Giới thiệu chung

Bộ môn Toán 

Bộ môn toán hiện trực thuộc khoa CNTT. Tổng số CBVC là 20 người, trong đó có 5 giảng viên có trình độ Tiến sĩ, 15 giảng viên có trình độ Thạc sĩ. Bộ môn có 2 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh tại Pháp, 1 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh tại Bỉ.

Công tác đào tạo

– Giảng dạy Toán Đại số và Giải tích cho các khoa Tài nguyên môi trường, Kinh tế và phát triển nông thôn, Kinh tế và quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin.

– Giảng dạy Toán cao cấp cho các khoa Công nghệ sinh học, Thú y, Sư phạm và ngoại ngữ, Công nghệ thực phẩm, Nông học, Chăn nuôi.

– Giảng dạy môn Phân tích và xử lý số liệu cho khoa Công nghệ thông tin, khoa Cơ điện và Toán ứng dụng trong môi trường cho khoa Tài nguyên môi trường.

– Giảng dạy môn xác suất thống kê cho sinh viên toàn trường.

– Giảng dạy môn Math 17A, Math 17B cho chương trình tiên tiến khoa Nông học.

– Giảng dạy môn Math1, Math2 cho chương trình tiên tiến khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh.

– Chấm thi tuyển sinh Đại học.

– Luyện thi, ra đề và chấm thi tuyển sinh hệ vừa học vừa làm.

– Luyện thi, ra đề, chấm thi tuyển sinh hệ sau Đại học.

Thành tích thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc

– Luyện thi và dẫn đội tuyển Olympic Toán của trường tham dự kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc.

Năm

Kết quả

2014-2015 1 giải ba Giải tích, 1 giải ba Đại số
2013-2014 1 giải nhì, 3 giải ba, 1 giải khuyến khích
2012-2013 1 giải ba, 4 giải khuyến khích
2011-2012 3 giải ba, 2 giải khuyến khích
2010-2011 4 giải ba, 1 giải khuyến khích
2009-2010 1 giải nhì, 3 giải ba, 1 giải khuyến khích
2008-2009 1 giải nhất