Đàm Đức Chiến – Nam sinh đam mê cháy bỏng với ngành CNTT

Đàm Đức Chiến hiện đang giữ vai trò lớp trưởng lớp K63CNPMP, em là một trong những sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, Hội của Nhà trường và đạt được những học bổng khuyến khích từ khoa và các doanh nghiệp lớn. Chiến chia sẻ: ” Có cơ hội học...

Xem thêm

V/v xét cấp học bổng Vietinbank “Đồng hành sinh viên vượt khó”

Căn cứ thư ngỏ tài trợ học bổng giữa Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Chương Dương và Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong việc cấp học bổng “Đồng hành sinh viên vượt khó” cho các sinh viên năm học 2022-2023. Số lượng sinh viên nhận học bổng: 03 sinh viên Khoa CNTT. Mức học bổng: 5.000.000đ/sinh viên (Bằng chữ: Năm...

Xem thêm

Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng Kitano năm học 2022-2023

Năm học 2022-2023, Học bổng Kitano do công ty Điện Stanley Việt Nam tiếp tục tài trợ học bổng dành cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trong đó có hỗ trợ sinh viên Khoa CNTT 01 suất 1. Đối tượng nhận học bổng Sinh viên hệ chính quy có hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, học lực...

Xem thêm

TB V/v nộp hồ sơ xét học bổng AceCook năm học 2021-2022

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BAN CTCT&CTSV _______________ Số: 38/TB-CTCT&CTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ____________________ Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021 THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ xét học bổng AceCook năm học 2021-2022   Năm học 2021-2022, HỌC BỔNG ACECOOK HAPPY...

Xem thêm

Thông báo Nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Aeon Mall năm học 2018-2019

THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ xét duyệt học bổng Aeon Mall năm học 2018-2019 Năm học 2019-2020, Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam tiếp tục tài trợ 20 suất học bổng cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam với mỗi suất trị giá 300$ (~7.000.000 đồng). Trong đó có 10 sinh viên tiếp tục nhận học bổng và 10 sinh viên sẽ được...

Xem thêm

Thông báo về việc xét cấp học bổng MBBank năm học 2018-2019

Căn cứ thông báo về học bổng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội về việc cấp học bổng năm học 2018-2019 cho sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Khoa CNTT được 02 suất học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn). Nội dung cụ thể như sau: * Đối tượng nhận...

Xem thêm