Giới thiệu chung

I. MỤC TIÊU, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1.1. Mục tiêu

Triển khai các hoạt động liên quan đến đào tạo, phát triển phần mềm, nghiên cứu khoa học nhằm:

–         Quản lý tốt các phòng máy phục vụ nhiệm vụ đào tạo của Học viện và Khoa; Sử dụng hiệu quả các phòng máy qua hình thức đào tạo ngoại khóa.

–         Phối hợp với các đơn vị thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, cung cấp tài nguyên tính toán hiệu năng cao, xử lý và lưu trữ dữ liệu lớn cho các nghiên cứu.

–         Thúc đẩy hợp tác của Học viện, Khoa CNTT với các đơn vị khác, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tế của các cán bộ, giảng viên và sinh viên.

1.2. Chức năng

Chức năng của Tổ gồm 2 phần:

Văn phòng:

–         Xử lý chuyển tiếp và quản lý văn thư của Khoa

–         Hỗ trợ BCN Khoa trong việc quản lý và thực hiện nhiệm vụ đào tạo, sau này sẽ gồm cả nhiệm vụ tổ chức.

Thực hành CNTT:

–         Xây dựng kế hoạch sử dụng và quản lý các phòng máy tính của Khoa CNTT để phục vụ đào tạo các môn Tin học chuyên ngành, Tin học đại cương, và Tin học ứng dụng; đào tạo ngoại khóa; phục vụ nghiên cứu khoa học, tính toán hiệu năng cao, xử lý và lưu trữ dữ liệu cho các đề tài, dự án.

–         Cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và bảo trì về phần mềm và phần cứng tin học đối với các đơn vị trong Học viện.

1.3. Nhiệm vụ

–         Duy trì nhiệm vụ văn phòng đã có gồm công tác Văn thư và Trợ lý đào tạo

–         Quản lý tập trung hệ thống máy tính của Khoa để phục vụ tốt hơn nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên, nhu cầu học tập của sinh viên trong Học viện. Đảm bảo hệ thống máy hoạt động tốt nhất có thể; Sử dụng hiệu quả hệ thống máy tính, trước hết cho nhiệm vụ Học viên giao, đến các mục đích chung của Khoa.

II. NHÂN SỰ

Hiện Tổ Văn phòng có 7 cán bộ, gồm 3 chuyên viên và 4 kỹ thuật viên.

TT

Họ tên

Chức danh

Chức vụ

email

1

Đặng Thị Thanh Bình

Cử nhân/ Chuyên viên

 Văn thư

dttbinh

2

Lê Văn Hỗ

Cử nhân/ Kỹ thuật viên

lvho

3

Giang Thị Huệ

Cử nhân/ Kỹ thuật viên

gthue

4

Thân Thị Huyền

Kỹ sư/ Kỹ thuật viên

Tổ trưởng

thanthihuyen

5

Trịnh Thị Nhâm

Kỹ sư/ Chuyên viên

Trợ lý đào tạo

ttnham

6

Dương Thị Hồng Vân

Cử nhân/ Kỹ thuật viên

dthvan

7

Nguyễn Thị Bích Hồng

Cử nhân/ Chuyên viên

Trợ lý NCKH

dthvan

III. LIÊN HỆ

Văn phòng khoa:

– ĐT: 04.62617701

Phòng kỹ thuật:

– ĐT: …

Tổ trưởng:

ĐT: 0976366748.

———-