Giới thiệu chung

Bộ môn Khoa học máy tính được thành lập ngày 10/10/2005 (cùng ngày thành lập Khoa CNTT) trên cơ sở tách ra từ bộ môn Tin học trước đây. Trong quá trình hoạt động và phát triển, các giảng viên trong Bộ môn luôn cố gắng hoàn thiện năng lực của bản thân cũng như tích cực tham gia các hoạt động chung của Khoa CNTT góp phần xây dựng sự lớn mạnh của Khoa CNTT nói riêng và Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói chung.

Học tập nâng cao trình độ

Các giảng viên trong Bộ môn luôn cố gắng học tập nâng cao năng lực chuyên môn. Bên cạnh đó, nhiều giảng viên tự trau dồi khả năng ngoại ngữ để phù hợp với quá trình nghiên cứu sinh hay học cao học tại các nước có nền khoa học tiên tiến như Ý, Pháp, Áo, Đức, Úc, Nhật. Trong số 8 giảng viên cơ hữu của Bộ môn có  2 Tiến sĩ, 5 Thạc sĩ và 1 Cử nhân.

Giảng dạy, hướng dẫn thực tập

Bộ môn KHMT đảm nhận trên 30 môn học cho 6 chuyên ngành trình độ đại học và 2 chuyên ngành trình độ thạc sĩ. Cùng với Bộ môn Công nghệ phần mềm, Bộ môn KHMT giảng dạy môn Tin học đại cương cho toàn Học viện và một số môn học cho chuẩn đầu ra của một số ngành khác thuộc Học viện. Ngoài ra, một số giảng viên còn đảm nhận giảng dạy một số môn cho các chương trình tiên tiến các ngành ngoài. Các giảng viên luôn cố gắng soạn thảo đề cương chi tiết và bài giảng của từng môn học sao cho phù hợp với khả năng của sinh viên và cập nhật lại theo sát sự phát triển nhanh chóng của ngành CNTT.

Các giảng viên Bộ môn KHMT luôn tận tình trong hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp và thực tập chuyên ngành để có những kết quả tốt nhất. Các đề tài thực tập luôn đa dạng, phong phú theo cả hướng lý thuyết và hướng thực hành với những bài toán đặt ra thiết thực và gần gũi để sinh viên dễ tiếp cận cũng như thể hiện được khả năng của bản thân.

Nghiên cứu khoa học

Hiểu việc nghiên cứu khoa học giúp cho bản thân nâng cao được năng lực chuyên môn cũng như hiểu biết sâu sắc hơn những phát triển kỹ thuật công nghệ của thời đại và cũng là một phần trách nhiệm để dẫn dắt những nhà nghiên cứu trẻ đang ngồi trên giảng đường, hầu các giảng viên của Bộ môn KHMT luôn duy trì hoạt động nghiên cứu khoa học phù hợp với lĩnh vực chuyên môn. Hơn 30 bài báo của các giảng viên trong bộ môn đã được đăng trong các tạp chí hội thảo uy tín trong nước và quốc tế. Một số đề tài cấp quốc gia, cấp bộ được giao cho các giảng viên Bộ môn thực hiện trong vai trò chủ nhiệm đề tài. Các giảng viên cùng tích cực tham gia các đề tài cấp Học viện và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

Chi tiết các công bố khoa học và các đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ môn KHMT được đăng tải trên trang “Nghiên cứu khoa học” của Bộ môn.

Các cán bộ, giảng viên Bộ môn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cùng nhiệm vụ giảng dạy, tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa cho việc nâng cao năng lực nghiên cứu góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học tại Bộ môn nói riêng cũng như Khoa CNTT và toàn Học viện nói chung được lớn mạnh.