Danh sách cán bộ

Hiện tại Bộ môn Công nghệ phần mềm  có 12 cán bộ (10 giảng viên và 2 kỹ thuật viên) như trong danh sách sau. Bạn có thể nhấn chuột vào tên để xem trang web cá nhân.

STT

Họ Tên

Chức danh/ Chức vụ

Email

Ghi chú

1

Ngô Công Thắng Giảng viên/ Trưởng Bộ môn ncthang[at]vnua.edu.vn

2

Hoàng Thị Hà Giảng viên / Phó Bộ môn htha[at]vnua.edu.vn

3

Phạm Thủy Vân Giảng viên ptvan[at]vnua.edu.vn

4

Đặng Xuân Hà Giảng viên dxha[at]vnua.edu.vn Đang làm
postdoc tại Mỹ

5

Lê Thị Minh Thùy Giảng viên ltmthuy[at]vnua.edu.vn

6

Lê Thị Nhung Giảng viên ltnhung[at]vnua.edu.vn

7

Phan Trọng Tiến Giảng viên pttien[at]vnua.edu.vn

8

Trần Trung Hiếu Giảng viên tthieu[at]vnua.edu.vn

9

Nguyễn Doãn Đông Giảng viên doandong[at]vnua.edu.vn
Đỗ Thị Nhâm Giảng viên dtnham[at]vnua.edu.vn