Lịch phòng thực hành

Để tiện cập nhật, lịch sử dụng các phòng thực hành được làm trên Speadsheet của GoogleDocs. Quý thầy/cô có thể xem          tại đây.

Để đăng ký sử dụng phòng máy ngoài lịch theo thời khóa biểu (dạy bù, báo cáo bài tập, nghiên cứu, gặp sinh viên), quý thầy/cô liên hệ với cô Thân Thị Huyền (điện thoại hoặc gửi email đến địa chỉ thanthihuyen @ vnua.edu.vn trước ít nhất 1 ngày kèm theo các thông tin:

– Phòng máy và khoảng thời gian mong muốn

– Mục đích sử dụng

Kết quả sẽ được phản hồi sớm nhất tới quý thầy/cô.