology Nguyen Van Dinh (principal investogator), Pham Ha Thuy 01/ 2008-12/2009
2. T2008-10-54, Analyse and design database for AgritechMart website Nguyen Van Dinh (principal investogator), Nguyen Trong Kuong 06/ 2008-12/2009
3. B2010-11-161, Development of a database and computation model for SNP (Single Nucleotide Polymorphisms) modified gen for livestock and crops Nguyen Van Dinh (principal investogator), Nguyen Trong Kuong, Nguyen Xuan Thao 01/ 2010-12/2011
Các hội nghị khoa học có tham gia của cán bộ trong bộ môn

TT

Tên hội nghị

Tác giả

Năm

1. Transfer prices for two-enterprise supply chain optimization by DCA, appeared in the proceeding of the internet conference IPROMS Le Thi Hoai An, Tran Duc Quynh 2010
2. A fast and scalable algorithm for a multi-stage manufacturing problem , proceeding of the conference IESM Tran Duc Quynh, Le Thi Hoai An 2011