Giới thiệu chung

Bộ môn Vật lý được thành lập năm 1965. Thời kỳ đông nhất, Bộ môn có 16 CBVC trong đó có 2 phó giáo sư, 6 tiến sĩ, 3 thạc sĩ. Bộ môn đã có nhiều năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; BM được Bộ trưởng Bộ GD & ĐT tặng Bằng khen do đã “Đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua thời kì đổi mới 1990 – 2000”; Bộ môn đạt danh hiệu “Tập thể tiến tiến xuất sắc cấp Bộ – 2004”; có 06 cán bộ giảng dạy đã được phong tặng danh hiệu NGƯT, 01 cán bộ giảng dạy được tặng Huân chương lao động hạng ba (TS. Trần Đình Đông).

Hiện nay bộ môn có tổng số 08 CBVC trong đó có 07 giảng viên và 01 kỹ thuật viên. Các môn giảng dạy chính của bộ môn là các môn Vật lý đại cương dành cho khối ngành kỹ thuật và một số môn thuộc chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu của khoa Công nghệ Thông tin.