Lịch sử phát triển

Khoa Công nghệ thông tin mới được thành lập từ 10/10/2005 theo QĐ số 839/QĐ – NNI của Hiệu trưởng, gồm 5 Bộ môn với 70 CBCNV và gần 600 sinh viên. Tuy vậy, Chương trình đào tạo đại học ngành Tin học đã được triển khai từ 25/1/2002 theo QĐ số 439/ QĐ/BGD&ĐT-ĐH của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực CNTT cho công cuộc Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và cho lĩnh vực Hiện đại hóa Nông nghiệp nói riêng.

Khoa hiện nay bao gồm 5 bộ môn (Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính, Toán, Toán-Tin ứng dụng, Vật lý), trong đó có một số bộ môn của Khoa đã có bề dày truyền thống như các Bộ môn Toán và Vật lý được thành lập từ ngày thành lập trường, và bộ môn CNPM và KHMT được phát triển từ Trung tâm Tin học thành lập từ đầu những năm 1980.

 

Các công trình NCKH:

Các công trình NCKH trong lĩnh vực CNTT và CNTT ứng dụng cũng đã được thực hiện ngay từ những thời kỳ đầu tiên.
Trong giai đoạn 1999-2005, các thầy cô cùng các em sinh viên trong Khoa đã thực hiện nhiều đề tài NCKH có tính ứng dụng cao, đóng góp vào sự nghiệp NCKH của nhà trường. Khoa đã xây dựng và ứng dụng thành công nhiều phần mềm trong nhiều lĩnh vực của nông nghiệp như quy hoạch sử dụng đất, GIS, viễn thám, sinh học, kinh tế, quản lý giáo dục. Những sản phẩm phần mềm đáng kể gồm các phần mềm giải toán tối ưu, phần mềm hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch sử dụng đất, phần mềm xử lý dữ liệu trong sinh học và nông nghiệp và hệ thống thi trắc nghiệm dựa trên nền web được xây dựng từ năm 2002 đến nay. Trong khai thác phần mềm, chúng tôi đã ứng dụng thành công phần mềm quản lý và giảng dạy trên phòng máy tính, phần mềm e-learning Moodle, các phần mềm thống kê (SPSS, Minitab), các phần mềm tối ưu, vận trù học và mô phỏng vào giảng dạy chuyên ngành Tin học, các chuyên ngành và ứng dụng trong NCKH

Trong giai đoạn 2006-2010, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực CNTT cho đất nước, Khoa CNTT đã xây dựng được định hướng NCKH của mình: Chú trọng các lĩnh vực Tin Sinh học, ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám và mô hình mô phỏng trong quản lý và quy hoạch tài nguyên, thiết kế các phần mềm xử lý thống kê, tối ưu hóa và các công cụ phát triển kiểm thử phần mềm, phát triển các cổng thông tin điện tử phục vụ đào tạo và dịch vụ, xây dựng các hệ thống thông tin, các hệ cơ sở dữ liệu chuẩn và hệ hỗ trợ ra quyết định, các ứng dụng của Toán, Tin học và Vật lý trong sinh học và nông nghiệp và quản lý thông tin, phát triển và ứng dụng các phương pháp tính toán khoa học. Khoa CNTT đã thực hiện 08 đề tài cấp Bộ, với 02 đề tài đã nghiệm thu xuất sắc, 02 đề tài chưa nghiệm thu. Các thành viên trong khoa tham gia 01 đề tài nhánh cấp nhà nước, 01 đề tài cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong 6 năm qua, Khoa có gần 50 bài báo được đăng trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước. Đặc biệt từ năm 2009 số lượng công bố quốc tế của khoa đã tăng lên nhanh chóng: các cán bộ của Khoa (Nguyễn Thị Thủy, Trần Đức Quỳnh, Nguyễn Xuân Thảo, Nguyễn Duy Bình, Phạm Quang Dũng) đã có 06 (sáu) bài báo quốc tế và 17 (mười bảy) báo cáo trong các hội nghị quốc tế.

Trong giai đoạn 2010-2019, các thầy cô cùng các em sinh viên trong Khoa đã thực hiện nhiều đề tài NCKH có tính ứng dụng cao, đóng góp vào sự nghiệp NCKH của nhà trường. Khoa đã xây dựng và ứng dụng thành công nhiều phần mềm trong nhiều lĩnh vực của nông nghiệp như quy hoạch sử dụng đất, GIS, viễn thám, sinh học, kinh tế, quản lý giáo dục. Những sản phẩm phần mềm đáng kể gồm các phần mềm giải toán tối ưu, phần mềm hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch sử dụng đất, phần mềm xử lý dữ liệu trong sinh học và nông nghiệp và hệ thống thi trắc nghiệm dựa trên nền web được xây dựng từ năm 2002 đến nay. Trong khai thác phần mềm, chúng tôi đã ứng dụng thành công phần mềm quản lý và giảng dạy trên phòng máy tính, phần mềm e-learning Moodle, các phần mềm thống kê (SPSS, Minitab), các phần mềm tối ưu, vận trù học và mô phỏng vào giảng dạy chuyên ngành Tin học, các chuyên ngành và ứng dụng trong NCKH

Trong giai đoạn tiếp theo, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực CNTT cho đất nước, Khoa CNTT đã xây dựng được định hướng NCKH của mình: Chú trọng các lĩnh vực Tin Sinh học, Xử lý ảnh, Trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám và mô hình mô phỏng trong quản lý và quy hoạch tài nguyên, thiết kế các phần mềm xử lý thống kê, tối ưu hóa và các công cụ phát triển kiểm thử phần mềm, phát triển các cổng thông tin điện tử phục vụ đào tạo và dịch vụ, xây dựng các hệ thống thông tin, các hệ cơ sở dữ liệu chuẩn và hệ hỗ trợ ra quyết định, các ứng dụng của Toán, Tin học và Vật lý trong sinh học và nông nghiệp và quản lý thông tin, phát triển và ứng dụng các phương pháp tính toán khoa học. Từ năm 2018, Khoa thành lập nhóm Nghiên cứu mạnh “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong nông nghiệp” và đã đạt những thành tựu bước đầu, góp phần thúc đẩy tinh thần NCKH của các thành viên trong nhóm, tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng trong lĩnh vực Nông nghiệp.

Số sinh viên nhập học qua các năm: