Giới thiệu chung

Bộ môn Khoa học máy tính được thành lập ngày 10-10-2005 (cùng ngày thành lập Khoa CNTT) trên cơ sở tách từ Bộ môn Tin học trước đó. Từ đó đến nay tuy thời gian chưa dài nhưng Bộ môn đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn tốt, có nhiệt tình, năng động trong công tác. Bộ môn đã có những đóng góp tích cực đối với giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, của Khoa CNTT nói riêng và của lĩnh vực CNTT ở Việt Nam nói chung.
Online custom term paper writing service: we write term papers and research papers.

Học tập nâng cao trình độ

Các giảng viên BM luôn cố gắng học tập nâng cao năng lực chuyên môn. Bên cạnh đó, nhiều giảng viên đã và đang không ngừng trau dồi ngoại ngữ để làm nghiên cứu sinh hay học cao học ở các nước tiên tiến gồm Mỹ, Úc, Pháp, Đức, Ý, Áo, Rumani. Trong điều kiện sự hợp tác quốc tế của Khoa còn chưa phát triển thì  7 trong số 13 giảng viên của BM đã tốt nghiệp hoặc đang học sau đại học tại nước ngoài là con số nói lên sự cố gắng đó.

Giảng dạy, hướng dẫn thực tập

BM KHMT đảm nhiệm 21 môn học của 2 chuyên ngành bậc đại học là Tin học và Quản lý thông tin. Ngoài ra, cùng với BM Công nghệ phần mềm, BM KHMT giảng dạy môn Tin học đại cương cho sinh viên các ngành khác. Các giảng viên luôn cố gắng biên soạn những bài giảng, giáo trình có chất lượng, thông tin cập nhật theo sự phát triển nhanh chóng của ngành CNTT.

Ngoài ra, một số giảng viên của BM tham gia giảng dạy môn Tin học cơ sở bằng tiếng Anh cho Chương trình tiên tiến các ngành …. Trong những năm tới, cùng với các giảng viên khác trong Khoa, các giảng viên BM KHMT sẽ tích cực tham gia viết bài giảng, giáo trình và giảng dạy bằng tiếng Anh cho các môn học chuyên ngành của Khoa theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia đến năm 2020.

Các giảng viên BM KHMT luôn tận tình trong hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp và thực tập chuyên ngành để có những kết quả tốt nhất. Các đề tài thực tập luôn đa dạng, phong phú theo cả hướng lý thuyết và hướng thực hành.

Nghiên cứu khoa học

Hiểu rõ nghiên cứu khoa học vừa là sự thể hiện năng lực, vừa là trách nhiệm của các giảng viên đại học, hầu hết giảng viên BM KHMT nỗ lực trong nghiên cứu. Gần 20 bài báo của các giảng viên Nguyễn Thị Thủy, Ngô Tuấn Anh, Phạm Quang Dũng, Phan Thị Thu Hồng đã được đăng trong các tạp chí, kỷ yếu hội thảo quốc tế. Một số đề tài cấp Quốc gia, cấp Bộ đã được các giảng viên BM giữ vai trò Chủ nhiệm. Các giảng viên BM cũng tích cực tham gia các đề tài cấp Trường và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

Chi tiết các công bố khoa học và các đề tài nghiên cứu của BM KHMT được đăng tải tại trang Nghiên cứu khoa học của Bộ môn.

Các cán bộ, giảng viên của Bộ môn luôn ý thức được trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp giáo dục và sẽ luôn tiếp tục cố gắng phấn đấu vươn lên, đóng góp tích cực nhằm dần nâng cao vị thế của BM KHMT và của Khoa CNTT.