Giới thiệu chung

Bộ môn Vật lý được thành lập năm 1965. Thời kỳ đông nhất, Bộ môn có 16 CBCNV trong đó có 2 phó giáo sư, 6 tiến sĩ, 3 thạc sĩ. Bộ môn đã có nhiều năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động xã hội chủ nghĩa”; BM được Bộ trưởng Bộ GD & ĐT tặng Bằng khen do “đã đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua thời kì đổi mới 1990 – 2000”; BM đạt danh hiệu “Tập thể tiến tiến xuất sắc cấp Bộ – 2004”; có 06 cán bộ giảng dạy đã được phong tặng danh hiệu NGƯT, 01 cán bộ giảng dạy được tặng Huân chương lao động hạng ba (TS. Trần Đình Đông).