Giới thiệu chung

Bộ môn được thành lập từ năm 1982 với tên gọi “Bộ môn Tin học” trực thuộc trường ĐH Nông nghiệp 1. Khi khoa Công nghệ Thông tin thành lập năm 2005, Bộ môn Tin học chuyển về khoa và được tách ra thành 2 bộ môn, Công nghệ Phần mềm và Khoa học Máy tính.

Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học
Bộ môn Công nghệ Phần mềm đảm nhiệm chức năng giảng dạy hơn 20 môn học chuyên ngành cho sinh viên ngành CNTT và môn Tin học đại cương, Tin học chuyên ngành cho sinh viên các ngành khác trong Trường. Ngoài giảng dạy, Bộ môn còn nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về lý thuyết cơ bản, các công cụ và kỹ thuật phát triển của Công nghệ phần mềm.
Các cán bộ, giảng viên của Bộ môn luôn nhiệt tình, trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục và không ngừng học tập, trau dồi kiến thức để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH của Khoa và Nhà trường.

bm_CNPM_2012_small