Lịch phòng thực hành

Quý thầy/cô có thể xem lịch thực hành tại các phòng máy của khoa trên Phần mềm thời khóa biểu phòng máy TẠI ĐÂY.

Để đăng ký sử dụng phòng máy ngoài lịch theo thời khóa biểu (dạy bù, báo cáo bài tập, nghiên cứu, gặp sinh viên), quý thầy/cô đăng ký trực tiếp trên phần mềm trên trước ít nhất 1 ngày, ghi chú về mục đích sử dụng. Khi đăng ký sử dụng phòng máy trên phần mềm thì cần có tài khoản đăng nhập vào phần mềm. Các thầy cô liên hệ với cô Thân Thị Huyền (điện thoại hoặc gửi email đến địa chỉ thanthihuyen@vnua.edu.vn) để lấy tài khoản.

Kết quả sẽ được phản hồi sớm nhất tới quý thầy/cô.