Giới thiệu chung

Bộ môn Mạng và hệ thống thông tin – Khoa Công nghệ thông tin – Học viện nông nghiệp Việt Nam được thành lập từ ngày 20 tháng 05 năm 2020 trên cơ sở tổ chức lại Bộ môn Toán tin ứng dụng (được thành lập năm 2007) nhằm đáp ứng yêu cầu và định hướng phát triển của Khoa. Hiện tại bộ môn có 08 cán bộ trong đó có 04 Tiến sĩ và 04 Thạc sĩ. Có thể nói bộ môn tự hào với đội ngũ có trình độ cao, đặc biệt một số thầy cô đã qua đào tạo tại các cơ sở khoa học có uy tín ở Đức, Nhật, Pháp và Rumani đang đảm đương các nhiệm vụ trọng trách của Khoa và bộ môn về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.