Giới thiệu chung

Bộ môn Toán 

Bộ môn toán hiện trực thuộc khoa CNTT. Tổng số CBVC là 16 người, trong đó có 5 giảng viên có trình độ Tiến sĩ, 09 giảng viên có trình độ Thạc sĩ.

Công tác đào tạo

– Giảng dạy Toán Đại số tuyến tính và Giải tích cho các khoa Cơ Điện, Công nghệ thông tin.

– Giảng dạy môn Cơ sở Toán cho các nhà Kinh tế 1, 2 cho các Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn, Quản trị kinh doanh.

– Giảng dạy Toán cao cấp cho các khoa Công nghệ sinh học, Thú y, Sư phạm và ngoại ngữ, Công nghệ thực phẩm, Nông học, Chăn nuôi.

– Giảng dạy môn Phân tích và xử lý số liệu cho khoa Công nghệ thông tin, khoa Cơ điện và Toán ứng dụng trong môi trường cho khoa Tài nguyên môi trường.

– Giảng dạy môn xác suất thống kê cho sinh viên toàn Học viện.

– Giảng dạy môn Toán học 1, Toán học 2 cho chương trình tiên tiến khoa Nông học.

– Giảng dạy môn Math1, Math2 cho chương trình tiên tiến khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh.

– Luyện thi, ra đề và chấm thi tuyển sinh hệ vừa học vừa làm.

– Luyện thi, ra đề, chấm thi tuyển sinh hệ sau Đại học.

Thành tích thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc

– Luyện thi và dẫn đội tuyển Olympic Toán của trường tham dự kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc.

Năm

Kết quả

2014-2015 1 giải ba Giải tích, 1 giải ba Đại số
2013-2014 1 giải nhì, 3 giải ba, 1 giải khuyến khích
2012-2013 1 giải ba, 4 giải khuyến khích
2011-2012 3 giải ba, 2 giải khuyến khích
2010-2011 4 giải ba, 1 giải khuyến khích
2009-2010 1 giải nhì, 3 giải ba, 1 giải khuyến khích
2008-2009 1 giải nhất