Thông báo lịch bảo vệ online KLTN, TTCN_HK1-2021-2022

Căn cứ theo Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp, Thực tập chuyên ngành –  Học kỳ 1 năm học 2021-2022, Khoa Công nghệ thông tin tổ chức bảo vệ online khóa luận tốt nghiệp, thực tập chuyên ngành như sau

1.Đối với bảo vệ KLTN. Danh sách sinh viên bảo vệ tại các hội đồng (Download tại đây)

  • Thời gian bảo vệ: 8h00’, thứ tư, ngày 12/01/2022. Sinh viên cần vào MS Teams trước 15 phút để chuẩn bị.
  • Sinh viên soạn slide báo cáo bằng PowerPoint, trình bày báo cáo trong thời gian khoảng 20 phút (gồm cả chạy demo chương trình).
  • Cán bộ hỗ trợ các hội đồng sẽ tạo nhóm trên lịch MS Teams và add các sinh viên tại các hội đồng, sinh viên kiểm tra lịch trên MS Teams.
  • Sinh viên KLTN sẽ nộp bản cứng màu đỏ tại văn phòng khoa khi có thông báo sau.
    2. Đối với báo cáo TTCN. Danh sách sinh viên báo cáo tại các hội đồng (Download tại đây)
  •  Thời gian báo cáo: 8h00’, từ ngày 13-14/01 (chia theo hội đồng theo ngày). Sinh viên cần vào MS Teams trước 15 phút để chuẩn bị.
  •  Sinh viên soạn slide báo cáo bằng PowerPoint, trình bày báo cáo trong thời gian  khoảng 20 phút (gồm cả chạy demo chương trình).
  • Cán bộ hỗ trợ các hội đồng sẽ tạo nhóm trên lịch MS Teams và add các sinh viên tại các hội đồng, sinh viên kiểm tra lịch trên MS Teams.

‘—————-

Khoa CNTT.